Zestaw zadań do zajęć wyrównawczych z fizyki dla IFT 7a. Wła

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Zestaw zadań do zajęć wyrównawczych z fizyki dla IFT

7a. Właściwości płynów.

1. Rozwiąż zadania

1.1 Omówić pojęcie „płynu” w fizyce.

1.2 Ogrzanie pewnej masy cieczy zwiększyło jej objętość o p = 1%. Jak i o ile procent r zmieniła się gęstość tej cieczy?

1.3 Dwie ciecze, których gęstości wynoszą ρ1 i ρ2, zmieszano tak, że stosunek ich mas w mieszaninie jest równy x. Obliczyć gęstość mieszaniny.

1.4 Woda przepływa przez rurę kanalizacyjną o średnicy d1 = 0.1m z prędkością v1 = 0.1m/s. W pewnym miejscu rura się zwęża i jej średnica wynosi d2 = 0.05m. Obliczyć prędkość przepływu wody przez wąską rurę.

1.5 Zbiornik w kształcie prostopadłościanu o wysokości h i przekroju poprzecznym S jest napełniany wodą przepływającą przez rurę o średnicy d, płynącą ze stałą prędkością v. Po jakim czasie t zbiornik

zostanie napełniony?

1.6 Aby napełnić basen kąpielowy o objętości V = 225m3 włączono pompę o wydajności q1 = 25m3/h.

Celem przyspieszenia napełniania basenu, po upływie czasu t1 = 2h od chwili włączenia pompy pierwszej, włączono pompę drugą o wydajności q2 = 50m3/h. Ile czasu trwało napełnianie basenu?

1.7 Do naczynia w kształcie walca o stałym przekroju poprzecznym S nalano cieczy o gęstości ρ1, następnie włożono do cieczy ciało o objętości V i gęstości ρ2 takiej, że ρ21. Jak zmieniło się ciśnienie na dno naczynia? Jak zmieniło się parcie na dno naczynia?

1.8 Wyprowadzić warunek pływania ciał w cieczy o gęstości ρ.

1.9 Do jednego z ramion pionowo ustawionej rurki w kształcie litery U nalano rtęci o gęstości ρ = 13600kg/m3, a następnie nafty o gęstości ρ1 = 800 kg/m3, przy czym wysokość słupka nafty wynosiła h1 = 10cm. Jaka będzie wysokość h2 słupka wody, o gęstości ρ2 = 1000 kg/m3, którą trzeba dolać do drugiego z ramion, aby poziomy górne były na takiej samej wysokości?

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :