Wolność to nie jest odznaka, którą się komuś nadaje - Marta Kliczka - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MARTA KLICZKA

ur. 1951; Hrubieszów

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL, współczesność

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, przemiany ekonomiczne i społeczne, Polacy, mentalność Polaków, zmiana mentalności, wolność

Wolność to nie jest odznaka, którą się komuś nadaje

Uważam, że jestem osobą wolną. Wtedy [w PRL-u] też uważałam się za wolną, tylko musiałam sprytniej lawirować. Ci, którzy byli tak zwaną władzą, a ja byłam takim szaraczkiem, po latach mówili: „Słuchaj, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ty sobie tak świetnie poradzisz”. Więc mówię: „Bo wy wtedy byliście zapatrzeni w swoje odbicie w lustrze”. Wolność to nie jest odznaka, którą się komuś nadaje. Wolność to jest sposób wychowania. Człowieka do wolności trzeba wychować. Godniej jest żyć w kraju, gdzie mogę wszystko. My Polacy mówiąc często o wolności myślimy, że możemy łamać prawo. Nie na tym polega wolność, ale wiele osób ją tak pojmuje.

Data i miejsce nagrania 2014-02-03, Lublin

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Małgorzata Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :