• Nie Znaleziono Wyników

Wiadomo, że kula jednostkowa w tej normie jest dwunastokątem foremnym, który ma środek w (0,0), a jednym z wierzchołków jest punkt (0, 1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wiadomo, że kula jednostkowa w tej normie jest dwunastokątem foremnym, który ma środek w (0,0), a jednym z wierzchołków jest punkt (0, 1)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Ćwiczenia nr 2, AM, 11.10/2016 Proszę o dokładne uzasadnianie stwierdzeń.

Zadanie 1. Udowodnić nierówność

n

X

i=1

xiyi¬ 1

2kxk1kyk+1

2kyk1kxk.

Zadanie 2. W R2 dana jest norma k · k. Wiadomo, że kula jednostkowa w tej normie jest dwunastokątem foremnym, który ma środek w (0,0), a jednym z wierzchołków jest punkt (0, 1).

(a) Oblicz k(5, 0)k, k(1,√

3)k, k(3,√ 3)k.

(b) Udowodnić, że norma k · k nie pochodzi od żadnego iloczynu skalarnego.

Zadanie 3. Obliczyć granice

(a) lim(x,y)→(0,0)xln(x2+ y4), (b) lim(x,y)→(0,0) x2−y2

|x|+|y|.

Zadanie 4. Udowodnić, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest zbiorem wypukłym. Narysować kulę B(0, 1) w normie k(x, y)k = |x| + max{|x|, |y|} + |y|.

Zadanie 5. W R2dany jest pewien iloczyn skalarny h·i. Wiadomo, że

sup

x∈R2

kxk2

kxk = 3, inf

x∈R2

kxk2

kxk = 1, k(1, 2)k =

5

3 , k(−2, 1)k =√ 5,

gdzie kxk = phx, xi. Obliczyć k(−1, 3)k i wyznaczyć wzór na k(x, y)k.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Udowodnić, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest zbiorem wypukłym..

Czy jeśli zbiór A jest domknięty i spójny, to jego dopełnienie jest też zbiorem

Wykazać, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest zbiorem wypukłym..

Wywnioskować stąd, że funkcja x 7→ kxk jest funkcją ciągłą..

Przypomnij dowód twierdzenia Banacha o odwzorowaniu otwartym w ujęciu Pytlika (Analiza funk- cjonalna, str 89-90).. Zauważ, że podana argumentacja zachowuje ważność, gdy

Udowodnij, że granica jest funkcją holomorficzną i że ciąg pochodnych jest zbieżny niemal jednostajnie do pochodnej granicy.. W tym celu skorzystaj ze wzorów

Ponieważ wszystkie wnioski PA s¸ a spełnione w (N, +, ·, <, 0, 1), powyższe oznacza, że T h(N ) składa si¸e ze wszystkich wniosków

Wariacją n–elementową bez powtórzeń ze zbioru m–elementowego nazywamy uporząd- kowany zbiór (n–wyrazowy ciąg) składający się z n różnych elementów wybranych z