• Nie Znaleziono Wyników

W15_atom wodoru1 (PPTminimizer)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W15_atom wodoru1 (PPTminimizer)"

Copied!
36
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Mechanika kwantowa

Jak opisać atom wodoru?

Jak opisać inne cząsteczki?

(2)

2

Mechanika kwantowa

Elektron – fala stojąca

(3)

3

V

T

H

ˆ

=

ˆ

+

ˆ

Równanie Schrödingera

ψ

ψ

E

H

ˆ

=

− − − ψ E

operator różniczkowy Hamiltona energia funkcja falowa m – masa cząstki h – stała Plancka

Mechanika kwantowa

zasada zachowania energii





+

+

2 22 22 22

2

dz

d

dy

d

dx

d

m

h

r

e

Z

0 2

4

πε

Z – ładunek jądra E – ładunek elektronu przyciąganie Coulombowskie jądro-elektron

energia kinetyczna elektronu

ε0– stała dielektryczna próżni r – promień

operator energii potencjalnej operator energii kinetyczna

(4)

4

Atom wodoru

ψ

ψ

ψ

ψ

ψ

π

r

E

Ze

z

y

x

m

h

=





+

+

2 2 2 2 2 2 2 2

2

‰

energia E

‰

funkcja falowa

Ψ

Równanie Schrödingera

przyciąganie Coulombowskie jądro-elektron energia kinetyczna elektronu

‰

rozwiązania

‰

postać

dla atomu wodoru Z=1 (1 proton)

(5)

5

Atom wodoru

2 4 2 2 2

2

h

me

n

Z

E

=

π

‰

rozwiązania

‰

energia

r

0

E

n=1 n=2 n=3 n=4

Równanie Schrödingera

n = 1,2,3... – główna liczba kwantowa

(6)

6 m = -l, ... ,0,…, +l magnetyczna liczba kwantowa

‰

składowa

momentu pędu

wzdłuż

kierunku z

π

2

h

m

M

z

=

‰

moment pędu

π

2

)

1

(

l

h

l

M

=

+

l = 0,1,2,3...n-1 poboczna/orbitalna liczba kwantowa

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

energia nie

jest jedyną

kwantowaną

wielkością

fizyczną

‰

rozwiązania

(7)

7

przestrzenne kwantowanie

momentu pędu elektronu M w

atomie wodoru (l=2)

Obliczmy M dla l=2:

π

π

6

2

2

3

2

h

h

M

=

=

Składowe M

z

wynoszą:

π

π

π

π

2

2

,

2

,

0

,

2

,

2

2

h

h

h

h

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

‰

rozwiązania

‰

składowa momentu pędu

(8)

8 Ruch obrotowy elektronu nosi nazwę spinu. Elektron ma dwa stany spinowe, oznaczane strzałkami ↑ i ↓. Możemy sobie wyobrazić, że

elektron obraca się z pewną prędkością w kierunku wskazówek zegara przeciwnym (stan ↓, +1/

2) lub z identyczna prędkością w

kierunku przeciwnym (stan ↑, -1

/2). Ponieważ wirujący ładunek

elektryczny wytwarza pole magnetyczne, elektrony znajdujące się w tych dwóch stanach spinowych można rozróżnić na podstawie

ich zachowania się w polu magnetycznym.

‰

spin

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

‰

rozwiązania?

(9)

9

wzór

wzór

znak orbitalu

magnetyczna

spinowa:

m

=-½ lub ½

składową spinu

kierunek orbitalu

magnetyczna:

m=-l, (-l+1),…(l-1), l

składową

momentu pędu

kształt orbitalu

poboczna:

l=0,1,2,…n-1

moment pędu

rozmiar orbitalu

główna:

n=1,2,3,…

energię

określa funkcje

określa funkcje

falowe

falowe

Ψ

Ψ

przyjmuje

przyjmuje

wartości

wartości

określa

określa

wielkość

wielkość

fizyczną

fizyczną

2 4 2 2 2

2

1

h

me

Z

n

E

=

π

π

2

)

1

(

l

h

l

M

=

+

π

2

h

m

M

z

=

π

σ

2

h

m

s z

=

Atom wodoru

Liczby kwantowe

‰

rozwiązania

(10)

10

Ψ

Ψ

1,0,01,0,0 1s1s

Ψ

Ψ

2,0,02,0,0 2s2s

Ψ

Ψ

2,1,2,1,--11

Ψ

Ψ

2,1,02,1,0 2p2p

Ψ

Ψ

2,1,12,1,1

Ψ

Ψ

3,0,03,0,0 3s3s

Ψ

Ψ

3,1,3,1,--11

Ψ

Ψ

3,1,03,1,0 3p3p

ψ

ψ

3,1,13,1,1

Ψ

Ψ

3,2,3,2,--22

Ψ

Ψ

3,2,3,2,--11

Ψ

Ψ

3,2,03,2,0 3d3d

Ψ

Ψ

3,2,13,2,1

Ψ

Ψ

3,2,23,2,2

l

l

= 0

=

0

1

1

2

2

3

3

4

4

s

s

p

p

d

d

f

f

g

g

Atom wodoru

Liczby kwantowe

‰

rozwiązania

(11)

