• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020 semestr I

LP Data Dzień tygodnia

Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba

uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala

1 23 IX 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych zw. ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 Społeczne kompetencje dziecka – praktyka coachingu

dr Beata Sufa 16.00-

17.30

2 godz. s. 212

2 30 IX 2019r.

poniedziałek ZSOI nr 7 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak opisywać swoje odkrycia?”, dr Beata Sufa 12.30-

14.00

2 godz. s. 106A

3 30 IX 2019r.

poniedziałek ZSOI nr 7 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak opisywać swoje odkrycia?”, dr Beata Sufa 14.00-

15.30

2 godz. s. 106A

4 7 X 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 30 "Podróż przez układ słoneczny" dr Waldemar Ogłoza 16.00- 16.45

1 godz. s. 212

5 7 X 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 30 "Podróż przez układ słoneczny" dr Waldemar Ogłoza 16.45- 17.30

1 godz. s. 212

6 21 X 2019r.

poniedziałek ZSOI nr 7 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak kreatywnie rozwiązywać problemy? – pomagamy innym

Dr Beata Sufa 12.30-

14.00

2 godz. s. 106A

7 21 X 2019r.

poniedziałek ZSOI nr 7 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak kreatywnie rozwiązywać problemy? – pomagamy innym

Dr Beata Sufa 14.00-

15.30

2 godz. s. 106A

8 28 X 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 30 "Podróże małe i duże - poznajemy historię i kulturę Afryki"

prof. Joanna Bar 16.00-

16.45

1 godz. s. 212

9 28 X 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 30 "Podróże małe i duże - poznajemy historię i kulturę Afryki"

prof. Joanna Bar 16.45-

17.30

1 godz. s. 212

10 4 XI 2019r.

poniedziałek ZSOI nr 7 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia

Kl. 1-3 10 „Jak prezentować swoje odkrycia?” Dr Beata Sufa 12.30-

14.00

2 godz. s. 106A

(2)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

dla dzieci 11 4 XI

2019r.

poniedziałek ZSOI nr 7 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak prezentować swoje odkrycia?” Dr Beata Sufa 14.00-

15.30

2 godz. s. 106A

12 18 XI 2019r.

poniedziałek ZSOI nr 7 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak oceniać prace innych?”, Dr Beata Sufa 12.30-

14.00

2 godz. s. 106A

13 18 XI 2019r.

poniedziałek ZSOI nr 7 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak oceniać prace innych?”, Dr Beata Sufa 14.00-

15.30

2 godz. s. 106A

14 25 XI 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych zw. ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 SUPERNIANIA/ ekspert 15.00-

16.30

2 godz. s. 212

15 25 XI 2019r

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych ze stymulowaniem zainteresowań i pasji dziecka (ZSOI NR 7)

Kl. 4-7 20 Jak rozpoznać zdolności dziecka? – sposoby indywidualnej diagnozy

Dr Beata Sufa;

Dr Anna Szkolak;

Mgr Agnieszka Kosek;

Prof. I. Czaja-Chudyba;

Mgr Urszula Dworska - Kaczmarczyk

16.30 - 19.30

Po4 godz. 310, 311, 312, 307, 309

16 2 XII 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli akademickich)

Kl. 1-7 10 Dr Anna Szkolak;

Dr Beata Sufa;

Mgr Aneta Wojnarowska, Prof. I. Czaja-Chudyba;

Mgr Urszula Dworska;

Mgr Agnieszka Kosek;

16.00 - 18.15

po 3 godz.

310, 311, 312, 307, 309

17 9 XII 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli akademickich)

Kl. 1-7 10 Dr Anna Szkolak;

Dr Beata Sufa;

Mgr Aneta Wojnarowska, Prof. I. Czaja-Chudyba;

Mgr Urszula Dworska - Kaczmarczyk;

Mgr Agnieszka Kosek;

16.00- 18.15

po 3 godz.

310, 311, 312, 307, 309

18 16 XII 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie seminarium naukowego "Pasja naukowa dziecka-młodego odkrywcy”

Kl. 1-7 10 Mgr Urszula Dworska -

Kaczmarczyk;

Mgr Aneta Wojnarowska;

Mgr Maria Janas

16.00- 17.30

po 2 godz.

s. 212

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych z rozwijaniem umiejętności społecznych

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli

na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do

przyspieszenie z jakim zawieszony walec opuszcza się w trakcie odwijania nici. Znaleźć prędkość kątową do jakiej rozpędzi się nieruchomy początkowo walec opuszczając się

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie