Informacja dla ucznia Karta pracy do powtórzenia z działu- Astronomia i Grawitacja

Download (0)

Full text

(1)

Informacja dla ucznia

Karta pracy do powtórzenia z działu- Astronomia i Grawitacja

Proszę o powtórzenie wiadomości z działu Astronomia i grawitacja. Podręcznik od strony 20 – 87.

Zadania powtórzeniowe znajdują się w podręczniku na stronie 90 - 92.

Proszę je przeczytać i rozwiązać na kartce, zrobić zdjęcie i odesłać na mail: jan.najechalski@wp.pl do dnia 4.04.2020r.

W razie niejasności proszę pisać.

Ułatwieniem dla Was będzie zestaw wymagań podany poniżej:

1. Wskaż listę, na której obiekty są ułożone od najmniejszego do największego:

a) Atom, Księżyc, Ziemia, wirus, Słońce.

b) Jowisz, Słońce, proton, bakteria c) Jowisz, Słońce, proton, bakteria

d) Bakteria, wirus, ziarnko piasku, cząsteczka tlenu, e) Neutron, wirus, Księżyc, Jowisz.

2. Ziemia obraca się wokół własnej osi i dlatego obserwujemy:

a) Zmianę pór roku

b) Wschody i zachody Słońca c) Zmianę faz księżyca d) Zaćmienia Słońca.

3. Słońce to:

a) wyjątkowa duża gwiazda, b) wyjątkowa mała gwiazda,

c) gwiazda podobna do wielu innych ego typu ciał niebieskich, d) jedyna gwiazda, wokół której krążą planety.

4. Księżyc jest w nowiu, za ile tygodni będzie pełnia?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

5. Aby łódź skręciła w lewo, woda musi zadziałać siłą skierowaną:

a) w lewo b) w prawo c) do przodu d) do tyłu

6. Jeżeli fotelik karuzeli wykonuje 30 okrążeń w ciągu minuty, to częstotliwość jego ruchu wynosi:

a) 30 Hz b) 1/30 Hz c) 2 Hz d) ½ Hz

7. Dwa ciała przyciągają się siłą grawitacji:

a) tylko wtedy, gdy obydwa mają dużą masę,

b) tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z nich ma dużą masę, c) tylko wtedy, gdy obydwa mają niewielką masę,

d) zarówno wtedy, gdy ich masy są duże, jak i wtedy gdy są one małe.

8. Jeżeli odległość między planetami zwiększy się cztery razy, to działająca między nimi siła grawitacji:

a) Zmniejszy się dwa razy b) Zmniejszy się cztery razy, c) Zmniejszy się szesnaście razy, d) Zwiększy się cztery razy.

(2)

9. Które ze zdań jest nieprawdziwe:

a) Zaćmienie Słońca polega na tym, że Słońce zastaje zasłonięte przez Księżyc, b) Zaćmienie Słońca polega na tym, Księżyc zostaje zasłonięty przez Słońce, c) Księżyc odbija światło słoneczne,

d) w pierwszej kwadrze Księżyc ma kształt litery D.

10. Ile czasu upłynie między pierwszą kwadrą a nowiem:

a) 1 tydzień, b) 2 tygodnie, c) 3 tygodnie, d) 4 tygodnie

11. Czajnik napełniony woda naciska na kuchenkę przede wszystkim z powodu siły grawitacji oddziałującej między:

a) Czajnikiem a kuchenka, b) Ziemią a czajnikiem, c) Ziemią a kuchenka,

d) Wodą w czajniku a czajnikiem.

12. Które zdanie nie jest prawdziwe:

a) Satelita musi się poruszać aby nie spaść na Ziemię,

b) Niektóre satelity są wykorzystywane do sporządzania map pogody, c) W 1969 roku ludzie wylądowali na Marsie,

d) Rozpoczęły się już loty prywatnych statków kosmicznych.

13. W stacji kosmicznej na orbicie Ziemi panuje san nieważkości. Dzieje się tak, ponieważ:

a) Siła przyciągania ziemskiego nie sięga tak daleko,

b) Siła przyciągania ziemskiego nie przenika przez ściany stacji,

c) Siła przyciągania ziemskiego nadaje takie samo przyspieszenie stacji i znajdującym się w niej obiektom, d) Nie ma tam powietrza.

14. W jakiej fazie jest Księżyc, gdy z Ziemi widać zaćmienie Słońca:

a) W pełni,

b) W pierwszej lub ostatniej kwadrze, c) W nowiu,

d) To zależy od miejsca na Ziemi

Figure

Updating...

References

Related subjects :