• Nie Znaleziono Wyników

Praca klasowa nr 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Praca klasowa nr 1"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Praca klasowa nr 1 1 klasa gimnazjum A

Liczby wymierne i niewymierne czas 45 min 43-47 pkt

... ...

imię i nazwisko klasa ocena podpis nauczyciela

1. Z podanego zbioru A = {

3; 0,7; 16; 17

2 ; 3;

; 5 12

 ; 14 ; 7} wypisz:

a) liczby naturalne... b) liczby całkowite...

c) liczby ujemne... e) liczby niewymierne...

d) liczby wymierne... 5 pkt.

2. Spośród liczb ze zbioru {-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4} wypisz:

6 pkt.

a) liczby naturalne parzyste ... b) liczby naturalne pierwsze ...

c) pary liczb przeciwnych ...

d) najmniejszą z zaznaczonych liczb ... e) liczbę o największej wartości bezwzględnej ...

f) liczby 4 i 4

1 to liczby wymierne...

3. Zaznacz na osi liczbowej liczby spełniające warunek: 2

pkt.

a) x 2,5 b) x 2

4. Oblicz wartość potęg

7 pkt.

a)

3

3  c) 06  e)

 

112  g)  

 

  2 4 3

b)

0,2

2  d)  

 

4

3

1 f) (5)0=

5. Wykonaj działania

10 pkt.

a) 26

36

 b) 21 39 c) 17

23

 d)

 28

68

e) 54:

9

(3 p) f) 

 

  6 :5 3

9 g)  

 

6 :3

4 2 3 , 0

6. Oblicz 75% wartości wyrażenia

(do wyboru zamiast 5 g)

7 pkt

(2)

 



 

  



 

  1,6

5 12 4 :3 25 , 64 0 23

7. Podaj przybliżenia dziesiętne liczb

3 pkt.

a) 3

2 ... do rzędu części dziesiętnych

b) 4

13 ... do rzędu jedności

c) 9

4 ... do rzędu części setnych

8. Za 1 kg ciastek zapłacono 4zł. Ile trzeba zapłacić za 2 kg tych ciastek po podwyżce ceny o 25%?

(3 pkt.)

9. Przed obniżką cen telewizor kosztował 1500 zł, a po obniżce 1200 zł. O ile procent obniżono

cenę? (3 pkt)

10. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka

1 p + 1 p + 3 p (zadanie dodatkowe)

a) 72 b) 3 250 

c) Oblicz 7 83 50 2 18

Punktacja: 0-13 pkt ndst 14-22 pkt dop 23-31 pkt dst 32-39 pkt db 40-45 pkt bdb 46-47 pkt cel

(3)

Praca klasowa nr 1 B

Liczby wymierne i niewymierne czas 45 min 43-47 pkt

... ...

imię i nazwisko klasa ocena podpis n-la

1. Z podanego zbioru A={2; 0,3; 9; 11

3 ; 2 ;

; 3 22

; 14; 7 wypisz:

a) liczby naturalne ... 5 pkt.

b) liczby całkowite ...

c) liczby ujemne ...

d) liczby wymierne ...

e) liczby niewymierne ...

2. Spośród liczb {–4; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; 4; 5} wypisz:

6 pkt.

a) liczby naturalne parzyste... b) liczby naturalne pierwsze...

c) pary liczb przeciwnych...

d) najmniejszą z zaznaczonych liczb... e) liczbę o największej wartości bezwzględnej...

f) liczby 2 i 2

1 to liczby wymierne...

3. Zaznacz na osi liczbowej liczby spełniające warunek

: 2 pkt.

a) x 1,5 b) x 2

4. Oblicz wartość potęg

7 pkt.

a)

2

3  c) 05  e)

 

121  g)  

 

  2 3

2

b)

 

0,12  d)  

 

  4

2

1 f)

7

0

5. Wykonaj działania

10 pkt.

a) 1921 b) 8

4

 c) 17

37

 d) 56:

 

 8 

(4)

e) 45

25

(3 p) f)     21 7 2

5 g) 

 

  

5 :4 5 , 0 6 3

6. Oblicz 60% wartości wyrażenia (do wyboru zamiast Zad. 5 pkt. g) 7 pkt.

 



 

 

7 13 75 , 1 5 , 2

2 11 : 4 3

21 2

7. Podaj przybliżenia dziesiętne liczb

3 pkt.

a) 9

2 ... do rzędu części dziesiętnych

b) 6

15 ... do rzędu jedności

c) 11

3 ... do rzędu części setnych

8. Za 1 kg owoców zapłacono 5 zł. Ile trzeba zapłacić za 2 kg tych owoców po obniżce ceny o 20%?

3 pkt.

9. Przed podwyżką cen kamera kosztowała 2400 zł, a po podwyżce 3000 zł. O ile procent

podwyższono cenę?

3 pkt.

10. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka

1 p + 1 p + 3 p (zadanie dodatkowe) a) 28 b) 3108 

c) Oblicz 7 83 502 18

Punktacja: 0-13 pkt ndst 14-22 pkt dop 23-31 pkt dst 32-39 pkt db 40-45 pkt bdb 46-47 pkt cel

Cytaty

Powiązane dokumenty

Łączna liczba występów Argentyny, Meksyku i Francji na mundialach jest równa ____ , a łączna liczba tytułów mistrzów świata zdobyta przez te kraje jest równa ____A.

Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca III. 4.1 Wpłata gotówki na rachunek dokonana w PBS Zamość, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i

INVERTO to eleganckie, a jednocześnie minimalistyczne wnętrza, niezwykle praktyczne i wygodne, wpisujące się w najnowsze trendy.. Zobacz całą kolekcję

Możliwe jest wystąpienie błędów w druku, co może wpłynąć na rozbieżność między cenami podanymi w gazetce a cenami w sklepie. elektroniczne karty

baterie STANDARD lub łatwe w montażu kabiny i parawany KFA ARMATURA, a świąteczne prezenty pojawią się same, jak gwiazdka z nieba.. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup

Lista sprzętów dostępnych w promocji „Plus Internet LTE dla Firm z modemem lub routerem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w sprzedaży na odległość” z opcją „testuj”

Tryb pobierania opłaty za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ POPRZEZ UPRAWNIENIA