• Nie Znaleziono Wyników

W tym momencie na stronie znajdują się

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W tym momencie na stronie znajdują się"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

W tym momencie na stronie znajdują się wszystkie materiały do dwiczeo z przedmiotu Metody Matematyczne. Ostatnio dodałem plik „Zastosowania równań różniczkowych zwyczajnych w kinetyce chemicznej”, w którym jest dużo przykładów oraz pięd zadao.

Czeka nas jeszcze jeden sprawdzian. Będzie miał podobną formę jak poprzedni sprawdzian. Liczba zadao

 pięd: równania różniczkowe, liczby zespolone i przykład z kinetyki chemicznej.

Proponowany termin sprawdzianu – początek czerwca, na przykład 1.06.2020.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to można zorganizowad zajęcia internetowe z wykorzystaniem MTeams.

Krzysztof Szyszkiewicz

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jak pokazaliśmy w przykładzie 1.3.1., każde rozwią- zanie tego równania określone jest na pewnym przedziale zawartym w dziedzinie jednego z powyższych rozwiązań, więc

Przykład: Funkcja obliczająca

[r]

Wówczas, aby rozwiązać równanie wystarczy podać wszystkie jego rozwiązania integralne, gdyż każde inne rozwiązanie jest obcięciem pewnego rozwiązania integralnego do

Prostokątny obszar o powierzchni 0,5 ha przylega jednym bokiem do prostoliniowego odcinka rzeki?. Jakie powinny być jego wymiary, bo ogrodzenie było

Ekstrapolacji Richardsona można użyć również do kontroli (zmiany w trakcie obliczeń) kroku czasowego ∆t, tak żeby błędy obcięcia nie przekraczały pewnej zadanej wartości

Ponieważ metoda jest niejawna (patrz zadanie 1) więc znalezienie rozwiązania w kolejnej chwili czasowej wyma- ga zastosowania

Jeśli zagadnienie nie jest regularne lub wartości pochodnych na pewnych odcinkach są duże, to należy się spodziewać, że błąd globalny (np. w normie L2{K))