• Nie Znaleziono Wyników

Repository - Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin - Editorial preface 

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Repository - Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin - Editorial preface "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Scientific Journals

Zeszyty Naukowe

of the Maritime University of Szczecin

Akademii Morskiej w Szczecinie

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 47 (119) 2016, 47 (119), 5 ISSN 1733-8670 (Printed) ISSN 2392-0378 (Online) DOI: 10.17402/141

Editorial preface

Leszek Chybowski

Maritime University of Szczecin

1–2 Wały Chrobrego St., 70-500 Szczecin, Poland e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Dear Readers,

It is our great pleasure to present the 47th issue of the Scientific Journals of the Maritime University

of Szczecin. This edition features the latest findings and research in the area of transport engineering, mari-time navigation and marine engineering.

Articles in the Marine Technology and Innovation section include studies on the influence of marine power plant damage on the environment, fire safety, diagnostics of technical structures, using simulations to analyse the functioning of ship boilers as well as numerical analyses of the hydrodynamic characteristics of ducted propellers.

The Navigation and Maritime Transport section includes articles addressing the use of satellite navigation systems, dynamic optimisation of safe ship trajectory, state-of-the-art techniques and tools for processing navigation data as well as navigation in emission control area zones.

The section entitled Transportation Engineering includes studies addressing inland transport, benefits of using liquefied natural gas fuel in the urban transport, concepts on the protection of the internal market in road transport in European Union countries.

I would also like to take this opportunity to inform you that theScientific Journals of the Maritime

Uni-versity of Szczecin has been listed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI) in the Web of Science™ Core Collection, which was launched in 2015. This demonstrates that our activity in the arena of scientific pub-lishing have been recognised by Thomson Reuters specialists. This is a great honour and an important mark of quality reflecting the efforts we have made to upgrade our quarterly journal. I wish to express my gratitude to the university authorities for their support as well as appreciation for the engagement of my colleagues, members of the scientific board and reviewers.

We strongly encourage authors to submit their articles and readers to provide feedback. In order to access the online version of this issue along with archived editions please visit our website http://scientific-journals. eu/.

Leszek Chybowski, DSc PhD CRP Editor-in-Chief

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

the evolution from the post-war substantial strengthening of labour’s negotiating power, which facilitated the advent of the Great Inflation in the 1970s, to the subsequent

Wraz z realizacją zasad jednolitego rynku proces integracji europejskiej wywiera znaczący wpływ na samorządy lokalne i regionalne, jak również na struk- turę i charakter

Celem opracowania jest próba przeniesienia rozumowania charakterystycznego dla teorii relacji złożonych proce- sów reakcji (Complex Responsive Processes – CRP) do wyjaśniania

W proponowanej przez rząd kompleksowej nowelizacji kodeksu pracy, której celem jest pełne dostosowanie polskiego prawa pracy do norm europejskich, przewidziano m.in.: –

Do obowiązków powinny należeć czynności dotyczące wyboru wykonawców robót budowlanych: – podział przedsięwzięcia na pakiety robót zlecane osobnym wykonawcom albo tylko

Odchodzenie od instrumentalnego traktowa- nia zasobów miasta i nastawienia na intensyfi- kowanie wzrostu gospodarczego nawet za cenę kosztów ekologicznych, kulturowych czy spo-

Prawie trzy czwarte badanych twierdzi, że ogląda reklamy kosmetyków nadawane w telewizji, a ponad połowa uwai.a, że ogląda je uważnie.. Należy się zastanowić, czy uważne

Ekspercka ocena kierunków zmian w handlu detalicznym w perspektywie najbliższych 5 lat w % Kierunki zmian liczba sklepów wielkopowierzchniowych Spadnie liczba