II WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP I − SZKOLNY 2 grudnia 2020 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 45 Zasady ogólne

1. Za każde poprawne rozwiązanie zadania otwartego inne niż w kluczu, przyznaj e my maksymalną liczbę punktów.

2. Jeżeli uczeń pomimo polecenia typu oblicz nie przedstawił żadnych obliczeń, a napisał poprawną odpowiedź, to nie przyznajemy punktu za rozwiązanie zadania.

3. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawną jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

4. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

5. Brudnopis zamieszczony na końcu pracy nie podlega sprawdzeniu.

(2)

Nr

zadania Prawidłowa odpowiedź Zasady oceniania

Liczba punktó

w

1. 1:50000 1cm – 0,5 km X – 2,5 km

𝑥 =1 cm x 2,5 km

0,5 𝑘𝑚 = 5 𝑐𝑚 Odpowiedź: 5 cm

1 punkt – podanie poprawnej odpowiedzi i poprawne obliczenia.

1

2. 1 cm – X 5 cm – 250 m 𝑥 =1 𝑐𝑚 𝑥 250 𝑚

5 𝑐𝑚 = 50 𝑚

1 cm – 50 m 1: 5000

Odpowiedź: 1: 5000

1 punkt – podanie poprawnej odpowiedzi i poprawne obliczenia.

1

3. Ameryka Południowa: równik, Zwrotnik Koziorożca.

Afryka: równik, Zwrotnik Koziorożca, Zwrotnik Raka, południk 0°.

Azja: równik, Zwrotnik Raka.

2 punkty – podanie wszystkich poprawnych odpowiedzi.

1 punkt – podanie 7 lub 6 poprawnych odpowiedzi.

2

4. P, F, F, F 2 punkty – podanie wszystkich

poprawnych odpowiedzi.

1 punkt – podanie 3 lub 2 poprawnych odpowiedzi.

2

5. Np.

Krajobraz pustyni gorącej:

1. obszar bardzo suchy, niewielkie opady 2. rzadko występująca roślinność (oazy) Krajobraz tundry:

1. tereny podmokłe lub zamarznięte 2. mchy, porosty, krzewinki

oraz inne poprawne odpowiedzi

2 punkty – podanie wszystkich poprawnych odpowiedzi.

1 punkt – podanie 3 lub 2 poprawnych odpowiedzi.

2

6. 1. Andy 2. Kordyliery 3. Himalaje 4. Kotlina Konga

5. Nizina Zachodniosyberyjska 6. Nizina Chińska

2 punkty – podanie wszystkich poprawnych odpowiedzi.

1 punkt – podanie 5 lub 4 poprawnych odpowiedzi.

2

7. B1 1 punkt – podanie poprawnej

odpowiedzi.

1

(3)

8. A. dł. geogr. 20°E, szer. geogr. 23°26’N B. dł. geogr. 0°, szer. geogr. 0°

C. dł. geogr. 20°W, szer. geogr. 20°S

2 punkty – podanie wszystkich poprawnych odpowiedzi.

1 punkt – podanie poprawnych współrzędnych geograficznych dwóch punktów.

2

9. A. Sawanna B. Step

1 punkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi.

1

10. Według kolejności:

2, 1, 4, 5, 3, 6, 7

1 punkt – przedstawienie poprawnej kolejności wszystkich stref krajobrazowych

1

11. Według kolejności:

4, 2, 5, 3, 1

1 punkt – przedstawienie poprawnej kolejności wszystkich oceanów.

1

12. Według kolejności:

6, 5, 7, 3, 1, 2, 4

1 punkt – przedstawienie poprawnej kolejności wszystkich kontynentów

1

13. P, F, P, F 2 punkty – podanie 4

poprawnych odpowiedzi.

1 punkt – podanie 3 lub 2 poprawnych odpowiedzi.

2

14. Np. Kamienna, Opatówka, Koprzywianka, Nida, Nidzica.

Uznaje się też inne nie wymienione rzeki spełniające warunek odpowiedzi.

2 punkty – podanie 4 poprawnych odpowiedzi.

1 punkt – podanie 3 lub 2 poprawnych odpowiedzi.

2

15. A. Skreślenia: sierpniu, 20oC, 2oC.

B. Skreślenia: wrześniu 2 punkty – skreślenie 4 wyrażeń.

1 punkt – skreślenie 3 lub 2 wyrażeń.

2

16. A. Szydłów B. Wiślica

2 punkty – poprawne wskazanie 2 nazw miast.

1 punkt – poprawne wskazanie 1 nazwy miasta.

2

17. Do wyboru:

 Niecka Nidziańska: Płaskowyż Jędrzejowski, północna część Płaskowyżu Proszowickiego, Garb Wodzisławski, Dolina Nidy, Niecka Solecka, Garb Pińczowski, Niecka Połaniecka.

2 punkty – podanie 4 poprawnych odpowiedzi.

1 punkt – podanie 3 lub 2 poprawnych odpowiedzi.

2

(4)

 Wyżyna Kielecka: Płaskowyż Suchedniowski, Garb Gielniowski, Przedgórze Iłżeckie, Góry

Świętokrzyskie, Wyżyna

Sandomierska, Pogórze Szydłowskie.

18. 1 punkt – poprawne wskazanie

4 nazw miast.

1

19. Dł. geograficzna miejscowości 84°00′W Dł. geograficzna Warszawy 21°00′E 84°00′W + 21°00′E = 105°00′

105° : 15 = 7 h 1230 + 7 = 1930 Odpowiedź: 1930

1 punkt – podanie poprawnej odpowiedzi.

1

20. (- 8) – (-5) = - 3 1230 - 3 = 930 Odpowiedź: 930

1 punkt – podanie poprawnej odpowiedzi.

1

21. Dania: umiarkowany ciepły morski, bielicowe.

Węgry: umiarkowany ciepły kontynentalny, czarnoziemy.

2 punkty – poprawne wskazanie 4 odpowiedzi 1 punkt – poprawne wskazanie 3 lub 2 odpowiedzi.

2

22. Skreślenia:

Dania: mniejsze, niższe Węgry: większe, wyższe

2 punkty – poprawne wskazanie 4 odpowiedzi 1 punkt – poprawne wskazanie 3 lub 2 odpowiedzi.

2

23. Polska – elektrownia cieplna Islandia – elektrownia geotermalna Norwegia – elektrownia wodna Francja – elektrownia jądrowa

2 punkty – wskazanie

poprawnych odpowiedzi dla 4 państw.

1 punkt – wskazanie

poprawnych odpowiedzi dla 3 lub 2 państw.

2

24. A. Hiszpania B. Włochy C. Grecja D. Francja

2 punkty – poprawne wskazanie wszystkich 4 odpowiedzi.

1 punkt – poprawne wskazanie 3 lub 2 odpowiedzi.

2

(5)

25. Fauna tajgi: np. soból, niedźwiedź brunatny.

Flora tajgi: np. świerk, sosna.

Uznaje się też inne nie wymienione przykłady spełniające warunek odpowiedzi.

1 punkt – poprawne wskazanie wszystkich odpowiedzi.

1

26. A. piętro śnieżne

B. piętro lasów liściastych

1 punkt – podanie 2 poprawnych odpowiedzi.

1

27. 1. Karpaty 2. Alpy 3. Apeniny 4. Pireneje

2 punkty – poprawne wskazanie 4 odpowiedzi 1 punkt – poprawne wskazanie 3 lub 2 odpowiedzi.

2

28. A. Skandynawski B. Jutlandzki C. Iberyjski D. Bałkański

2 punkty – poprawne wskazanie 4 odpowiedzi 1 punkt – poprawne wskazanie 3 lub 2 odpowiedzi.

2

29. Rozciągłość południkowa Europy 71°08' - 35°58′ = 35°10′

Odpowiedź: 35°10′

1 punkt – poprawne obliczenie rozciągłości południkowej Europy.

1

Ogółem punktów 45

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :