• Nie Znaleziono Wyników

JĘZYK POLSKI KLASA V – 23.04.2020r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JĘZYK POLSKI KLASA V – 23.04.2020r."

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

JĘZYK POLSKI KLASA V – 23.04.2020r.

TEMAT LEKCJI 17: Odgłosy świata. Jan Twardowski Klasówka z religii.

Poznasz wiersz Klasówka z religii Jana Twardowskiego, poznasz pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, kształcisz umiejętność rozpoznawania wyrazów dźwiękonaśladowczych, kształcisz umiejętność analizy utworu poetyckiego.

1. Zapoznaj się z informacjami z ramki Poznaj autora, /podręcznik, str. 240/.

2. Przeczytaj wiersz Jana Twardowskiego Klasówka z religii, /podręcznik, str. 240 -241/.

Zwróć uwagę na budowę wiersza.

3. Wykonaj zadanie 1, 2 i 3, /podręcznik, str.241/. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Zadanie 3

DŹWIĘKI WYDAWANE PRZEZ

LUDZI ZWIERZĘTA PRZEDMIOTY

jęk, ……. jęk, tupot, tętent…………. brzęk, łoskot, łomot……..

4. Zapoznaj się z informacjami z ramki Zapamiętaj! / podręcznik, str. 242/ oraz materiałami znajdującymi się pod poniższym linkiem. Sporządź notatkę.

https://epodreczniki.pl/a/wyrazy-dzwiekonasladowcze-w-poezji-i-prozie/Dg76FM8I1

5. Wykonaj polecenie 8, /podręcznik str. 242/.

6. Powtórz wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=LUxDZVYdi1o

wyrazy

dźwiękonaśladowcze

(2)

2

- kontakt z uczniami na Messengerze, konsultacje Skype /piątek 1100-1200/

- mail nauczyciela: malgorzata_herbut@vp.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapoznaj się z materiałem z ramki To już znamy powtarzamy!, /podręcznik,

Poznasz fragment Księgi dżungli, kształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania środków stylistycznych, wnioskowania, analizy świata przedstawionego

TEMAT LEKCJI 43: Dlaczego utwór Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy jest powieścią?. Kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji, wymieniasz

Doskonalisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji, wykazujesz się znajomością

Doskonalisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, opisywania bohaterów, kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji,

Poznasz fragment powieści Uroczysko Zbigniewa Nienackiego, poznasz kompozycję opisu krajobrazu, kształcisz umiejętność tworzenia opisu krajobrazu, stosowania związków

Poznasz budowę i funkcje słownika frazeologicznego, kształcisz umiejętność rozpoznawania znaczenia frazeologizmów, kształcisz umiejętność poprawnego użycia

Poznasz wiersz Czesława Miłosza Wyprawa do lasu, poznasz pojęcia: nastrój, kształcisz umiejętność analizy utworu poetyckiego, określania nastroju wiersza,

Poznasz wiersz Kulawa droga Stanisława Młodożeńca, poznasz pojęcia rytm, kształcisz umiejętność rozpoznawania funkcji różnych elementów budowy utworu

Poznasz wiersz Cień na ścianie Józefa Ratajczaka, poznasz pojęcia rym, rymy dokładne i rymy niedokładne, rymy żeńskie i rymy męskie, kształcisz umiejętność analizy

Wykorzystasz umiejętność rozpoznawania gatunków wypowiedzi, czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych, utrwalisz pojęcia związane z epiką..

Poznasz pojęcia: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdania składowe, doskonalisz umiejętności wyodrębniania podmiotu i orzeczenia w zdaniu, wyodrębniania grupy podmiotu i

 Sprawdź w słowniku frazeologicznym znaczenie wyrażenia ikarowy lot Ułóż zdanie z tym związkiem wyrazowym, które będzie odnosiło się do czasów współczesnych.. 

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

 Do każdej opisanej sytuacji wybiorę odpowiednią reakcję językową zad.2.  Przeczytam dialog i uzupełnię go poprawnym

kontakt na messenger od 8.00-15.00 w ważnych sprawach rodzice mogą się kontaktować ze mną codziennie od 16-17.  - mail

Subject: Extra Culture –The United States of America.

 Powtórzenie poznanego slownictwa, poznanych struktur gramatycznych, powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych.. Zadania

W Środę test unit 6 podsumowujący dział 6 test pojawi się na waszej poczcie będziecie mieć 45 minut na jego rozwiązanie czekam na skrzynce mailowej (np.; dostaniecie go o 11 a