• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja 40 Data: r. Temat: Utrwalamy cechy komiksu. Wykonujemy notatkę graficzną na podstawie lektury: Kajko i Kokosz. Szkoła latania.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lekcja 40 Data: r. Temat: Utrwalamy cechy komiksu. Wykonujemy notatkę graficzną na podstawie lektury: Kajko i Kokosz. Szkoła latania."

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 4 a język polski wtorek, 17 listopada 2020 r.

Na dzisiejszych zajęciach pracujemy nadal z lekturą: „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. Ponieważ mamy dwie lekcje, na pierwszej z nich wykonasz ćwiczenie, w którym wykażesz się znakomitą znajomością komiksu jako gatunku literackiego (ćwiczenie to zapowiadałam wczoraj). Następnie przypomnisz sobie informacje o świecie przedstawionym w utworze, a więc o czasie i miejscu akcji, bohaterach i wydarzeniach. Podczas czytania wiadomości ze scenariusza powinieneś mieć przed sobą zeszyt do j.polskiego, dzienniczek lektur oraz tekst lektury. Przypominam Ci, że jeśli nie masz książki w domu, możesz skorzystać z tekstu zamieszczonego w internecie pod adresem:

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/christa-kajko-i-kokosz-szkola- latania.pdf .

Czytaj uważnie cały scenariusz. Zwracaj uwagę na to, co napiszesz w zeszycie przedmiotowym, a co w dzienniczku.

Uwaga! Pamiętaj, aby po 40 minutach pracy zrobić sobie kilkuminutową przerwę na odpoczynek. To ważne! .

Lekcja 40 Data: 17.11.2020 r.

Temat: Utrwalamy cechy komiksu. Wykonujemy notatkę graficzną na podstawie lektury:

„Kajko i Kokosz. Szkoła latania.”

1. Zapisz temat zajęć, datę i numer lekcji 2. Ćwiczenie

Wczoraj poznałeś cechy komiksu. Wiesz już, że jest gatunkiem literackim, że jest opowieścią (ma fabułę), że nie tylko łatwo go rozpoznać, ale także warto wiedzieć w jaki sposób zapisane są dialogi i co oznaczają wytłuszczone lub powiększone wyrazy dźwiękonaśladowcze. Za moment wykonasz więc ćwiczenie, z którym świetnie sobie poradzisz (i to bez pomocy rodziców! )

Przyjrzyj się więc poniższemu schematowi do sporządzenia notatki graficznej.

(2)

Twoje zadanie polega na uzupełnieniu poszczególnych okienek. Nie musisz drukować schematu, bo jestem przekonana, że świetnie rysujesz! Przygotuj wiec ołówek i kartkę A4 (taką, jak z zeszytu lektur).

Zajrzyj do tekstu lektury i na jej podstawie oraz na podstawie treści wiadomości podanych w scenariuszu wczorajszej lekcji sporządź notatkę graficzną. Dołącz ją do dzienniczka lektur. Nie rozpisuj się nadmiernie.

Zapis w okienkach ma być krótki, choć oczywiście bardzo, bardzo staranny. Jeśli wolisz podzielić schemat na cztery osobne okienka, możesz to zrobić tak:

Aby wykonać dobrze zadanie, musisz sięgnąć do tekstu lektury

(3)

Mam nadzieję, że wykonanie zadania nie sprawiło Ci trudności, lecz frajdę. Pamiętaj, by efekt Twojej pracy, czyli notatkę graficzną dodać do dzienniczka lektur. Kartki, na których notowałeś i rysowałeś możesz

dokleić np. taśmą przezroczystą.

Zrób sobie teraz kilkuminutową przerwę i wykonaj kilka przysiadów, rozprostuj plecy, napij się wody, dla odpoczynku oczu popatrz przez dłuższą chwilę w dal (najlepiej przez szybę okna).

Teraz przejdź do drugiej części zajęć. UWAGA! Druga lekcja oparta jest w zasadzie na czytaniu.

Zapoznaj się więc ze scenariuszem i skorzystaj z podanych wiadomości w celu uzupełnienia własnego dzienniczka lektur.

(4)

Lekcja 41 Data: 17.11.2020 r.

Temat: Omawiamy elementy świata przedstawionego w lekturze: „Kajko i Kokosz. Szkoła latania.”

1. Zapisz temat zajęć, datę i numer lekcji 2. Elementy świata przedstawionego

Kiedy omawiamy lekturę posługujemy się najczęściej określeniem: świat przedstawiony. Ty jesteś obecnie w świecie rzeczywistym . Świat przedstawiony dotyczy treści opowieści, a tworzą go cztery elementy:

Czas akcji (Kiedy odbywają się opowiedziane wydarzenia?)

Miejsce akcji (Gdzie się odbywają wydarzenia?)

Wydarzenia (Co się dzieje?)

Bohaterowie (Kto jest uczestnikiem przedstawionych wydarzeń?) Zapamiętaj to proszę!

3. Elementy świata przedstawionego w komiksie pt. „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.

Przyjrzyj się notatce graficznej, którą zamieściłam poniżej. Zastanów się, co wpisałbyś w puste miejsca?

(5)

A teraz spójrz na rozwiązanie. Czy jest zgodne z tym, co Ty zaproponowałeś? Czy potrafisz wskazać poszczególne elementy świata przedstawionego? Przeanalizuj dokładnie całą notatkę.

Jak widzisz notatka nie charakteryzuje wszystkich elementów świata przedstawionego. Brakuje informacji o czasie, a Ty masz podane w dzienniczku, że są to czasy dawne, czasy Słowian, wczesnego średniowiecza, może okolic V wieku.

Miejscem wydarzeń jest gród o nazwie Mirmiłowo, gdzieś w okolicach Gór Świętokrzyskich, bo przecież Szkoła Latania znajduje się właśnie na Łysej Górze. Naturalnie, że jest to świat nierzeczywisty, ale o tym na pewno już sam wiesz.

(6)

Bohaterów w lekturze mamy trochę. Oto ich przegląd

Kajko – jest wojem, jest niski, bardzo inteligentny i odważny. To najlepszy przyjaciel Kokosza i uosobienie dobrych cech. W niektórych historiach walczy mieczem. Umie także strzelać z łuku.

Kokosz – jest także wojem, choć specyficznym, jeśli wziąć pod uwagę jego zachowanie; jest dość tęgi i łysy. To bezsprzeczny przyjaciel Kajka, obżartuch, niestety często tchórz mimo swych rozmiarów i siły, bywa także przesądnym i nie lubi, gdy mu się przeszkadza podczas posiłku..

Mirmił – kasztelan Mirmiłowa, mąż o długich rudych wąsach. Mimo że z natury jest miły, zdarza mu się też puszyć, traktować innych z wyższością i być upartym.

Jaga – czarownica, ciotka Kokosza. Jest bardzo mądra i dysponuje magicznymi mocami (między innymi lata na miotle i przygotowuje czarodziejskie eliksiry); za męża ma zbója Łamignata. Poza tym posiada gadającego kruka imieniem Gdaś.

Łamignat – zbój, przyjaciel Kajka i Kokosza o bardzo życzliwej, wrażliwej i przyjaznej naturze. Jego ulubione powiedzonko to Lelum polelum. Zawodowo okrada bogatych i wspomaga biednych. Ma maczugę, którą nazywa Bacikiem, i którą tylko on jest w stanie podnieść.

Lubawa – żona Mirmiła. O wiele wyższa i potężniejsza (fizycznie) od swojego męża, który jest jej często bardzo posłuszny. Zwykle stara się wybijać mu z głowy głupie pomysły strasząc go, że wyprowadzi się do swojej matki.

Zbójcerze– grupa wojów trudniąca się łupieżczymi wyprawami, musztrą i nauką wojennego rzemiosła.

Krwawy Hegemon– przywódca zbójcerzy. Człowiek przebiegły (wielokrotnie wykorzystuje przebranie, by niepostrzeżenie zbliżyć się do swojej ofiary) i mściwy. Postanawia złupić gród Mirmiła, w związku z czym organizuje kilka wypraw grabieżczych. Ponosi klęskę.

Gdaś – kruk, informator, dzięki któremu Jaga zawsze wie, co i gdzie się dzieje.

Ostatni element świata przedstawionego w lekturze, to wydarzenia. Poniżej zamieściłam jedną z propozycji.

Plan wydarzeń:

1. Narzekania Łamignata na brak sił i podarowanie fujarki przez Jagę 2. Powrót z polowania Mirmiła i towarzyszy do bram zamkniętego grodu 3. Pomyłkowa napaść Łamignata

4. Napad Zbójcerzy na czwórkę bohaterów 5. Rozkaz Mirmiła zakazujący zamykania bram

6. Wejście do grodu przebiegłych Zbójcerzy i wtargnięcie do klubo-gospody oraz domu Mirmiła 7. Wygnanie intruzów z grodu

8. Marzenia Mirmiła o lataniu

9. Opowieść Krwawego Hegemona o Wyższej Szkole Latania 10. Zdobycie dyplomu i latającej skrzyni oraz maści na Łysej Górze 11. Perypetie podczas lotu oraz twarde lądowanie

12. Atak na gród podczas nieobecności kasztelana, Kajka i Kokosza 13. Odpieranie natarcia przez Jagę i Łamignata

14. Powrót bohaterów na latającym pniu

15. Otrzymanie przez kasztelana od mieszkańców grodu tytułu Mirmiła Walecznego

Najprawdopodobniej Twój plan wygląda nieco inaczej, ale wydarzenia muszą być te same.

(7)

4. Uzupełnienie notatki w dzienniczku lektur

Na podstawie wiadomości w scenariuszu z lekcji 41 samodzielnie uzupełnij własne notatki w Twoim dzienniczku lektur. O bohaterach powinieneś napisać tak jak powyżej – kilka istotnych informacji. Sprawdź też czy dobrze określiłeś czas i miejsce akcji oraz wydarzenia.

Na dzisiaj to tyle! Solidnie się napracowałeś

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niewątpliwie redaktorom obu serii przyświecała idea popularyzacji dzieł po-

Wśród osób często latających ponad połowa (53%) twierdzi, że byłaby skłonna zastąpić 50% lub więcej lotów odbytych przed koronawirusem podróżami koleją...

„(...) ZE WZGLĘDU NA POSIADANĄ WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ, ARTYSTYCZNĄ LUB NAUKOWĄ” – w procesie uznawania rzeczy za zabytek konieczne jest odwołanie się do wartości:.

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

To foto- grafia, na której punctum staje się kobieca dłoń zaciskającą się w bolesnym uścisku na ustach młodego chłopaka.. Widzimy prawie obnażone piersi, chustkę na

Inni, którzy twierdząc oficjalnie, że produkują szmirę tylko dla pieniędzy, nie przyznają się, że właściwie ten rodzaj sztuki im się podoba.. Wreszcie ci, którzy są na

Szkoła źródłem wiedzy z zakresu wychowania oraz miejscem doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz rodziców.. Cel wychowania

W ramach utrwalenia zasad ortograficznych proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń.. W razie konieczności korzystajcie ze słownika

Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników. Tam, gdzie się nie da,

Jest to ożywienie, ponieważ kroplom wody została przypisana cecha – skakanie.. Skakać mogą zarówno zwierzęta jak

W uzasadnieniu postanowienia sąd podał, że co prawda materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanego

Nature occupational mobility elementary school teacher has some characteristics different manifestation quality, personal - commitment, the need for professional

Met context specificiteit wordt bedoeld dat het er in de ingenieurswetenschappen niet om gaat om algemeen geldende waarheden te claimen, maar om waarheden die enkel gelden

Młodszym uczniom udało się jeszcze zorganizować parę występów o charakterze patriotycznym w szkole, ale również bez udziału publiczności.. Ich popisy możemy oglądać

AP-G: Mnie się bardzo podobało też to w tej książce, że ona jest taka niewygładzona, że nie ma w tym jakiegoś patosu i takiego podnoszenia tych ludzi, którzy często poświęcają

- czarownice gromadzące się na Łysej Górze.. Wierzono, że spotykają się tam czarownice na swoich sabatach.. Niestety nie zachowało się wiele pamiątek w

Chyba się do mnie uśmiechnął, tak mi się przynajmniej wydawało, i wrócił do swojego zajęcia.. Wycofałem się

- [uczeń] charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy ,.. - tworzy opowiadania związane z treścią

Wpisz wypowiedzenia z ramki w odpowiednie miejsca tak, aby przypominały sposób zapisywania myśli i słów bohaterów w komiksie oraz sposób oznaczania dźwięków i

New macroflora remains were found from the Famennian strata (unit J) from the Kowala Quarry (the Holy Cross Mts., central Poland).. Palynological research indicates pres- ence of the

już pełny litologicznie profil skał z pogranicza wendu i dolnego kambru, nie wia- domo więc też na "pewno, jaki jest stosunek tektoniczny warstw subholmiowych do

Stałam na Wybrzeżu Appela, sto metrów dalej, i usłyszałam coś, jakby gdzieś w biurze oberwała się półka z dokumentami!. Gimnazjalista w oku- larkach, który

Na kilka dni przed zajęciami nauczyciel prosi uczniów o przeprowadzenie wśród znajomych krótkiej ankiety dotyczącej teatru (wystarczy pięć wypełnionych ankiet) i przyniesienie jej