• Nie Znaleziono Wyników

Lista recenzentów "Roczników Historycznych"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lista recenzentów "Roczników Historycznych""

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Lista recenzentów "Roczników

Historycznych"

Roczniki Historyczne 82, 314

(2)

dr hab. Adam Szweda, prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: aszweda@umk.pl dr Tomáš Velička, Ústav českých dějin, Univerzita Karlova, Náměstí Jana Palacha 2,

CZ-116 38 Praha; Státní okresní archiv Louny, Mírové náměstí 57, CZ-440 01 Louny, e-mail: tomasvelicka@seznam.cz

prof. dr hab. Jacek Wijaczka, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: jawi@umk.pl dr Maciej Zdanek, Oddział Badań Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum

Uniwersytetu Jagiellońskiego, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, e-mail: mzda-nek@wp.pl

Lista recenzentów Roczników Historycznych

dr Anna Adamska (Universiteit Utrecht)

prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; Instytut Historii PAN, Warszawa)

prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) prof. dr hab. Marek Derwich (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Uniwersytet Warszawski) prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski) prof. dr hab. Ivan Hlaváček (Univerzita Karlova, Praha) dr dr h. c. Winfried Irgang (Herder-Institut, Marburg, emeritus)

prof. dr hab. Andrzej Janeczek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański; Instytut Historii PAN) prof. dr. hab. Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Marek Daniel Kowalski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Instytut Historii PAN)

prof. dr hab. Halina Manikowska (Instytut Historii PAN, Warszawa) prof. dr hab. Roman Michałowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) prof. dr hab. Zenon Piech (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) prof. dr hab. Leszek Paweł Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) dr hab. Paweł Stróżyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) prof. dr hab. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Martin Wihoda (Masarykova univerzita, Brno)

prof. dr hab. Jan Wroniszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) dr hab. Piotr Wróbel (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W pierwszym rozdziale omawiane są struktury wykorzystywane przy tworzeniu konfiguracji kontroli ruchu, czyli dyscypliny kolej- kowania, klasy oraz filtry. Następnie opisano

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rozwinięcie tego pomysłu przez zbudowanie interfejsu graficznego w oparciu o bibliotekę GTK w wersji 2 dla Perla 5.8.x (program

Celem tej pracy jest rozbudowa modułu FOLA::Security, który jest od- powiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kompu- terom osobistym oraz stacjom

Jeśli G jest grupą skończoną i charakterystyka ciała k nie dzieli rzędu grupy G, to algebra k[G] jest półprosta.. Przypomnijmy, że k-algebra A jest półprosta jeśli każdy

Niech (K, d) będzie różniczkowym ciałem charakterystyki zero takim, że ciało stałych K d jest algebraicznie domknięte... Stąd wynika również, że każde rozszerzenie

Twierdzenie 3.6.4 (PH 1 11). Niech X będzie n-wymiarową rozmaitością topologiczną zwartą, bę- dącą G-przestrzenią, gdzie G jest grupą skończoną działającą w sposób

Jest oczywiste, że powyższe stwierdzenia są prawdziwe też dla ciał funkcji wymiernych dowolnej ilości zmiennych.. 1.4 Derywacje modułu nad

Andrzej Giziński, prof nadzw.. Jadwiga Gniot-Szulżycka, prof