• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw 1 Liczby naturalne.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw 1 Liczby naturalne."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw 1 Liczby naturalne.

Zadanie 1

Znajdź wszystkie liczby naturalne mniejsze od 4000, których suma cyfr wynosi 29.

Zadanie 2

Do liczby dwucyfrowej dopisujemy tę samą liczbę. Ile razy otrzymana w ten sposób liczba czterocyfrowa jest większa od danej liczby dwucyfrowej?

Zadanie 3

Ile najwięcej liczb trzycyfrowych, podzielnych przez cztery i o różnych cyfrach można utworzyć z cyfr: 0, 1, 2, 3, 4?

Zadanie 4

Liczbę 550 przedstaw jako różnicę dwóch liczb, z których pierwsza jest 11 razy większa od drugiej.

Zadanie 5

Znajdź trzy kolejne liczby naturalne, których iloczyn jest 100 razy większy od największej liczby czterocyfrowej.

Zadanie 6

Znajdź wszystkie liczby dwucyfrowe, które przy dzieleniu przez 7 dają taką sama resztę jak przy dzieleniu przez 13.

Zadanie 7

Pewna liczba dwucyfrowa ma trzy dzielniki jednocyfrowe i trzy dwucyfrowe. Suma wszystkich dzielników jednocyfrowych jest równa 8. Ile jest równa suma wszystkich dzielników dwucyfrowych tej liczby?

Zadanie 8

Pewna liczba przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Jaką resztę otrzymamy, dzieląc dwukrotność tej liczby przez 6?

Zadanie 9

Trzy kolejne liczby trzycyfrowe zapisano obok siebie bez odstępów, otrzymując liczbę dziewięciocyfrową podzielną przez 4 i 25. Znajdź tę liczbę, wiedząc, że w jej zapisie występują tylko trzy różne cyfry.

Zadanie 10

Wypisano wszystkie liczby naturalne od 1 do 2008 bez żadnych odstępów. Uzasadni, że liczba wszystkich cyfr ciągu jest nieparzysta, i ustal, jaka cyfra znajduje się dokładnie pośrodku całego zapisu.

(2)

Zestaw 1 Liczby naturalne.

Zadanie 11

Zosia i Wojtek Graja w grę, która polega na tym, że ody dwoje rzucają kolejno dwiema kostkami do gry, a z uzyskanych wyników budują liczbę dwucyfrową ( wynik z pierwszej kostki to cyfra dziesiątek, wynik z drugiej kostki to cyfra jedności). Wygrywa ten, kto otrzyma liczbę mającą więcej dzielników. Czy istnieje taki układ wyrzuconych oczek, który gwarantuje wygraną?

Zadanie 12

Do ponumerowania książki użyto 558 cyfr. Ile stron ma ta książka?

Zadanie 13

Liczbę czterocyfrową pomnożono przez 9 i w wyniku otrzymano liczbę czterocyfrową zapisaną za pomocą tych samych cyfr w odwrotnej kolejności. Jaka to liczba?

Zadanie 14

Iloczyn czterech kolejnych liczb pierwszych kończy się na 0. Jakie to liczby?

Zadanie 15

Przez jaki czas w ciągu doby na wyświetlaczu zegarka elektronicznego widoczna jest jedna cyfra 9? Zegar wyświetla tylko godziny i minuty.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  oblicza dokładną wartość

 umie:narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie, rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami, obliczyć

wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich

Scenariusz lekcji matematyki „Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne”8. z działu „Ułamki zwykłe” jest przeznaczony do realizacji w klasie

U – Zaznaczają kolorem punkty odpowiadające liczbom dwucyfrowym o jednakowych cyfrach.. N – Poleca odnaleźć i wypisać liczby dwucyfrowe, których cyfra jedności jest dwa

[r]

W artykule ”Różne rozkłady na sumy kwadratów” (Delta 3/1998 str. 12 - 13) zajmowali- śmy się liczbami naturalnymi posiadającymi rozkłady na sumę dwóch kwadratów, w

Jacek przejeżdża całą trasę w 10 minut, czyli średnio w ciągu minuty pokonuje.. Mama upiekła

Zapisz cyframi liczbę: cztery miliony trzydzieści tysięcy jedenA. Zapisz w systemie dziesiętnym

Zagadnienie tak ważne i tak często występujące w arkuszach egzaminacyjnych, że warto mu poświęcić więcej uwagi. Zacznijmy od rzeczy najprostszych. a) O ile procent wzrost Adama

Łatwo podać wiele przykładów zbiorów induktywnych. Takim jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych R, również zbiór nieujemnych liczb rzeczywistych. Można zauważyć, że

Wyznacz trzy kolejne liczby naturalne, których iloczyn jest sto razy wi¦kszy od najwi¦kszej liczby czterocyfrowej..

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

Rozwiązania należy oddać do piątku 18 września do godziny 16.00 koordynatorowi konkursu. panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Oblicz pole

Grupa młodzie ˙zy wybrała si˛e na spacer po lesie. W trakcie wycieczki dwukrotnie zrobiono przerw˛e na odpoczynek. Wykres przedstawia zale ˙zno´s´c przebytej drogi od czasu

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe... Liczby naturalne

1 Zapisz liczby słowami.. ► Jeśli wykonasz poprawnie trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom..

Przyjmij, że znasz dowód faktu z poprzedniego zadania i za jego pomocą udowodnij jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze.. Podaj definicję

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie