Kiedyś nie było możliwości wypowiedzenia się - Sylwester Pitas - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SYLWESTER PITAS

Miejsce i czas wydarzeń Polska, PRL

Słowa kluczowe Projekt Wagon 2010, wolność

Kiedyś nie było możliwości wypowiedzenia się

Niestety nie umiemy, nie potrafimy korzystać z wolności. Za dużo oczekiwaliśmy, a czas pokazał, że to wszystko nie jest tak różowe. Ludzie myśleli, że wolnością będzie wszystko dla wszystkich.

Dla mnie osobiście wolność to po prostu możliwością wyrażania swoich poglądów politycznych i religijnych. Kiedyś nie było możliwości wypowiedzenia się.

Data i miejsce nagrania 2010-07-20, Toruń

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Kamil Garbacz

Redakcja Kamil Garbacz, Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :