Program wychowawczy klas I na rok szkolny 2016/2017

Pełen tekst

(1)

Program wychowawczy klas I

na rok szkolny 2016/2017

ZADANIA PRIORYTETOWE

według założeń Programu Wychowawczego XXI LO na rok szkolny 2016/2017 oraz wytycznych Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji UMŁ:

1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Propagowanie wiedzy o historii niepodległości narodu polskiego.

- Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Bezpieczne posługiwanie się Internetem.

Cyberprzemoc.

3. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Kierunki działań profilaktycznych dla klas I:

1. Integracja wewnątrzklasowa i ze środowiskiem szkolnym.

2. Planowanie kształcenia i kariery zawodowej.

3. Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka uzależnień.

4. Promocja zdrowego stylu życia.

5. Dbałość o prawidłowy rozwój psychospołeczny i osobowościowy uczniów.

(2)

PLAN PRACY

ZADANIA WYCHOWAWCZE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANY TERMIN

REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI KLASY

1. Kształtowanie postaw.

Wychowanie do wartości.

Propagowanie wiedzy o historii niepodległości narodu polskiego.

Udział w obchodach rocznicy agresji ZSSR na Polskę w 1939r.

17.09.2016 Nauczyciele historii Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Obchody Święta Niepodległości. 10.11.2016 B. Baranowska Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Festiwal Piosenki Patriotycznej. 11.2016 wychowawcy Ia, Ib, Ic, Id,

Ie Wieczór Wspomnień o zmarłych Łodzianach. 02.11.2016 A. Jawis-Polanowska, A.

Ciołek

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Konstytucji 3 maja.

03.05.2017 Pedagog szkolny Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Udział w uroczystościach obchodów 75.rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

10.04.2017 K. Bilski Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Co to znaczy być patriotą ? październik B. Dankowska Ia

Spektakl Tango Łódź w Teatrze Powszechnym i warsztaty teatralne.

grudzień B. Dankowska Ia

Nacjonalista, patriota, kosmopolita – kim jestem ?

marzec B. Dankowska Ia

Bogurodzica i inne pieśni patriotyczne Polaków.

grudzień A.Ciołek Ib

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego.

październik/listopad A.Bator Ic

Literatura niepodległościowa. maj D. Chętkowski Id

Literatura a konspiracja. maj D. Chętkowski Id

2. Kształtowanie postaw.

Wychowanie do wartości.

Kształtowanie postaw

społecznych i obywatelskich

Sobota z Budżetem Obywatelskim. wrzesień Nauczyciele wf Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków. wrzesień Pedagog szkolny, Samorząd uczniowski

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Święto Komisji Edukacji Narodowej.

Immatrykulacja klas I.

14 października Pedagog, wychowawcy, SU

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

(3)

Udział w programie ERASMUS + .Wizyta doradców metodycznych z wyspy Réunion.

październik B. Dankowska Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Biolog i chemik o ludzkim ciele. listopad U. Olejniczak, J.

Leszczyńska

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. grudzień Pedagog, wychowawcy Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Wigilie klasowe, wigilia szkolna. grudzień Wychowawcy,

nauczyciele religii

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Maraton Pisania Listów Amnesty International. grudzień U. Olejniczak, A. Bator Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Dzień Sztuki. styczeń Pedagog szkolny,

Samorząd Uczniowski

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Sesja „Młodzi Łodzianie promują swoje miasto”.

08.02.2017 A.Jawis-Polanowska, K. Bilski

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Konkurs „Talenciak Taneczny”. 16.02.2017 A. Krzynowek, I. Gajdos Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Festiwal Piosenki Filmowej. 22.02.2017 M. Oleksik, M. Górecki Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Aukcja Charytatywna na rzecz Łódzkiego Hospicjum.

marzec ks. P. Niciński Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Szkolne Igrzyska Europejski. marzec K. Golec, A.

Kawczyńska-Seider

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Aukcja Charytatywna na rzecz Łódzkiego Hospicjum.

marzec ks. P. Niciński Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Spektakl w języku francuskim. marzec B. Dankowska Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Frankofonia 2017. marzec B. Dankowska Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Żywa biblioteka. kwiecień U. Olejniczak, koło

Amnesty International

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Festyn „OFF Kopernika”. maj Pedagog szkolny,

Samorząd Uczniowski

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

(4)

Szkolna Prusejada. 01.06.2017 I. Gajdos Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Wymiana językowa ze szkołą w Kunelsau. czerwiec M. Ochocki Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Działania charytatywne w klasie:

- kiermasz książek

- zbiórka książek dla Domu Dziecka - kiermasz ciast

wychowawca

Ia Ia Ia - Szlachetna Paczka

- Zbiórka żywności dla zwierzaków i akcja wyprowadzania psów w schronisku

grudzień marzec

wychowawca Ic

Ic -z okazji Bożego Narodzenia prezent dla

wybranej grupy (np. dom dziecka)

grudzień wychowawca Id

-Zbiórka świąteczna na rzecz dzieci z Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

-Poczytaj mi Mikołaju

wychowawca Ie

Ie Ie Łódź 4 kultur – co to znaczy być Łodzianinem ? wrzesień B. Dankowska Ia Udział w akcjach charytatywnych - dyskusja. grudzień B. Dankowska Ia Bycie społecznikiem – czy nadal jest modne ? styczeń B. Dankowska Ia

Architektoniczny spacer po Łodzi. maj A.Bator Ic

3. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Bezpieczne posługiwanie się Internetem. Cyberprzemoc.

Lekcje informatyki cały rok K.Swojnóg Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Lekcja informatyki. Bezpieczeństwo w sieci. wrzesień K. Swojnóg Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Lekcja wychowawcza. Cyberprzemoc a

odpowiedzialność karna. październik/listopad

Pedagog szkolny, wychowawcy klas, zaproszeni goście

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Lekcja wychowawcza. Technologia w życiu

młodego człowieka. do ustalenia Wychowawcy klas Ia, Ib, Ic, Id,

Ie Wykorzystywanie technologii informatycznych

na lekcjach przedmiotowych.

cały rok Wszyscy nauczyciele Ia, Ib, Ic, Id, Ie

(5)

Modyfikacja strony internetowej szkoły w trakcie roku K. Swojnóg, M. Górecki Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Prowadzenie szkolnej strony Facebook cały rok K.Golec Działalność informacyjna Samorządu

Uczniowskiego na stronie Facebook

cały rok SU Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Plusy i minusy konta Facebook. listopad B. Dankowska Ia

Pamięć Internetu. kwiecień B. Dankowska Ia

Facebook – złodziej naszego czasu ? maj B. Dankowska Ia

Internet jako źródło wiedzy o literaturze.

Przydatne strony.

cały rok A. Ciołek Ib

4. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Narodowe czytanie „Quo Vadis”. 03.09.2016 Wydział Kultury Miasta Łódź, wychowawcy

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Spotkania z pisarzami, dziennikarzami i publicystami.

cały rok Wychowawcy klas Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Poznawanie historii szkoły na podstawie Encyklopedii XXI LO, 7 Dekad Prusa oraz innych dostępnych źródeł..

cały rok Nauczyciele biblioteki, j. polskiego,

wychowawcy

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Lekcje biblioteczne. wrzesień/październik Wychowawcy,

nauczyciele biblioteki

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Śladami Andrzeja Sapkowskiego. kwiecień P. Sowiński, M. Górecki Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Dzieci w objęciach zła w literaturze faktu, fotografii i filmie.

maj K. Józefczyk Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Konkurs czytelniczy. do ustalenia Nauczyciele biblioteki Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Konkurs plastyczny - moja ulubiona książka. do ustalenia Nauczyciele biblioteki Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Szkolny Bookcrossing. cały rok Nauczyciele biblioteki Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

„Trylogia” – piszemy wspólnie książkę cały rok B. Dankowska Ia

Posłuchaj co czytam – dzielenie się pasjami czytelniczymi.

cały rok B. Dankowska Ia

Co czytać w sieci ? luty B. Dankowska Ia

(6)

Książka, którą chcę się podzielić. cały rok A.Ciołek Ib

Piknik literacki. czerwiec A. Bator Ic

Wielcy pisarze na deskach teatru. cały rok A.Bator Ic

Czasopisma, które czytam październik-grudzień Wychowawca, uczniowie Id Czasopisma pod patronatem Biblioteki

Narodowej. styczeń-marzec D. Chętkowski Id

Czytamy Tuwima przedszkolakom – Przedszkole nr 55.

do ustalenia U. Olejniczak Ie

4. Integracja wewnątrzklasowa i ze środowiskiem szkolnym.

Wycieczki integracyjne

Ankieta dla rodziców i uczniów kl. I

wrzesień Zaproszeni specjaliści, wychowawcy klas, pedagog szkolny

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Wdrażanie do działań na rzecz szkoły poprzez

włączanie w działalność w sekcjach SU. cały rok SU, opiekun SU, opiekunowie sekcji

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Dzień Samorządności Uczniowskiej. styczeń SU, opiekun SU, wychowawcy klas

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Drzwi Otwarte w XXI LO. marzec SU, opiekun SU,

wychowawcy klas

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Co możemy dać od siebie ? wrzesień B. Dankowska Ia

Dzień w Ogrodzie Botanicznym. 13 września A.Ciołek Ib

Specjalna lekcja integracyjna 1 września. 1 września D, Chętkowski Id

Ognisko integracyjne. 9 września A. Bator,

B. U. Olejniczak

Ic,Ie 5. Planowanie kształcenia

i kariery zawodowej.

Oferta zajęć dodatkowych szkoły cały rok Wychowawcy, pedagog, nauczyciele przedmiotów

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Udział w organizowanych przez uczelnie wyższe wykładach, warsztatach i konkursach przybliżających specyfikę nauki

na wybranych kierunkach studiów.

cały rok

Wychowawcy klas, nauczyciele wybranych przedmiotów, absolwenci

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Jak uczyć się efektywnie? do ustalenia Pedagog szkolny Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

(7)

Preorientacja zawodowa do ustalenia Lekcja podstaw przedsiębiorczości: U.

Olejniczak

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Spotkanie z absolwentami studiującymi na

różnych kierunkach. cały rok A. Ciołek Ib

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki kwiecień A. Bator Ic

6. Zagrożenia cywilizacyjne

i profilaktyka uzależnień. Profilaktyka HIV/AIDS:

XXV edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o AIDS

listopad/grudzień

Pedagog szkolny, nauczyciel biologii, zaproszeni specjaliści – projekt szkolny

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Odpowiedzialność karna nieletnich. do ustalenia Funkcjonariusze IV KP lub Straży Miejskiej

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Sekty - psychomanipulacja w sektach. do ustalenia Zaproszeni specjaliści - prelekcja

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

7. Promocja zdrowego stylu życia.

Dzień Szkoły Promującej Zdrowie:

 zbilansowana dieta nastolatka (pomiary wagi, wzrostu, obliczanie indeksu BMI, pomiar ciśnienia krwi, poradnictwo żywieniowe),

 profilaktyka zdrowotna.

styczeń Zaproszeni specjaliści, pedagog szkolny,

nauczyciele, pielęgniarka szkolna - projekt szkolny

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Opieka i profilaktyka zdrowotna :

 program szczepień,

 ochrona przed rakiem szyjki macicy,

 zabezpieczenie przeciw infekcjom (rola szczepień ochronnych)

do ustalenia st. pielęgniarka med.

szkolnej W. Owczarek

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Edukacja zdrowotna cały rok Nauczyciele WF Ia, Ib, Ic, Id,

Ie

Spotkania ze znanymi sportowcami. cały rok rodzice uczniów Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Piękni i zdrowi. Spotkanie z dermatologiem w ramach promocji zdrowego stylu życia.

9 wrzesień, 28 październik

A.Ciołek Ib

(8)

Rowerowe sałatko-branie. czerwiec A. Bator Ic

8. Dbałość o prawidłowy rozwój psychospołeczny

i osobowościowy uczniów.

Promowanie postaw prospołecznych – wolontariat, działania charytatywne.

cały rok Pedagog szkolny,

wychowawcy klas, nauczyciele religii

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

Żywa biblioteka kwiecień U. Olejniczak, koło

Amnesty International

Ia, Ib, Ic, Id, Ie

(9)

Program wychowawczy klas II

na rok szkolny 2016/2017

ZADANIA PRIORYTETOWE

według założeń Programu Wychowawczego XXI LO na rok szkolny 2016/2017 oraz wytycznych Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji UMŁ:

1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Propagowanie wiedzy o historii niepodległości narodu polskiego.

- Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Bezpieczne posługiwanie się Internetem.

Cyberprzemoc.

3. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Kierunki działań profilaktycznych dla klas II:

1. Planowanie kształcenia i kariery zawodowej.

2. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień.

3. Dbałość o prawidłowy rozwój psychospołeczny i osobowościowy uczniów.

4. Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka uzależnień.

(10)

PLAN PRACY

ZADANIA WYCHOWAWCZE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANY TERMIN

REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI KLASY

1. Kształtowanie postaw.

Wychowanie do wartości.

Propagowanie wiedzy o historii niepodległości narodu polskiego.

Udział w obchodach rocznicy agresji ZSSR na Polskę w 1939r.

17.09.2016 Nauczyciele historii IIa, IIb, IIc, IId, IIe Wieczór Wspomnień o zmarłych Łodzianach. 02.11.2016 A. Jawis-

Polanowska,A.Ciołek

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Obchody Święta Niepodległości. 10.11.2016 B. Baranowska IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Festiwal Piosenki Patriotycznej. 11.2016 wychowawcy IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Żywa biblioteka. kwiecień U. Olejniczak, koło

Amnesty International

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Udział w uroczystościach obchodów

75.rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

10.04.2017 K. Bilski IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Udział w uroczystościach związanych z

obchodami Święta Konstytucji 3 maja.

03.05.2017 Pedagog szkolny IIa, IIb, IIc, IId, IIe Oglądanie filmu historycznego na godzinie

wychowawczej.

I sem Wychowawca, uczniowie

II A

IIa Wycieczka do Muzeum Źydów Polskich. I sem Wychowawca, uczniowie

II A

IIa Kształtowanie właściwej postawy obywatela

patrioty.

I semestr wychowawca IIb

Kształtowanie właściwych postaw wobec otoczenia.

II semestr wychowawca IIb

Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

październik K.Bednarek IIc

Wizyta w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

kwiecień K.Bednarek IIc

Czym jest dla mnie patriotyzm? listopad K.Bednarek IIc

Akcja Kartka dla Powstańca. I semestr Wychowawca, uczniowie IIe

(11)

Pieśni patriotyczne na lekcji języka polskiego. wrzesień A. Ciołek IIe Wycieczka do Warszawy do Muzeum

Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich.

do ustalenia Wychowawca IIe

2. Kształtowanie postaw.

Wychowanie do wartości.

Kształtowanie postaw

społecznych i obywatelskich

Sobota z Budżetem Obywatelskim. wrzesień Nauczyciele wf IIa, IIb, IIc, IId, IIe Szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków. wrzesień Pedagog szkolny,

Samorząd uczniowski

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Wycieczki klasowe. czerwiec Wychowawcy klas IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Święto Komisji Edukacji Narodowej.

Immatrykulacja klas I.

14 października Pedagog, wychowawcy, SU

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Udział w programie ERASMUS + .Wizyta

doradców metodycznych z wyspy Reunion.

październik B. Dankowska IIa, IIb, IIc, IId, IIe Biolog i chemik o ludzkim ciele.. listopad U. Olejniczak, J.

Leszczyńska

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. grudzień Pedagog, wychowawcy IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Wigilie klasowe, wigilia szkolna. grudzień Wychowawcy,

nauczyciele religii

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Maraton Pisania Listów Amnesty International. grudzień U. Olejniczak, A. Bator IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Dzień Sztuki. styczeń Pedagog szkolny,

Samorząd Uczniowski

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Sesja „Młodzi Łodzianie promują swoje

miasto”.

08.02.2017 A.Jawis-Polanowska, K. Bilski

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Konkurs „Talenciak Taneczny”. 16.02.2017 A. Krzynowek, I. Gajdos IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Festiwal Piosenki Filmowej. 22.02.2017 M. Oleksik, M. Górecki IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

(12)

Aukcja Charytatywna na rzecz Łódzkiego Hospicjum.

marzec ks. P.Niciński IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Szkolne Igrzyska Europejski. marzec K. Golec, A.

Kawczyńska-Seider

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Spektakl w języku francuskim. marzec B. Dankowska IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Frankofonia 2017. marzec B. Dankowska IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Żywa biblioteka. kwiecień U. Olejniczak, koło

Amnesty International

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Festyn „OFF Kopernika”. maj Pedagog szkolny,

Samorząd Uczniowski

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Szkolna Prusejada. 01.06.2017 I.Gajdos IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Wymiana językowa ze szkołą w Kunelsau. czerwiec M. Ochocki IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Międzynarodowy projekt edukacyjno-językowy

w Trogen w Szwajcarii.

grudzień K.Bednarek IIc

Sztuka życia w społeczeństwie – czyli tolerancja wobec innych.

wrzesień K.Bednarek IIc

Działania charytatywne w klasie:

- paczka dla Bohatera cały rok I. Gajdos IIa

- współpraca z Caritas grudzień K.Bednarek IIc

(13)

-Akcja „Prezenty bez pudła”, kiermasz - Akcja „Szlachetna Paczka”

- Szkolna zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt

-Koncert dla rodziców- zbiórka funduszy na cele charytatywne

Październik

Listopad/ grudzień do ustalenia

do ustalenia

K.Golec, uczniowie, rodzice

.

K.Golec, uczniowie, rodzice

K.Golec, uczniowie, rodzice

IIe IIe IIe

IIe

Konkurs „Ten chłopak, ta dziewczyna”- kampania społeczna „Zauważeni”.

wrzesień- grudzień Wychowawca, uczniowie, goście

IIe

3. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Bezpieczne posługiwanie się Internetem. Cyberprzemoc.

Lekcja technologii informacyjnej.

Bezpieczeństwo w sieci.

wrzesień K. Swojnóg IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Lekcja wychowawcza. Cyberprzemoc a

odpowiedzialność karna. październik/listopad

Pedagog szkolny, wychowawcy klas, zaproszeni goście

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Lekcja wychowawcza. Technologia w życiu

młodego człowieka. do ustalenia Wychowawcy klas IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Wykorzystywanie technologii informatycznych

na lekcjach przedmiotowych.

cały rok Wszyscy nauczyciele IIa, IIb, IIc, IId, IIe Modyfikacja strony internetowej szkoły. W trakcie roku K.Swojnóg, M.Górecki

Prowadzenie szkolnej strony Facebook. cały rok K.Golec Działalność informacyjna Samorządu

Uczniowskiego na fb.

cały rok SU IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Edukacja medialna wśród młodych ludzi. listopad wychowawca IIb

Kampanie społeczne dotyczące bezpiecznego Internetu.

listopad Wychowawca, uczniowie IIe

(14)

4. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Narodowe czytanie „Quo Vadis”. 03.09.2016 Wydział Kultury Miasta Łódź, wychowawcy

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Spotkania z pisarzami, dziennikarzami

i publicystami.

cały rok Wychowawcy klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Poznawanie historii szkoły na podstawie

Encyklopedii XXI LO, 7 Dekad Prusa oraz innych dostępnych źródeł.

cały rok Nauczyciele biblioteki, j. polskiego,

wychowawcy

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Lekcje biblioteczne. wrzesień/październik Wychowawcy,

nauczyciele biblioteki

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Śladami Andrzeja Sapkowskiego. kwiecień P. Sowiński, M. Górecki IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Dzieci w objęciach zła w literaturze faktu,

fotografii i filmie.

maj K. Józefczyk IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Konkurs czytelniczy. do ustalenia Nauczyciele biblioteki IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Konkurs plastyczny - moja ulubiona książka. do ustalenia Nauczyciele biblioteki IIa, IIb, IIc,

IId, IIe

Szkolny Bookcrossing. cały rok Nauczyciele biblioteki IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Kształtowanie postawy aktywnego czytelnika. marzec wychowawca IIb Klasowe czytanie „Lalki” B. Prusa. marzec K. Bednarek, uczniowie IIc Moje lektury na ferie zimowe. styczeń K. Bednarek, uczniowie IIc Nowości czytelnicze – analiza ofert księgarni

internetowych.

październik K. Bednarek IIc

Konkurs recytatorski. do ustalenia M. Górecki, M. Oleksik IId

Klasowy bookcrossing. cały rok Wychowawca, uczniowie IIe

Poezjomat- propagowanie pomysłu wśród uczniów XXI LO.

do ustalenia wychowawca IIe

5. Planowanie kształcenia i

kariery zawodowej Perspektywy edukacyjne i zawodowe cały rok Doradca zawodowy,

U. Olejniczak

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

(15)

Spotkania informacyjne

z przedstawicielami wyższych uczelni cały rok

Wychowawcy klas, nauczyciele wybranych

przedmiotów

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Działania dotyczące świadomego wyboru

studiów i ścieżki kariery zawodowej

Do ustalenia Wychowawcy, zaproszeni goście

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Godziny wychowawcze nt. wybranych

kierunków studiów.

