• Nie Znaleziono Wyników

3. Wstaw wyrazy z ramki w odpowiednie rubryki tabeli. 4. 5. 6. Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki Przysłówki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3. Wstaw wyrazy z ramki w odpowiednie rubryki tabeli. 4. 5. 6. Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki Przysłówki"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

3.06.2020 r. środa

Temat: Kiedy używamy wielokropka?

1. Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wielokropka (podr., strona 279) i zanotuj ją w zeszycie kolorem zielonym.

2. Wykonaj zadanie 1 i 2 ze strony 279.

3. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń, strony od 101 do 103.

4.06.2020 r. czwartek

Temat: Pisownia nie z różnymi częściami mowy – przypomnienie wiadomości.

1. Przypomnij sobie wiadomości kiedy nie zapisujemy łącznie, a kiedy rozdzielnie (podr., strona 280, 281). Zapisz zasady w zeszycie kolorem zielonym. Zapamiętaj!

2. Wykonaj zadanie 1, strona 280.

3. Wstaw wyrazy z ramki w odpowiednie rubryki tabeli.

4.

5.

6.

Rzeczowniki Czasowniki

Przymiotniki Przysłówki

4. Wykonaj zadanie 2, strona 281.

5. Wykonaj zadanie 3, strona 281.

6. Ułóż zdania z podanymi w ramce wyrazami zapisanymi z przeczeniem nie.

niedola, niedobrze, nie czytał, nie milszy, nie słuchać, niewiedza, niesumiennie, niezgoda, niespokojnie, nie sądziliśmy, nie najmilszy, nieszczęście, niedobry, niecierpliwość, nie lepszy, nie lepiej, nieuprzejmy, nieprzyjaciel, nie najlepszy, nie ma,

niedbale, nieszczęśliwy, nie chcę, nie pójdzie

bezpieczeństwo, łatwy, lubić, jutro, szybciej, najdalej, osiem

(2)

5.06.2020 r. piątek

Temat: Już wiem, już potrafię! Powtórzenie z działu 6 (części zdania, wielokropek, pisownie nie z różnymi częściami mowy, urozmaicanie opowiadania twórczego, prasy).

1. Przeczytaj tekst z podręcznika, strona 283.

2. Wykonaj zadania: od 1 do 5, strona 283.

3. Wykonaj zadania od 7 do 10, strona 284.

8.06.2020 r. poniedziałek

Temat: Smak przygody – J. Cygan „Kto przygód zna smak?”

1. Przyjrzyj się przedmiotom przedstawionym na ilustracjach, a następnie wykonaj polecenia.

(3)

• Z czym kojarzą Ci się zaprezentowane obiekty?

• Zapisz kilka propozycji.

• Co – Twoim zdaniem – może łączyć ukazane przedmioty? Uzasadnij swoją odpowiedź.

2. Przeczytaj utwór J. Cygana pt. „Kto przygód zna smak?” – podr., str. 286 – 287.

3. Odpowiedz jaka jest myśl przewodnia piosenki?

4. Wskaż przenośnie i epitety. Wykonaj zadanie 2, str. 287.

5. Odpowiedz na pytanie z zadania 5, str. 287.

6. Zapoznaj się z nową wiadomością na temat rymów (str. 287). Zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym.

7. Wykonaj zadanie 6, str. 287.

8. Wysłuchaj piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=GIgikiwEH_Y&list=PLc1dJFfdppmuVIpd06- WDpD4IFZB0ALXT&index=5

Jak twoim zdaniem wygląda kraina fantazji? Zilustruj swoje wyobrażenie. Pracę wykonaj w zeszycie.

9.06.2020 r. wtorek

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

1. Wykonaj zadanie na rozgrzewkę z podręcznika, str. 299.

2. Zapoznaj się z wiadomością na temat związków wyrazowych (podr., str. 299). Zanotuj ją w zeszycie kolorem zielonym.

3. Wykonaj zadania 1 i 2 str. 299.

4. Ułóż zdania zgodnie z podanymi schematami.

Wzór:

5.

