• Nie Znaleziono Wyników

2. Dla chętnych:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. Dla chętnych:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Historia VII – 18 maja 2020r.

Temat:

Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

Zastanowię się, czy wysiłek militarny w zmaganiach o granice był potrzebny i miał wpływ na korzystniejsze rozwiązania dla Polski.

1. Zapoznaj się z tekstem podręcznika: Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej – str. 230-234

Zwróć uwagę na:

– sytuacja Polaków w zaborze pruskim pod koniec I wojny światowej – przebieg i skutki powstania wielkopolskiego

– zaślubiny z morzem

– przyczyny, przebieg i skutki powstań śląskich – plebiscyt na Górnym Śląsku

– plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu – konflikt o Śląsk Cieszyński

– znaczenie terminów: Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, plebiscyt, Polski Komisariat Plebiscytowy

2. Dla chętnych:

 Zapoznaj się z materiałami dodatkowymi :

- https://epodreczniki.pl/a/ksztaltowanie-sie-granicy-z-niemcami-i- czechoslowacja/D168UPBiP

- https://dzieje.pl/content/walki-o-granice-ii-rp-zdj%C4%99cia-0 3. Zapoznaj się z materiałem: Film na You Toubie -

https://www.youtube.com/watch?v=pwP80DrGo78

4. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym:

- zadania 1- 3 z podręcznika ze strony 234.

KARTKÓWKA Z TRZECH OSTATNICH LEKCJI: „Odrodzenie Rzeczypospolitej”,

„Walka o granicę wschodnią” oraz „Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej” w dniu 21 maja 2020r. o godzinie 10.30 na platformie Quizizz

- Kontakt z uczniami na Messengerze - E-mail nauczyciela: iwondob@op.pl

- Konsultacja z nauczycielem na Skype – czwartek 10.00-11.00 (wyjątkowo w tym tygodniu)

(2)

Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej –NOTATKA 1. Powstanie wielkopolskie

a. na ziemiach polskich zaboru pruskiego działała Naczelna Rada Ludowa (NRL) – bieżącą działalnością kierował Komisariat NRL

– NRL była zdominowana przez działaczy narodowej demokracji

b. na terenie Wielkopolski Polacy tworzyli oddziały Straży Ludowej oraz działała Polska Organizacja Wojskowa (POW)

c. do wybuchu powstania doszło 27 XII 1918 r. podczas wizyty Ignacego Jana Paderewskiego

d. dowódcy wojsk powstańczych

– pierwszym dowódcą wojsk powstańczych był major Stanisław Taczak

– w połowie stycznia na dowódcę wojsk powstańczych został powołany Józef Dowbor- Muśnicki

e. działania zbrojne

– do 6 stycznia powstańcy opanowali większość Wielkopolski

– na przełomie stycznia i lutego toczyły się zacięte walki o utrzymanie zdobytych terenów f. działania zbrojne zostały formalnie zakończone 16 lutego 1919 r. - rozejm w Trewirze 2. Postanowienia paryskiej konferencji pokojowej dotyczące przebiegu granicy polsko- niemieckiej

a. 28 VI 1919 r. został podpisany traktat wersalski pomiędzy ententą a Niemcami b. Polsce przyznano opanowaną wcześniej przez powstańców Wielkopolskę

c. Polsce przyznano Pomorze Gdańskie, ale bez Gdańska, który przekształcono w Wolne Miasto Gdańsk

d. na Warmii, Mazurach i Powiślu miał się odbyć plebiscyt – odbył się 11 VII 1920 r. i został przez stronę polską przegrany

e. również o przynależności Śląska miał zdecydować plebiscyt 3. Przebieg walki o Śląsk

a. od 16 VIII do 24 VIII 1919 r. trwało pierwsze powstanie śląskie b. od 19 VIII do 25 VIII 1920 r. trwało drugie powstanie śląskie c. 20 III 1921 r. odbył się plebiscyt

– większość opowiedziała się za przynależnością do Niemiec

– w jego wyniku do Polski miały zostać włączone zaledwie części powiatów pszczyńskiego i rybnickiego

d. od 2/3 V do 5 VII 1921 r. trwało trzecie powstanie śląskie – na czele powstania stał Wojciech Korfanty

– największą bitwą powstania była bitwa o Górę Świętej Anny – powstanie przerwała interwencja państw zachodnich

e. ostatecznie Polska otrzymała 29% obszaru plebiscytowego – była to część uprzemysłowiona

4. Konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński a. sporny teren zajęło wojsko czeskie

b. o ostatecznym podziale Śląska Cieszyńskiego zdecydowała Rada Ambasadorów – znaczna część Śląska Cieszyńskiego została przyznana Czechosłowacji

– Czechosłowacja otrzymała również większość spornego terytorium na Spiszu i Orawie

Cytaty

Powiązane dokumenty

został utworzony Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową – 14 XI

Artykuł powyższy ustala wyraź nie, że — dopóki trak tat polsko - angielski jest w mocy — dopóty ani Anglja, ani Polska nie będą prowadzić polityki

W pewnym momencie każda z nich wskakuje na losowo wybranego psa (to oznacza, że będziemy zakładać, że każdy możliwy rozkład tych t pcheł na n psach jest jednakowo

Gracz wygrywa, jeśli otrzyma 4 karty o tej samej wartości (możliwe jest, że gracze wygrywają jednocześnie). wygrał co najmniej jeden;.. b.. Ustawiamy w rzędzie litery ze

Zbuduj model przestrzeni klasycznej dla tego doświadczenia, czyli takiej, w której wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne.. Oblicz prawdopodobieństwo

dokładnie 10 razy została wylosowana kula antracytowa, jeśli wiadomo, że za pierwszym i drugim razem została wylosowana kula antracytowa;.. w pięćdziesiątym

68 rozwiąż zadania Ruszamy się i ćwiczymy .. https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c 26 maja- święto

Samodzielnie przeczytaj tekst ‘Ludzie jak ptaki” s.25 i odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem. A teraz czas na pracę w ćwiczeniach