• Nie Znaleziono Wyników

where λ ∈ (0 , 1) andthepower λ iscorrectlychosen. m ( λ ,λ ) ≤ m ( λ ,λ ) , Lemma 14. Fix s ≥ 1 .Thenforany λ ∈ (0 , 1), λ ∈ E wehave by PeterPflug (Oldenburg)and W lodzimierzZwonek (Krak´ow)InourpaperLemma14isfalse.Wegiveitscorrectedversionbelow.Thiscor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "where λ ∈ (0 , 1) andthepower λ iscorrectlychosen. m ( λ ,λ ) ≤ m ( λ ,λ ) , Lemma 14. Fix s ≥ 1 .Thenforany λ ∈ (0 , 1), λ ∈ E wehave by PeterPflug (Oldenburg)and W lodzimierzZwonek (Krak´ow)InourpaperLemma14isfalse.Wegiveitscorrectedversionbelow.Thiscor"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ANNALES

POLONICI MATHEMATICI LXIX.3 (1998)

Erratum to

“Effective formulas for invariant functions—case of elementary Reinhardt domains”

(Ann. Polon. Math. 69 (1998), 175–196)

by Peter Pflug (Oldenburg) and W lodzimierz Zwonek (Krak´ow)

In our paper Lemma 14 is false. We give its corrected version below. This correction does not affect the validity of other results of the paper.

Lemma 14. Fix s ≥ 1. Then for any λ

1

∈ (0, 1), λ

2

∈ E we have m(λ

s1

, λ

s2

) ≤ m(λ

1

, λ

2

),

where λ

s1

∈ (0, 1) and the power λ

s2

is correctly chosen.

Fachbereich Mathematik Institute of Mathematics

Carl von Osietzky Universit¨ at Oldenburg Jagiellonian University

Postfach 2503 Reymonta 4

D-26111 Oldenburg, Germany 30-059 Krak´ ow, Poland

E-mail: pflug@mathematik.uni-oldenburg.de E-mail: zwonek@im.uj.edu.pl

Re¸ cu par la R´ edaction le 2.10.1998

[301]

Cytaty

Powiązane dokumenty

In this note we give an upper bound for λ(n), the maximum number of edges in a strongly multiplicative graph of order n, which is sharper than the upper bound obtained by Beineke

Praca domowa I Javier de Lucas..

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (4inf, rpism,

Niech A n będzie ciągiem generatorów mocno ciągłych półgrup kontrakcji.. Stąd już wynika

Przypuśćmy, że mając dwa termy M i N tworzymy (o ile jest to możliwe) naprzemian coraz dłuższe redukcje lewostronne, a po utworzeniu ko- lejnego reduktu sprawdzamy, czy znajduje

• Finally, we will derive a general scheme of recursion using fixpoints, which captures the full power of computational recursion (also called µ-recursion). James Power, NUI

Powiemy, że nieskończony ciąg redukcji jest quasi- lewostronny, jeśli nieskończenie wiele razy następuje w tym ciągu redukcja redeksu położonego naj- bardziej na lewo..

‚wiczenia z Analizy Zespolonej, Matematyka MiNI PW, rok akad.. Wyznaczy¢ krotno±¢