Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań Przypomnienie!

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań Przypomnienie!

Zadanie tekstowe rozwiązujemy za pomocą równania stosując się do schematu i po uważnym przeczytaniu treści pokonywać kolejne etapy rozwiązywania zadania:

1. Ustal niewiadomą w zadaniu, oznacz ją dowolną literą.

2. Wykorzystaj dane z zadania i niewiadomą, zapisuj i opisuj różne wyrażenia algebraiczne aż pojawią się dwa oznaczające to samo.

3. Ułóż równanie opisujące sytuację z zadania.

4. Rozwiąż równanie.

5. Sprawdź z warunkami zadania, czy rozwiązanie jest poprawne.

6. Sformułuj odpowiedź do zadania

1. Na zajęciach wspólnie rozwiązujemy

 zadania z podręcznika: 1 str. 197, 6 str. 198, 7 str. 198 2. Praca domowa

 ćwiczenie 2 str. 85

 oraz https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ

https://www.youtube.com/watch?v=8JdDQ17xi8k – poziom I

Figure

Updating...

References

Related subjects :