• Nie Znaleziono Wyników

Malinowska Aniela

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Malinowska Aniela"

Copied!
25
0
0

Pełen tekst

(1)

1

(2)

&OLVk ot/f® (Ji lc£i

I./1. Relacja J k - \ 5

l/2.Dokumenty(sensu stricte) dotyczące osoby relatora ___

1/3.Inne materiały dokumentacyjne dotyczące d elato ra__

II. Materiały uzupełniające relację —

HI/1.Materiały dotyczące rodziny relatora ___

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. -—

III/3.Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) III/4.Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 r. •—

III/5.Inne... — IV. Korespondencja ___

V. Nazwiskowe karty informacyjne : — VI. Fotografie H i d . -

\

Y-

r 2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

(16)

16

(17)

17

(18)

18

(19)

19

(20)

20

(21)

21

(22)

22

(23)

S P I S Z A W A R T O Ś C I T E C Z K I - .

fiom um

I/l. Relacja

1/2. Materiały uzupełniające relację

II. Dokumenty nie związane bezpośrednio z relacją

III. Inne dokumenty

IV. Korespondencja bieżąca

V. Nazwiskowe karty informacyjne A V .

VI. Fotografie

23

(24)

24

(25)

25

Cytaty

Powiązane dokumenty

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. Nazwiskowe karty informacyjne

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 --- III/3.Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) — III/4.Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945

Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. Materiały uzupełniające relację

III/2 - Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945.. III./5..

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r..

III/1 .Materiały dotyczące rodziny relatora — - III/2.Materiały dotyczące ogóln ie okresu sprzed 1939 r.. III/3.Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945)