• Nie Znaleziono Wyników

JĘZYK POLSKI KLASA V –

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JĘZYK POLSKI KLASA V –"

Copied!
2
36
1
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

JĘZYK POLSKI KLASA V – 26.03.2020r.

TEMAT LEKCJI 2 - Zdanie pojedyncze i złożone.

Poznasz pojęcia: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdania składowe, doskonalisz umiejętności wyodrębniania podmiotu i orzeczenia w zdaniu, wyodrębniania grupy podmiotu i grupy orzeczenia w zdaniu, utrwalisz informacje na temat zdania pojedynczego rozwiniętego i nierozwiniętego, nauczysz się rozpoznawać w tekście zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, poznasz legendy z różnych regionów Polski.

1. Dla chętnych! Powtórz wiadomości o analizie zdania pojedynczego. E- podręcznik.

https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---cwiczenia/DFviviFTB

2. Zapoznaj się z poleceniem 1 /podręcznik Nauka o języku str.129/, wykonaj zadanie, zapisz 4 wybrane zdania w zeszycie.

GRUPA GRUPA

PODMIOTU ORZECZENIA

Wojowie Lecha odpoczywali po kolejnym dniu wędrówki.

3.Wykonaj polecenie 3 /podręcznik str.129/, zapoznaj się z informacjami z ramki Przypomnij sobie!

4. Wykonaj polecenie 5 /podręcznik str. 130/, zapisz do zeszytu przykłady dwóch zdań zawierających więcej niż jedno orzeczenie.

5. Zapoznaj się z informacjami z ramki Zapamiętaj! /podręcznik str.131/.

6. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 37-38.

7. Dla chętnych! Zapoznaj się z materiałami z E-podręczników /UWAGA! MATERIAŁ TYLKO DO ĆWICZENIA 1 W E – PODRĘCZNIKU/.

https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone---bez-problemu-okreslone/DuWfDfFIg

PS Kochani, kto założył konto na WSiP – necie, otrzymał zadnia z dzisiejszej lekcji, zachęcam do zrobienia ćwiczeń na dodatkową ocenę. Zadania nie są obowiązkowe! Pozostałych uczniów proszę o założenie konta, kod klasy W0JG-5KLASA-JPL.

- kontakt z uczniami na Messengerze, konsultacje Skype /piątek 1100-1200/

(2)

2 - mail nauczyciela: malgorzata_herbut@vp.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Destylacja prosta (Rysunek 1) sprowadza się do jednokrotnego przeprowadzenia fazy ciekłej przez gazową do fazy ciekłej i znajduje zastosowanie w przypadku cieczy znacznie

Tata zwykle podczas takich wizyt zaszywał się w swojej dziupli, nie miał więc dotąd doświadczenia z szóstoklasistkami.. Uprzejmie wytłumaczył, że ich ulubionej

W związku z powyższym tradycjonalizm rozumiany jest jako postawa przejawia- jąca się w przywiązaniu do tradycji oraz kierowaniu się nią w swym postępowaniu ja- ko

Do tłumaczenia słowa Bożego w liturgii, zwłaszcza w homilii lub też w innych dziedzinach dusz­ pasterstwa, nie jest wprawdzie konieczne korzystanie ze wszystkich

Świadomość fenomenalna nie daje się zobiektywizować ani zwerbalizować, ponieważ dostępna jest tylko w perspektywie pierwszoosobo- wej, świadomość konstytuująca natomiast

• zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne Zyskałem, pisano, mnie, o, nie, uznanie, prasie,

Jeśli zawiera samo orzeczenie lub podmiot z orzeczeniem, (np. Wsiadaj!) nazywa się zdaniem pojedynczym nierozwiniętym.. Jeśli dodamy do niego inne części zdania, (np. Wsiadaj

6. Uczniowie podają własne przykłady par wypowiedzeń: zdania i równoważnika. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Grupy odpowiednio je przekształcają: zdania zamieniają

Uczeń ma za zadanie podkreślić podmiot i orzeczenie, oddzielić grupę podmiotu od grupy orzeczenia i za pomocą strzałek przedstawić relacje między wyrazami w zdaniu (należy

Wypowiedzenie składa się z zespołu wyrazów zawierających logiczną treść i połączonych ze sobą według reguł gramatyki?. 1.Czy umiesz wskazać w wypowiedzeniu

pojedynczych (rozwiniętych i nierozwiniętych). Zwraca uwagę na budowę zdań, strukturę, liczbę orzeczeń, grupę podmiotu oraz orzeczenia, spójniki.. Nauczyciel objaśnia

współrzędnie, zdanie złożone podrzędnie -definiuje zdania składowe w zdaniu złożonym. -układa zdania złożone ze zdań składowych

“’Imported’ Paganism in Poland in the Twenty-First Century: A Sketch of the Developing Landscape.” In Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe,

O ile wykresy zdań podrzędnie złożonych pokazują hierarchię między wypowiedzeniami składowymi i są trudniejsze do opracowania, o tyle w wypadku zdań złożonych

Język polski Zdanie i równoważnik zdania, baśń Kopciuszek, zdanie pojedyncze i złożone, tekst dramatyczny Zielony Kapturek.. Język angielski Pogoda -

Później należy sformułować własną opinię na temat Kurtza, uwzględniając przy tym ostatnie jego słowa w konfrontacji z jego czynami3. Należy odwołać się do

typy: gramatyczne (Jaś mówił o mamie.); imienne (Kajtek został zabrany na Marsa.); złożone/modalne (Jemu nie wolno czytać. Krzyś mógł kupić cukier.).. PODMIOT –

(w filmie próba trwa dłużej, my mamy ją wykonać przez 10 sekund). Oczywiście oceniamy ilość klaśnięć, która jeśli podparta będzie filmikiem, dodatkowo podwyższy

01.04.2020 Temat: Czym się różni zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania

Zapoznaj się z materiałem z ramki To już znamy powtarzamy!, /podręcznik,

Poznasz fragment Księgi dżungli, kształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania środków stylistycznych, wnioskowania, analizy świata przedstawionego

Poznasz fragment powieści Uroczysko Zbigniewa Nienackiego, poznasz kompozycję opisu krajobrazu, kształcisz umiejętność tworzenia opisu krajobrazu, stosowania związków

Uczniu, przeczytaj informacje z podręcznika do nauki o języku ze strony 169 (tabelka)?. Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe – odpowiada na pytania