• Nie Znaleziono Wyników

3. Estymacja w modelach parametrycznych Zadanie 1. Wyznacz estymator parametru θ dla: a) rozkładu P oiss(θ), b) rozkładu wykładniczego E(θ), c) θ=N, dla rozkładu jednostajnego dyskretnego na {1, . . . , N}, d) rozkładu geometrycznego G(θ), e) θ=(α, λ) dla

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3. Estymacja w modelach parametrycznych Zadanie 1. Wyznacz estymator parametru θ dla: a) rozkładu P oiss(θ), b) rozkładu wykładniczego E(θ), c) θ=N, dla rozkładu jednostajnego dyskretnego na {1, . . . , N}, d) rozkładu geometrycznego G(θ), e) θ=(α, λ) dla"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

3. Estymacja w modelach parametrycznych Zadanie 1. Wyznacz estymator parametru θ dla:

a) rozkładu P oiss(θ),

b) rozkładu wykładniczego E(θ),

c) θ=N , dla rozkładu jednostajnego dyskretnego na {1, . . . , N }, d) rozkładu geometrycznego G(θ),

e) θ=(α, λ) dla rozkładu gamma G(α, λ), α > 0, λ > 0, o gęstości f (x) = 1

λαΓ(α)xα−1e−x/λ1(0,∞)(x),

stosując metodę momentów, mając daną próbę prostą X1, . . . , Xn z danego rozkładu.

Zadanie 2. Niech X1, . . . , Xn będzie próbą prostą. Stosując metodę kwantyli, wyznacz estymator parametru θ dla:

a) rozkładu jednostajnego U (0, θ),

b) θ = (µ, σ) w rozkładzie normalnym N (µ, σ2), c) θ = (α, β) w rozkładzie Cauchy’ego o gęstości

f (x) = 1

πβ · 1

1 + (x−αβ )2.

Zadanie 3. Dysponując próbą prostą X1, . . . , Xn, znajdź estymator największej wiaro- godności (ENW) parametru θ dla rozkładu:

a) geometrycznego G(θ),

b) dwumianowego B(n, p), gdzie θ = p2, c) Weibulla W e(2, θ) o gęstości

f (x) = 2θ−2xe−(x/θ)21(0,∞)(x), θ > 0, d) jednostajnego U (θ, θ + 1), θ ∈ R,

e) wykładniczego E(a, λ) o gęstości

f (x) = λe−λ(x−a)1(a,∞)(x), a ∈ R, λ > 0,

1

(2)

gdzie θ = (a, λ),

f) Laplace’a Lapl(µ, λ) o gęstości

f (x) = λ

2e−λ|x−µ|, gdzie θ = (µ, λ),

Zadanie 4. Mierzymy k razy ciężar każdego z n różnych obiektów. Niech Xi,j (i = 1, 2, . . . , k, j = 1, 2, . . . , n) będzie wynikiem i-tego pomiaru j-tego obiektu. Pomiary Xi,j, i = 1, 2, . . . , k, j = 1, 2, . . . , n, są niezależne o rozkładach normalnych N (µj, σ2).

Skonstruuj ENW[(µ1, . . . , µn, σ2)].

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

(2 pkt.) Zmierzono czas reakcji na sygnał wzrokowy u siedmiu kierowców przed oraz 15 minut po wypiciu stu gram wódki.. Zakładamy, że różnica w czasie reakcji ma rozkład normalny

Udowodnij, że zbiór parametrów naturalnych N wykładniczej rodziny rozkładów jest zbiorem wypukłym.. Załóżmy, że zbiór parametrów naturalnych N jest otwarty

W specjalnym studio mierzono czas reakcji na bodziec wzrokowy u n kierowców TIRów na chwilę przed oraz 15 minut po wypiciu 100 g wódki.. Na poziomie istotności α przetestuj