• Nie Znaleziono Wyników

Proszę wykonać zadania:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę wykonać zadania:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Proszę wykonać zadania:

 Przypomnienie zasad ortograficznych (zeszyt ćwiczeń str. 75-90)

 Przypomnienie części mowy (zeszyt ćwiczeń - Liczebnik str. 24-29 )

 Od 16.03 mieliśmy omawiać lekturę „Tajemniczy ogród” . Proszę przeczytać, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Jest to lektura OBOWIĄZKOWA. 

 Proszę zapoznać się tekstami zamieszczonymi w podręczniku w dziale „Przystanek historia”

o „O Wandzie, co nie chciała Niemca” str. 148-150

o „Prawdziwa opowieść o Królu Kraku i Królewnie Wandzie” str. 152-154 o „Duchy ze wzgórza Rabowników” str. 155-157

o „Muzyka Pana Chopina” str. 159

Proszę zapoznać się z nowymi wiadomościami i terminami, które znajdują się pod wyżej wymienionymi tekstami.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Odpowiedzi do testu należy przesład do piątku (05.06.) Brak przesłanych odpowiedzi jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Odpowiedzi wysyłacie pod adres

Ważne jest też to, że chcąc powiedzieć, iż macie trochę wody lub soku użyjecie słówka SOME, o czym jest mowa we wspomnianej wcześniej tabelce „Quantity:some, a lot of,

Dobrym choć dość monotonnym zadaniem na utrwalenie tego jak tworzyć pytania w czasie przeszłym, zawierającym czasownik BYĆ będzie zadanie 3 ze strony 77 w podręczniku. Proszę

Wydarzenia osłabiające władzę PRL – wybór na papieża Jana Pawła II oraz „zima stulecia”.. Proszę zapoznać się

123-124 Proszę zaznaczyć rdzenie w rodzinach pogrubioną czcionką (jak w materiale z youtube!) oraz wypisać oboczności.. Nie trzeba

Proszę obejrzeć kolaż i uzupełnić tekst słuchając nagrania nr.1 z załącznika.. Możecie sprawdzić poprawność wykonanego zadania słuchając nagrania nr.2

komórki zostaje wyrównana do lewej strony. Oczywiście sposób wyrównywania możemy w każdym momencie zmienić poprzez naciśnięcie odpowiedniego narzędzia na pasku lub

Proszę zrobić w jednym oknie histogram wszystkich wartości razem, obok histogramy dla osobnych kolorów (razem 4 histogramy).. Może być konieczne tymczasowe spłaszczenie macierzy