6.

Znany scenograf zaprojektował piękne dekoracje

7.

8.

9.

jaki? reżyser jaki? co? o czym?

który? film zasłynął z jakich? z czego ? jakich?

stworzył

jaki? scenograf zaprojektował jakie? co?

(4)

4. Zapoznaj się z nową wiadomością na temat związku głównego i związków pobocznych (podr., str. 300). Zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym.

5. Wykonaj zadanie 4, strona 300.

6. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń, strona 57 i 58.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W tym tygodniu czekam tylko na prace zaległe, więc jeśli masz jakieś zaległości to wyślij mi do dnia 5 czerwca na adres jerzysowa.jr@gmail.com. KONSULTACJE: Jeśli

Jeśli chcesz się podzielić swoją opinią, to napisz mi i wyślij ją na adres jerzysowa.jr@gmail.com Nie jest to jednak obowiązkowe. KONSULTACJE: Jeśli chcesz porozmawiać na

Możesz posiłkować się poniższymi

Na podstawie filmików lub tekstu z podręcznika napisz, gdzie rozpoczęły się wydarzenia poznańskiego czerwca (jaki zakład pracy) i kto był najmłodszą ofiarą poznańskiego

 Po dołączeniu do gry twoim pomocnikiem będzie czapka Mikołaja, przeczytaj co się pod nią kryje, a dowiesz się od czego zacząć.  Czytaj uważnie polecenia, w ich

Instrukcje do pracy własnej: Postaraj się skupić podczas czytania informacji na temat strony biernej jak również przy tworzeniu notatki.. Twoja dzisiejsza praca własna

Żoną Mieszka była księżniczka

Dla chętnych: Jeżeli chcesz lepiej opanować dany materiał, proponuję następujący zestaw ćwiczeń:.. 

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wykresów zdań zamieszczoną w podręczniku na stronie 219 i zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym.. Uzupełnij wykresy zdań

Zapoznaj się z nowa wiadomością na temat podmiotu szeregowego (podręcznik, strona 236)... Przeczytaj nową wiadomość, strona 236 –

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wielokropka (podr., strona 279) i zanotuj ją w zeszycie kolorem

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wykresów zdań zamieszczoną w podręczniku na stronie 219 i zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym.. Uzupełnij wykresy zdań

Zapoznaj się z nowa wiadomością na temat podmiotu szeregowego (podręcznik, strona 236).. Przeczytaj nową wiadomość, strona 236 –

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat użycia nawiasu zamieszczoną w podręczniku na stronie 277.. Wstaw w zdania brakujące dwukropki

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wykresów zdań (podręcznik, strona 285).. Wykonaj zadanie 7

Przypomnij sobie informacje na temat: głoski, litery i sylaby (podr., str.. Dla utrwalenia wiadomości zapisz ją w zeszycie

Zapoznaj się z nowa wiadomością na temat głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (podr., str.. Zapisz ja w zeszycie

Zrób zdjęcie swojego rozwiązania i prześlij na adres mate_matyka@op.pl do 15.04. Dla chętnych ( jeżeli chcesz

Endokrynologia Immunologia Autoimmunologia Markery nowotworowe Diagnostyka infekcji Toksykologia.. Toksykologia - Leki i substancje uzależniające Toksykologia

▪ jeżeli litera „i” stoi na początku wyrazu, wtedy jest samodzielną głoską, więc oddzielamy ją przy podziale na

następnie wybierz brakujące wyrazy, by uzupełnić słowa piosenki. Jeśli lubisz śpiewać, przyłącz się do piosenki:

2.Kolejny punkt zajęć to zaznaczenie obecności na liście: nauczyciel rozkłada napisy z imionami dzieci i prosi o kolejne podchodzenie i zaznaczanie na liście obecności,

Aby rozpocząć korzystanie z karty pamięci SD lub urządzenia USB należy z menu wyboru źródła sygnału wybrać odpowiednio SD lub USB lub na pilocie zdalnego sterowania