11

Funkcja falowa w interpretacji Borna. Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym punkcie jest proporcjonalne do kwadratu funkcji falowej (Ψ2):

prawdopodobieństwo to jest wyrażone przez stopień

zaczernienia paska u dołu. Gęstość prawdopodobieństwa w węźle wynosi 0. Węzeł jest punktem, w którym funkcja falowa przechodzi przez 0.

Funkcja falowa w interpretacji Borna. Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym punkcie jest proporcjonalne do kwadratu funkcji falowej (Ψ2):

prawdopodobieństwo to jest wyrażone przez stopień

zaczernienia paska u dołu. Gęstość prawdopodobieństwa w węźle wynosi 0. Węzeł jest punktem, w którym funkcja falowa przechodzi przez 0.

‰ funkcja falowa

‰ interpretacja

Atom wodoru

(12)

12 „ Zgodnie z postulatem Bohrna, prawdopodobieństwo

znalezienia elektronu w danym punkcie przestrzeni jest proporcjonalne do kwadratu funkcji falowej w tym punkcie.

„ Tam gdzie funkcja falowa ma dużą ampitudę, istnieje duże

prawdopodobieństwo znalezienia opisanego przez nią elektronu.

Tam gdzie funkcja falowa jest mała, znalezienie elektronu jest mało prawdopodobne. Tam gdzie funkcja falowa jest równa 0, znalezienie elektronu jest niemożliwe.

„ W mechanice kwantowej można przewidywać tylko

prawdopodobieństwo znalezienia cząsteczki w danym miejscu.

‰ interpretacja

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

‰ funkcja falowa

(13)

13

Funkcja falowa elektronu w atomie ma tak istotne

znaczenie, iż nadano jej specjalną nazwę – orbital

atomowy. Orbital można poglądowo przedstawić

jako chmurę otaczająca jądro atomu; gęstość

chmury reprezentuje prawdopodobieństwo

znalezienia elektronu w każdym punkcie.

Funkcja falowa elektronu w atomie ma tak istotne

znaczenie, iż nadano jej specjalną nazwę – orbital

atomowy. Orbital można poglądowo przedstawić

jako chmurę otaczająca jądro atomu; gęstość

chmury reprezentuje prawdopodobieństwo

znalezienia elektronu w każdym punkcie.

‰ funkcja falowa

‰ interpretacja

Atom wodoru

(14)

14

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

część radialna

część kątowa

( ) ( ) ( )

φ

ϕ

θ

γ

ψ

n ,,l m

= r

R

x y y γ ϕ r

‰ rozwiązania

‰

funkcja falowa

(15)

15

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

( ) ( ) ( )

φ

ϕ

θ

γ

ψ

n ,,l m

= r

R

‰ rozwiązania

‰

funkcja falowa

2p

x

2p

y

±1

1

2

2p

z

0

1

2

2s

0

0

2

1s

0

0

1

Ψ

n,l,m

symbol

m

l

n

0 2 3 0 1 2 a r e a −       0 2 3 2 3 2 1 0 0 2 1 2 1 a r e a r a −       −      

( )

6 1 2 cosγ 4 1 23 0 2 1 2 1 0 0 a r e a r a −            

( )

6 1 2 sinγsinϕ 4 1 23 0 2 1 2 1 0 0 a r e a r a −            

( )

6 1 2 sinγcosϕ 4 1 23 0 2 1 2 1 0 0 a r e a r a −             2 2 2 0 4 m e h a e π =

(16)

16

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

( ) ( ) ( )

[

]

2 2 , ,

φ

ϕ

θ

γ

ψ

R

r

m l n

=

‰ gęstość prawdopodobieństwa

‰ rozwiązania

‰

funkcja falowa

(17)

17

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

P= Ψ 2 dV odległość od jądra, r

( ) ( ) ( )

[

]

2 2 , ,

φ

ϕ

θ

γ

ψ

R

r

m l n

=

‰ gęstość prawdopodobieństwa

‰ rozwiązania

‰

funkcja falowa

1s

(18)

18

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

‰ gęstość prawdopodobieństwa

‰ rozwiązania

‰

funkcja falowa

(19)

19

Atom wodoru

‰rozkład radialny

Równanie Schrödingera

rozk ład radialny g ęst oś ci 4πr2R(r)2dr odległość od jądra, r

( )

2

[

( ) ( )

]

2 2 , ,

φ

ϕ

θ

γ

ψ

= r

R

m l n sumujemy/ całkujemy Ψ2 po γ i ϕ

‰ gęstość prawdopodobieństwa

‰ rozwiązania

‰

funkcja falowa

1s a0

(20)

20

Atom wodoru

Równanie Schrödingera

‰rozkład radialny

‰ gęstość prawdopodobieństwa

‰ rozwiązania

‰

funkcja falowa

(21)

21 4πr2|R(r)|2 2s 2s 4p 4p 3d 3d 2-0=2 4-1=3 3-2=1 4-0=4 4s 4s

Atom wodoru

orbitale

Równanie Schrödingera

‰ rozwiązania

‰

funkcja falowa

4πr2|R(r)|2

‰

składowa radialna

(22)

22 07_105 Nodes Node 1s 2s 3s (a) 1s 2s 3s (b)

Atom wodoru

Wizualizacja orbitali

Ψ

Ψ

1,0,01,0,0 1s1s

Ψ

Ψ

2,0,02,0,0 2s2s

Ψ

Ψ

3,0,03,0,0 3s3s P=90%

(23)

23

Atom wodoru

Wizualizacja orbitali

Ψ

(24)

24

Atom wodoru

Wizualizacja orbitali

07_106B x x y z x y z 2px 2py 2pz z y

Ψ

Ψ

2,1,2,1,--11

Ψ

Ψ

2,1,02,1,0 2p2p

Ψ

Ψ

2,1,12,1,1

(25)

25

Atom wodoru

Wizualizacja orbitali

2pz

Ψ

Ψ

2,1,2,1,--11

Ψ

Ψ

2,1,02,1,0 2p2p

Ψ

Ψ

2,1,12,1,1

(26)

26

Atom wodoru

Wizualizacja orbitali

(27)

27

Atom wodoru

Wizualizacja orbitali

07_108B x y dyz x y x y z y z z z z x y dxz dxy dx2 - y2 dz2 x (b)

Ψ

Ψ

3,2,3,2,--22

Ψ

Ψ

3,2,3,2,--11

Ψ

Ψ

3,2,03,2,0 3d3d

Ψ

Ψ

3,2,13,2,1

Ψ

Ψ

3,2,23,2,2

(28)

28

Atom wodoru

Wizualizacja orbitali

Ψ

Ψ

3,2,3,2,--22

Ψ

Ψ

3,2,3,2,--11

Ψ

Ψ

3,2,03,2,0 3d3d

Ψ

Ψ

3,2,13,2,1

Ψ

Ψ

3,2,23,2,2 3dyz 3dz2

(29)

29 07_109 z z z y x z z z z fz3 3 5zr

fxyz fy(x2 - z2) fx(z2 - y2) fz(x2 - y2) y x y x y x y x y x fx3 3 5xr2 fy3 53yr2 y x - 2 -

-Atom wodoru

Wizualizacja orbitali

Ψ

Ψ

4,3,4,3,--33

Ψ

Ψ

4,3,4,3,--22

Ψ

Ψ

4,3,4,3,--11 4f

Ψ

Ψ

4,3,04,3,0

Ψ

Ψ

4,3,14,3,1

Ψ

Ψ

4,3,24,3,2

Ψ

Ψ

4,3,34,3,3

(30)

30

Atom wodoru

(31)

31





=





=

=

2

2 24

2

2 2 4

2

2 4

1

2

1

2

j

i

h

me

i

h

me

j

h

me

E

E

E

j i

π

π

π

1 2 2 2 1

677

109

1

1

=





=

cm

n

n

H H

ν

ν

λ

λ

ν

h

c

hc

hc

h

E

=

=

=

1

=





=

2

23 4

1

2

1

2

j

i

c

h

me

π

ν

Atom wodoru

Interpretacja widma

Wyprowadzenie wzoru Balmera

(32)

32

Przykład 1 Identyfikacja linii w widmie wodoru

Oblicz długość fali fotonu emitowanego przez atom wodoru w

wyniku przejścia elektronu z orbitalu o n = 3 do orbitalu o n = 2. Zidentyfikuj na rysunku (widmo wodoru) linię spektralną

odpowiadającą temu przejściu.

Oblicz różnicę między dwoma poziomami energetycznymi, korzystając z równania E = -(hRH)/n2, a następnie oblicz długość fali

odpowiadającą tej różnicy energii. Różnica energii między poziomem o liczbie kwantowej n2 i energii –hRH/n22 i drugim poziomem o liczbie

kwantowej n1 i energii –hRH/n12 jest równa:

∆E = (1/n12 -1/n

22)hRH

n2 = 3 i n1 = 2; RH – stała Rydberga =3.28984⋅1015 Hz;

przeliczyć częstość na długość fali

Atom wodoru

(33)

33

różnica energii między dwoma stanami:

E = (1/2

2

– 1/3

2

)

h

(3.29

10

15

Hz)

częstość emitowanego światła wynosi:

ν

=

E/h = (1/2

2

– 1/3

2

)

(3.29

10

15

Hz)

długość fali promieniowania jest równa:

λ

= c/

ν

= (3,00

10

8

m/s)/(1/2

2

– 1/3

2

)

(3.29

10

15

Hz)

λ

= 6.57

10

-7

m

Przykład 1 Identyfikacja linii w widmie wodoru

(34)

34

Przykład 1 Identyfikacja linii w widmie wodoru

(35)
(36)

36 Ne Hg Ca H Na

Widmo doświadczalne

Cytaty

Powiązane dokumenty

[ 38 ] The mechanism for charge transfer (CT) assisted hydrogen abstraction from alkylbenzenes is believed to involve the initial formation of an exciplex, held

Jeśli bowiem jest tak, że elektrony w tej dodatnio naładowanej masie poruszają się, to zew- nętrzne pola będą oczywiście zmieniały ten ruch i tym samym mogą się zmienić

Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest dane kwadratem modułu jego Funkcji falowej, a więc jest różne od zera tam, gdzie funkcja falowa jest różna od zera.. W

(równanie Schrődingera dla atomu wodoru, separacja zmiennych, stan podstawowy 1s,.. stany wzbudzone 2s i 2p, liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru,

Przez analogię możemy opisać stan elektronu wprowadzając następujący zapis:. gdzie współczynniki a i b

Copyright © Springer-Verlag, The Physics of Atoms and Quanta by Hermann Haken and Hans Christoph Wolf Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Also my life started to change, my husband started to talk to me about Jesus, quoted God's word from the Bibie.. I had not accepted it yet, I was stili rejecting it, but

Jestem naładowany ujemnie (-1). Beze mnie nie zaszłaby żadna reakcja chemiczna. Gdy mieszkam na ostatniej powłoce, tzw. walencyjnej, nazywam się elektron walencyjny.. 5.

➤ Lokalizacja fali w przestrzeni prowadzi do kwantyzacji, a więc do powstania dyskret- nych stanów o dyskretnych energiach.. Zlokalizowana fala może przyjmować jedynie

Zmodyfikuj ten przykład i podaj funkcję, której zbiorem punktów nieciągłości jest Q..

I jeżeli po tak strasznych ofiarach W służbie wrogiej żołnierz wielkopolski chwycił za broń, by z prastarej ziemi wypędzić rozwydrzoną tłuszczę Hei-

10 Im większe jest stopień uporządkowania atomów w przewodniku z prądem (im większe jest natężenie prądu), tym silniejsze pole magnetyczne wokół przewodnika wytwarzają

UWAGA: Miernik należy włączyć poprzez ustawienie pokrętła wyboru funkcji w pozycji „mA” PRZED włączeniem zasilania innych elementów układu.. Zasilacz laboratoryjny

kołowej. Obliczyć zmianę częstotliwości krąŜenia elektronu po umieszczeniu atomu wodoru w polu magnetycznym o wektorze indukcji B prostopadłym do płaszczyzny orbity

Wyrwa- nie elektronu z wiązania krzem - krzem i przyłączenie do czwartego brakującego wiązania ind - krzem oznacza w modelu pasmowym zabranie elektronu z pasma walencyjnego,

Jeśli zarówno wartość największa jak i najmniejsza jest przyjmowana na krańcach przedziału, to oznacza, że funkcja nasza jest ≡ const, a więc f ′ jest równa zero dla

Z poszukiwań materiałów do historii Prus w Skandynawii.. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3,

Klasyczna soczewka „pin-hole lens” („conical lens”) – całe pole magnetyczne jest wewnątrz soczewki Ponieważ aberracja sferyczna rośnie z WD, próbka musi być

[r]

- portale internetowe ( www.wp.pl , www.onet.pl , www.interia.pl ) - nieograniczony zasięg i dostęp. -

RHEED- reflection high energy electron diffraction Gładkość Parametry sieci Rekonstrukcja powierzchni Szybkość wzrostu.. Mod wzrostu poprzez płynięcie

Różnica potencjału chemicznego fazy gazowej i fazy stałej jest ujemna – faza gazowa jest niestabilna... Stany metastabilne

Zwiększenie nawożenia azotowego w uprawie pszenżyta niezależnie od sposobu uprawy, spowodowało na całej głębokości badanego profilu glebowego zmniej- szenie zwięzłości