KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI

Download (0)

Full text

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 1 z 2

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Zadanie 1 (0-6pkt) 1. the dining room 2. 9:15

3. forest 4. village 5. boat 6. (sun)hat

Zadanie 2 (0-7 pkt) 1. e

2. h 3. a 4. c 5. b 6. f 7. g

Zadanie 3 (0-7 pkt) 1. up / old 2. forward 3. up

4. up / better / healthier / breakfast / out / dressed / work / school / lessons / woken up 5. off

6. for

7. on / up /off

Zadanie 4 (0-9 pkt) 1 .C

2. A 3. B 4. C 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 2 z 2 Zadanie 5 (0-10 pkt)

1. place 2. country 3. straight on 4. way 5. country 6. world 7. turning 8. tissues 9. locked 10. saucepan

Zadanie 6 (0-5 pkt) 1. C

2. D 3. A 4. B 5. B

Zadanie 7 (0-6 pkt)

1. C 2. D 3. F 4. A 5. B 6. E

Figure

Updating...

References

Related subjects :