• Nie Znaleziono Wyników

√ 3 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "√ 3 2"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ostrosłupy – Sprawdzian /zaliczenie/poprawa

Zad1. Namiot ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 6cm i krawędzi bocznej 5cm. Oblicz pole powierzchni tego namiotu.

Zad2. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość bryły jest równa 4cm , a wysokość ściany bocznej stanowi 150% długości tej wysokości. Oblicz pole podstawy tego ostrosłupa.

Zad3. Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego tworzy z wysokością tego ostrosłupa kąt 30o. Oblicz długość wysokości bryły oraz długość krawędzi bocznej ostrosłupa, jeśli krawędź podstawy ma długość 6cm.

Zad.4 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm2, a długość krawędzi bocznej jest o 3 cm krótsza od krawędzi podstawy.

Zad5. Oblicz pole powierzchni bocznej czworościanu foremnego o krawędzi długości 3

2 cm.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 100cm2, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 260cm2. Oblicz objętość

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości a i kącie nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy

Długość krawędzi AB podstawy ostrosłupa jest równa 6 (zobacz rysunek).. Oblicz pole powierzchni całkowitej

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa Stosunek długości krawędzi podstawy do długości krawędzi bocznej jest równy 4:3.

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm..

Objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 16 cm 3 , a krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.. Oblicz długość krawędzi

Pc = 2 Pp + Pb.. Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu o podstawie kwadratu wynosi 224 cm2, a jego wysokość jest równa 28 cm. Oblicz długość krawędzi podstawy.

Pucharek na lody ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy ma 144 cm 2 , a wysokość ściany bocznej wynosi 10 cm7. Oblicz pojemność tego

Kąt jest kątem nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego do płaszczyzny podstawy (zobacz rysunek).. Oblicz stosunek pola powierzchni całkowitej

Średnia ta wzrośnie do 18 lat, jeśli doliczymy wiek nauczyciela.. Ile lat

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 36cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.4 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 256m 2 , a długość krawędzi bocznej jest o 6 cm krótsza od

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

Oblicz pole powierzchni bocznej

Pole powierzchni bocznej sto˙zka jest trzy razy wie ι ksze od pola jego podstawy.. Ile razy obje ι to´s´ c sto˙zka jest wie ι ksza od obje ι to´sci kuli wpisanej w

W wyniku głosowania RP zdecydowaną większością głosów wyraziła pozytywna opinię dotycząca powierzenia Pani Alinie Kowalskiej funkcji wicedyrektora i zobowiązała