• Nie Znaleziono Wyników

Kształtowanie zwinności - przewrót w przód i w tył

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kształtowanie zwinności - przewrót w przód i w tył"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Kształtowanie zwinności - przewrót w przód i w tył

Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

--- Wymagania szczegółowe:

2. Trening zdrowotny. Uczeń:

2.5 wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył.

Adresat: Uczniowie klasy VI Czas trwania: 45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości Uczeń:

 zna zasób ćwiczeń przygotowujący do nauki przewrotów

 zna technikę wykonywania przewrotów Cele szczegółowe w zakresie umiejętności Uczeń:

 wykonuje przewrót w przód z marszu i przewrót w tył Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

 uświadamia sobie utylitarne znaczenie ćwiczeń zwinnościowych Metody nauczania: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna

Formy i miejsce zajęć

Formy nauczania: frontalna, grupowa, indywidualna Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Przybory i przyrządy:

Projektor, ekran, laptop, drabinki, materace.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

(2)

Zasoby multimedialne:

1. prezentacja multimedialna: „Ćwiczenia zwinnościowe w treningu zdrowotnym”

2. zestaw ilustracji: „Przewroty”

3. film: „Ćwiczenia zwinnościowe z pokonywaniem przeszkód – mini parkour”

Opis przebiegu zajęć

Tok Opis przebiegu zajęć Uwagi organizacyjno –

metodyczne Część

wstępna 5 – 10 minut

1. Czynności organizacyjno – porządkowe

Zbiórka, sprawdzenie gotowości do ćwiczeń.

Podanie tematu lekcji.

Obejrzenie i omówienie materiałów multimedialnych.

1. Rozgrzewka

Gra ożywiająca – „Wyścig zwierząt”

Nauczyciel opowiada bajkę o zwierzątkach, wymieniając je w różnej kolejności. Kiedy pada nazwa zwierzęcia, dzieci, będące tymi

zwierzątkami (z obu grup), obiegają jak najszybciej swój szereg i wracają na swoje miejsce. Uczeń, który pierwszy usiądzie na swoim miejscu, zdobywa punkt dla drużyny.

Zbiórka w szeregu.

Zasoby multimedialne. Dzieci w dowolnym siadzie.

Podział klasy na 2 zespoły.

Uczniowie siadają w siadzie skrzyżnym w dwóch szeregach naprzeciwko siebie. Każde dziecko przyjmuje nazwę określonego zwierzątka.

Dzieci siedzące naprzeciwko siebie są tymi samymi zwierzątkami i rywalizują ze sobą.

Część główna 25 – 30 minut

Ćwiczenia przygotowujące do przewrotów

I stacja:

Ćwiczenia na karimatach i materacach

 W leżeniu tyłem, nogi ugięte, chwyt ramionami za podudzia – „Kołyska” (3x).

Z „Kołyski”, przez mocne wychylenie w przód, przejście do postawy stojąc (bez podpierania się rękami),

 siad prosty, przejście do leżenia tyłem

z ramionami ugiętymi, dłonie na wysokości

Podział na dwa zespoły.

Nauczyciel z dziećmi przygotowuje dwie stacje.

Każdy z zespołów po

wykonaniu ćwiczeń, przechodzi na czworakach do drugiej stacji.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2

(3)

barków dotykają podłogi. Przeniesienia nóg prostych do leżenia przewrotnego i powrót do siadu prostego (3x),

 leżenie przerzutne („Świeca” – 3x).

II stacja:

Ćwiczenia na drabinkach

 Z pozycji – stanie w rozkroku na pierwszym szczeblu drabinki chwyt ramion na wysokości barków – kolejne

przechwytywanie szczebli z jednoczesnym opuszczaniem bioder, aż do siadu na podłodze,

 zwis przodem na drabinkach, nogi ugięte

– zejście naprzemianstronnym chwytem za kolejne szczebelki do pozycji klęku prostego na podłodze (3x),

 podpór przodem, nogi na drugim szczeblu drabinki – marsz na rękach w przód i w tył (3x).

Przewroty

 Z przysiadu podpartego przewrót w przód do przysiadu podpartego (2x),

 z 2, 3 kroków marszu przewrót w przód do pozycji stojąc (3x),

 z przysiadu podpartego tyłem do materaca przewrót w tył do siadu rozkrocznego (3x),

 z przysiadu podpartego tyłem do materaca przewrót w tył do przysiadu podpartego (3x),

Po wykonaniu zadań na obu stacjach - dzieci ustawione w dwóch rzędach naprzeciwko dwóch połączonych materacy.

Nauczyciel demonstruje ćwiczenia i koryguje błędy.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3

(4)

przewrót w przód do pozycji stojąc i łącznie przewrót w tył z przysiadu

podpartego do pozycji stojąc (3x).

Część końcowa 10 – 15 minut

1. Ćwiczenia oddechowe

 W siadzie skrzyżnym skłon w przód – wydech ustami, wyprost z ramionami w górę – wdech nosem,

 w leżeniu tyłem wznos ramion za głowę

– wdech, opust ramion do pozycji wyjściowej – wydech.

1. Czynności organizacyjno – porządkowe

 Rozmowa na temat przydatności ćwiczeń zwinnościowych w życiu

codziennym. Uczniowie wymieniają dyscypliny sportu,

w których pojawiają się te elementy.

 Zbiórka i podsumowanie zajęć.

Pożegnanie.

Dzieci w rozsypce.

Dzieci w siadzie skrzyżnym.

W podsumowaniu nauczyciel mówi, że przewroty należą do grupy ćwiczeń zwinnościowych i zwraca uwagę na ich

utylitarne znaczenie.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu