• Nie Znaleziono Wyników

Strona redakcyjna PR 2021, nr 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Strona redakcyjna PR 2021, nr 2"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

komitet honorowy

Janusz henzel, walenty Piłat, władysław woźniewicz komitet reDAkCyJny

tadeusz klimowicz (Uniwersytet wrocławski) — przewodniczący Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański)

Jens herlth (Universitaet Freiburg, Szwajcaria)

władimir klimonow (humboldt-Universität zu Berlin, niemcy) Joanna madloch (montclair State University, USA)

Daria nevskaya (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, rosja) kadisza nurgali (Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева, kazachstan)

Antoaneta olteanu (Universitatea din București) Grzegorz Przebinda (Uniwersytet Jagielloński) Barbara Stempczyńska (Uniwersytet Śląski)

walerij tiupa (Росийский государственный гуманитарный университет, moskwa) halina waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński)

ZeSPÓŁ reDAkCyJny

Piotr Fast (redaktor naczelny), michał Głuszkowski, Justyna Pisarska, Joanna Darda-Gramatyka, Paweł Łaniewski (sekretarz redakcji) Adiustacja tekstów obcojęzycznych

yevheniy Liashchevskyi Piotr Plichta korekta Justyna Pisarska Paweł Łaniewski ADreS reDAkCJi

Przegląd rusycystyczny, 41-205 Sosnowiec, ul. Spokojna 2 tel. +48 604 965 737; +48 505 300 667 e-mail: prz.rus@op.pl http://www.journals.us.edu.pl/index.php/Pr index 371866 iSSn 0137-298X wyDAwCy

Polskie towarzystwo rusycystyczne 41-200 Sosnowiec ul. Stefana Grota roweckiego 5/318 tel. 505 300 667, ptr.polska@gmail.com www.polskietowarzystworysycystyczne.pl Uniwersytet Śląski instytut Literaturoznawstwa instytut Językoznawstwa 41-200 Sosnowiec ul. Stefana Grota roweckiego 5

Cytaty

Powiązane dokumenty

Krzysztof Borodako (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Krystyna German (Uniwersytet Jagiel- loński), Zygmunt Górka (Uniwersytet Jagielloński), Iwona Jażewicz

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 34/3-4,

Jako pierw szą posługę Kościoła w ym ienia się nauczanie (dawa­ nie świadectwa), poniew aż celem nauczania jest wzbudzenie lub wzmocnienie w iary nauczanego, co

Dalej należy podkreślić, że wierni świeccy nie tylko są zobowiązani być świadkami ewangelicznego orędzia, ale także mają fundamentalne prawo uczestniczenia w

CIC/1983 stanowi, że od­ powiedzialności karnej podlegają z reguły przestępstwa umyślne, przestępstwa zaś nieumyślne tylko wtedy, gdy ich karalność wyraźnie

Przy wydatkach ponad 3000 rs oraz niższych ale zatwierdzonych przez komisję rządow ą wyznań religijnych i oświecenia publicznego, rząd gubernialny sprawdzi plany i

Można przypuszczać, że Gellius uchylając się od wydania wyroku i składaj ąc przysięgę sibi non liquere wziął pod uwagę przede wszystkim to, że. 36

W stosunku zaś do kobiety rodzi się pytanie, czy dla uzyskania przez nią przywileju ius trium liberorum miały znaczenie tylko dzieci zrodzone w iustum.. matrimonium, czy