• Nie Znaleziono Wyników

Kuśnierz Julia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kuśnierz Julia"

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)

1

(2)

J u ?

SPIS ZAWARTOŚCI Aim

TECZKI i ..Jfl.

...

?. h % & ...

I./1. Relacja J

1/2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora

“I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora / ^ • J 5.

*11. Materiały uzupełniające relację

III./l. Materiały dotyczące rodziny relatora —

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r.

III./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945)

III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945

III.15. Inne . . . ^

IV . Korespondencja -jj

V. Nazwiskowe karty informacyjne v\ rOTO 6* Ft E ^ Aob< £

\ !

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

J

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

i.

< 3 / 40 .

I.Król./98

f. A 4 ^

, ZSRR-LWP

tt)SIVIERZ JOL.Ift

STOLARZ Julia z do Kuśnierz

Źródła informacji:

Relacja własna Ankieta personalna Karta informacyjna

Złożono:

Archiwum Pomorskie JS.K.

87-100 Toruń u. W 0Garbary 2.

o d i e y . L U B f W

15

(16)

m/usic

\ m v Y u je f^

S t o l a r z Julia z d. K u ś n ie r z — plut. rez., ur. 1925 Zalesie w oj. T arn o­

pol, zam. Lubań Ś l. w oj. Jelenia G óra. St. wojsk.: bkob. Zdem ob. 1945.

Praca zawód.: własne gosp. rolne, od 1969 zakłady przemysłu bawełnia­

nego Lubań Ś l. Dział, społ.: Z B o W iD . 4 dzieci. K rzyż Kaw. O O P , K rzyż Walecznych i in.

16

(17)

17

Cytaty

Powiązane dokumenty

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 --- III/3.Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) — III/4.Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945

III/3 - Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) III/4 - Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 r.. III/5

III/2 - Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945.. III./5..

III/2 - Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939

III/3.Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) III/4.Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r..