• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji - W świecie liczb i słów 1. Cele lekcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji - W świecie liczb i słów 1. Cele lekcji"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji - W świecie liczb i słów 1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń wie, jak wykonuje się działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych, potrafi zamienić ułamek dziesiętny na zwykły i odwrotnie, wie jak zapisać tekst zadania działaniami matematycznymi.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych, zapisać treść zadania działaniami matematycznymi i wyznaczyć szukane wielkości, potrafi rozróżnić zdania zbędne i niezbędne w zadaniu.

2. Metoda i forma pracy:

a). Ćwiczenia samodzielne, b). Ćwiczenia sprawdzające.

3. Środki i pomoce dydaktyczne

karty pracy, rozsypanka zadaniowa, ćwiczenie sprawdzające, kolorowe prostokąty do udzielania odpowiedzi.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza:

1. Czynności porządkowe.

2. Sprawdzenie pracy domowej.

3. Przypomnienie, w jaki sposób wykonujemy działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

4. Wypełnianie karty pracy nr 1.

5. Kontrola rozwiązania poprzez podniesienie kwadratu odpowiedniego koloru, nastepnie zebranie kart pracy do sprawdzenia i oceny.

b) Faza realizacyjna

(2)

1. Zapisujemy działania prowadzące do rozwiązania zadania tekstowego - wypełnianie kart pracy nr 2. Sprawdzenie wykonania pracy.

2. Informacje celowe i potrzebne w zadaniu. Ułożenie zadania z rozsypanki, odrzucenie zdań niepotrzebnych.

3. Sprawdzenie, które zdania uczniowie odrzucili.

4. Rozwiązanie zadania z rozsypanki samodzielnie przez uczniów. Kontrola obliczeń przez podniesieni kartki właściwego dla rozwiązania koloru oraz zebranie kart pracy.

5. Zapis rozwiązania w postaci działań i rozwiązanie ich na tablicy.

c) Faza podsumowująca

Ćwiczenie sprawdzające – wypełnianie karty ćwiczeń sprawdzających.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia nr 1

……… ………

imię i nazwisko, klasa data

Wpisz w puste kratki litery odpowiadające wynikom działań.

 12, 4 31

2 31 6 , 4

7 4 1 , 1

9 :1 3 , 6

6,3 2,1 2

61

5 :1 6 4 1 , 2

R A Q S U E

2,3 7

1 1,1 5,35 10

2 2

(3)

b) Karta pracy ucznia nr 2

……… ………

imię i nazwisko, klasa data

Zapisz działania opisujące rozwiązanie zadań:

1. Na uszycie spodni mama potrzebuje 0,7 m materiału, na uszycie bluzy 2 11

m. Ile materiału potrzebuje mama na uszycie spodni i bluz dla swoich dwóch synów?

Odpowiedź: ...

2. Na sałatkę potrzeba 0,3 kg wędzonego kurczaka, 0,3 kg selera konserwowanego, 2 1

kg ananasa z puszki oraz dwie łyżki majonezu. Ile waży sałatka, jeśli jedna łyżka majonezu waży

0,02 kg?

Odpowiedź: ...

c) Rozsypanka zadaniowa

1. Po chwili przyszedł Konrad i wziął sobie 4

1 tego, co zostało.

2. Zabawa trwała 3 godziny.

3. Na imieninach Karola łącznie z Karolem było 8 dzieci.

4. Wśród zaproszonych były 3 dziewczynki.

5. Akurat, gdy podawano tort, dzieci bawiły się w chowanego, więc przy stole znajdował się tylko Karol, który wziął sobie 0,2 całego tortu.

6. Jaką część tortu otrzymało każde z dzieci?

7. Po skończonej zabawie pozostałe 6 dzieci postanowiło podzielić resztę tortu równo dla siebie.

(4)

8. Karol ukrył się pod stołem.

9. Tort był pyszny z bitą śmietaną i owocami.

d) Ćwiczenie sprawdzające

……… ………

imię i nazwisko, klasa data

Kasia z rodzicami napełnia garnek wodą. Kasia ma kubek o pojemności 0,25 l, mama o pojemności

4

3 l, a tata o pojemności 0,5 l. Kasia wlała 3 pełne kubki wody, mama 5, a tata 4.

Ile litrów wody wlali do garnka?

Ile jeszcze litrów wody muszą wlać, aby garnek o pojemności 2

61litra był pełen?

b) Zadanie domowe (uczniowie otrzymują wydruk teksu)

Pewna fabryka produkuje elementy wyposażenia mieszkań. W ciągu roku wyprodukowała 12,5 tysiąca elementów A, 4,5 tysiąca elementów B, 16 tysięcy elementów C, 9,5 tysiąca elementów D i 12 tysięcy elementów E. W tej fabryce zaopatrują się trzy hurtownie: MODNY DOM,

ELEGANCKI DOM i WYGODNY DOM.

Hurtownia MODNY DOM zakupiła 2

1 z wyprodukowanych elementów A, 3 1 z wyprodukowanych elementów B i 0,6 elementów D.

Hurtownia ELEGANCKI DOM zakupiła w tym czasie 2

1 z wyprodukowanych elementów B,

3

1 z wyprodukowanych elementów E i 0,6 elementów C.

Hurtownia WYGODNY DOM zakupiła w tym czasie 2

1 z wyprodukowanych elementów C, 3 1 z wyprodukowanych elementów E i 0,4 elementów C.

Wykonaj diagram przedstawiający produkcję fabryki w ciągu roku.

Dokończ to zadanie - ułóż, co najmniej cztery pytania do zadania i znajdź na nie odpowiedź.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dalej proszę wejść w Szkoła podstawowa klasy 4-8 – wyświetli się lista podręczników.. Buduj zdania według podanego w

W zeszycie napisz jeden przymiotnik z tabelki do każdej aktywności.(nagranie do zadania znajdziesz na stronie www.macmillan.pl w zakładce Strefa ucznia. Dalej proszę wejść w

 zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne i odwrotnie.  wykonywać działania na liczbach

Na dzisiejszej lekcji poznasz słownictwo związane z elementami sprzętu komputerowego oraz przypomnisz sobie jak porównujemy dwa przedmioty.. W pierwszej kolejności

Na dzisiejszej lekcji utrwalisz słownictwo związane z elementami sprzętu komputerowego oraz nauczysz się nazwy wybranych czynności związanych z używaniem

IV. Za każdą piłką uczeń ląduje na nodze wymachowej. Między piłkami jednakowy rytm.. Dalej wymach nogi ugiętej w kolanie i dołączenie nogi odbijającej. Bibliografia. 1) Dziak

g) Nauczyciel przedstawia konstrukcję „have somebody do something” i „get somebody to do something” jako uzupełnienie tematu. Zapisuje na tablicy zdania:. The water pipe

e) Nauczyciel poleca uczniom odnalezienie w rocznikach statystycznych lub tablicach geograficznych, które kraje są głównymi partnerami handlowymi Polski, zarówno w. imporcie, jak i

• Future Simple (WILL) – przewidywania (na podstawie posiadanej wiedzy) – zwłaszcza z czasownikami think, believe, don’t think, maybe, perhaps.. In the future there will be more

Energia kinetyczna ciał jest tym większa im większa jest masa ciała i im większą to ciało osiągnęło prędkość... Nowotny-Różańska, „Fizyka i astronomia dla

• produkty, które możecie wykorzystać zostały wypisane na tablicy, nie można zmieniać cen tych produktów.. c) Rozdanie kart pracy

c) jeżeli na ciało działa stała siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym (opóźnionym) z przyspieszeniem (opóźnieniem) wprost proporcjonalnym do

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

Który rysunek poprawnie przedstawia kierunek prądu w pierścieniu i linie pola magnetycznego magnesu?.. Zad.8 W pobliżu zwojnicy ustawiono igiełki magnetyczne. Który z

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy

Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na to, że nie wystarczy obliczyć kwoty obniżki, ale należy ją odjąć od ceny początkowej... W sklepie AD trwa wielka wyprzedaż wiosenna.

Cięciwa przechodząca przez środek okręgu to średnica. Średnica okręgu jest dwa razy dłuższa niż jego promień.. d) Rozwiązywanie

d) Zadania dla uczniów pracujących w grupach. • Wykonajcie eleganckie zaproszenie dla dyrektora szkoły z okazji zbliżającego się przedstawienia teatralnego przygotowanego przez

Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów cukru dostarczyłeś organizmowi w tym dniu. Czas

II etap. Każdy uczeń kolejno losuje kartonik i rzuca dwa razy kostką. Liczba wylosowana to odjemna. Wynik pierwszego rzutu to liczba całości, a wynik drugiego rzutu to części

siła: F.Wielkość wektorową przedstawiamy graficznie przy pomocy strzałek, których długość zależy od wartości i od przyjętej jednostki, np.:. −