Cały rok Wychowawca IIa

Obserwacja rozprawy sądowej. Cały rok Wychowawca IIa

Wizyta w Urzędzie Miasta ( obserwacja sesji ). Cały rok Wychowawca IIa

Wizyta w Planetarium. Cały rok Wychowawca IIa, IIe

Charakter pracy w wybranych zawodach.

Typowe zawody charakterystyczne na lokalnym rynku pracy..

do ustalenia Wychowawca IIb

Znaczenie pracy w życiu człowieka. Analiza własnych predyspozycji do wykonywania konkretnego zawodu

do ustalenia Wychowawca IIb

Moje mocne i słabe strony – quiz. kwiecień K.Bednarek IIc

Kim chciałbym zostać w przyszłości. kwiecień K.Bednarek IIc

Spotkania z absolwentami i przedstawicielami

różnych profesji. cały rok Wychowawca,

absolwenci, rodzice

IIe

6. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień

Aktywność ruchowa podczas wypoczynku (wycieczki szkolne, zielona szkoła, rajdy piesze

i rowerowe itp.)

cały rok

Wychowawcy klas, opiekunowie kół zainteresowań, nauczyciele WF

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Dzień Szkoły Promującej Zdrowie - profilaktyka zdrowotna, prelekcje, pomiary

podstawowych parametrów ciała

styczeń

Zaproszeni specjaliści, pedagog szkolny,

nauczyciele, pielęgniarka szkolna – projekt

szkolny,

A. Krzynowek, I. Gajdos

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

(16)

Edukacja zdrowotna cały rok

Nauczyciele WF IIa, IIb, IIc, IId, IIe Spotkania ze znanymi sportowcami. cały rok rodzice uczniów IIa, IIb, IIc,

IId, IIe Opieka i profilaktyka zdrowotna :

 program szczepień,

 ochrona przed rakiem szyjki macicy,

 zabezpieczenie przeciw infekcjom (rola szczepień ochronnych)

cały rok st. pielęgniarka med.

szkolnej W. Owczarek

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

7. Dbałość o prawidłowy rozwój psychospołeczny i osobowościowy uczniów

Promowanie postaw prospołecznych – wolontariat, działania charytatywne

cały rok Pedagog szkolny,

wychowawcy klas, nauczyciele religii

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach cały rok

Wychowawca

IIb Kształtowanie nawyków aktywnego i

kulturalnego spędzania czasu wolnego czerwiec Wychowawca IIb

Umiejętność podejmowania decyzji maj K.Bednarek IIc

Nasze talenty i uzdolnienia maj K.Bednarek IIc

Odpowiedzialność za komentarze na portalach

społecznościowych Wrzesień 2016 Wychowawca IId

8. Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka uzależnień

Sekty - psychomanipulacja w sektach do ustalenia Zaproszeni specjaliści - prelekcja

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Profilaktyka uzależnień: alkohol/substancje

psychoaktywne do ustalenia Zaproszeni specjaliści,

nauczyciele WF

IIa, IIb, IIc, IId, IIe Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach:

Skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

do ustalenia Zaproszeni specjaliści

IIa, IIb, IIc, IId, IIe

(17)

Program wychowawczy klas III

na rok szkolny 2016/2017

ZADANIA PRIORYTETOWE

według założeń Programu Wychowawczego XXI LO na rok szkolny 2016/2017 oraz wytycznych Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji UMŁ:

2. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Propagowanie wiedzy o historii niepodległości narodu polskiego.

- Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.Bezpieczne posługiwanie się Internetem.

Cyberprzemoc.

3. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Kierunki działań profilaktycznych dla klas III:

1. Planowanie kształcenia i kariery zawodowej.

2. Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka.

(18)

PLAN PRACY

ZADANIA WYCHOWAWCZE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI KLASY

1. Kształtowanie postaw.

Wychowanie do wartości.

Propagowanie wiedzy o historii niepodległości narodu polskiego.

Udział w obchodach rocznicy agresji ZSSR na Polskę w 1939r.

17.09.2016 Nauczyciele historii IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Wieczór Wspomnień o zmarłych Łodzianach. 02.11.2016 A. Jawis-

Polanowska,A.Ciołek

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe

Obchody Święta Niepodległości. 10.11.2016 B. Baranowska IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe

Festiwal Piosenki Patriotycznej. 11.2016 wychowawcy IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Udział w uroczystościach obchodów 75.rocznicy

Zbrodni Katyńskiej.

10.04.2017 K. Bilski IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Projekcje filmowe, przedstawienia teatralne itp.

o tematyce narodowościowej.

cały rok Wychowawca,

nauczyciele

IIIb Blaski i cienie żołnierzy wyklętych. październik 2016 P. Sowiński IIIc Wielcy patrioci, wielcy Łodzianie. listopad 2016 P. Sowiński IIIc Analiza historyczna filmu „ Wołyń”. listopad 2016 P. Sowiński IIIc

Geneza polskich kolęd. grudzień 2016 P. Sowiński IIIc

Zbiórka pieniędzy na pomoc Polakom na Kresach.

Styczeń – luty K. Bilski - wychowawca IIId Organizacja Dnia Żołnierzy Wyklętych. 1 Marca 2017 K. Bilski – wychowawca IIId Organizacji Spotkania z przedstawicielami

Polonijnych – Kresowanianie.

Kwiecień 2017 K. Bilski – wychowawca IIId Spotkania w trackie lekcji z przedstawicielami

IPN.

Cały rok K. Bilski – wychowawca IIId

(19)

Lekcje wychowawcze o tematyce historycznej:

 Co wiemy o udziale Polaków w II wojnie światowej.

 Jakie skutki II wojny światowej odczuwamy jako Polacy do dnia dzisiejszego.

 Jakie znaczenie ma dla nas niepodległość Polski.

 Jakie postawy i wartości są dla nas wzorcowe i najważniejsze.

w ciągu całego roku szkolnego

wychowawca klasy wybrani uczniowie

IIIe

2.Kształtowanie postaw.

Wychowanie do wartości.

Kształtowanie postaw

społecznych i obywatelskich

Sobota z Budżetem Obywatelskim. wrzesień Nauczyciele wf IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków. wrzesień Pedagog szkolny,

Samorząd uczniowski

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Wycieczki klasowe:

Wycieczka do Poznania

-wycieczka turystyczno-edukacyjna do Poznania

wrzesień/czerwiec

wrzesień

28-30 września 2016

wychowawcy klas

wychowawca

wychowawca, Samorząd Klasy 3E

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe IIIa

IIIe Święto Komisji Edukacji Narodowej.

Immatrykulacja klas I.

14 października Pedagog, wychowawcy, SU

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Udział w programie ERASMUS + .Wizyta

doradców metodycznych z wyspy Reunion.

październik B. Dankowska IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. grudzień Pedagog, wychowawcy IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe

Wigilie klasowe, wigilia szkolna. grudzień Wychowawcy,

nauczyciele religii

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Maraton Pisania Listów Amnesty International. grudzień U. Olejniczak, A. Bator IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe

Bal studniówkowy. 13.01.2017 Wychowawcy,

nauczyciel WF, rodzice

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe

(20)

Dzień Sztuki. styczeń Pedagog szkolny, Samorząd Uczniowski

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Aukcja Charytatywna na rzecz Łódzkiego

Hospicjum.

marzec ks. P.Niciński IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe

Frankofonia 2017. marzec B. Dankowska IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Działania charytatywne w klasie:

- spotkanie wigilijne z pacjentami w szpitalu na ul. Spornej

cały rok grudzień

Wychowawcy

wychowawca IIIb

- Wigilijna zbiórka pieniędzy na pomoc dla potrzebujących

- Zbiórka pieniędzy na pomoc dla Polaków na Kresach

- Współpraca z PKPS

-grudzień 2016 - styczeń – luty 2017 - cały rok

wychowawca IIId

Aktywny udział klasy w organizowanych

w szkole akcjach oraz zbiórkach pieniężnych dla potrzebujących.

cały rok wychowawca IIIe

Procedury egzaminu maturalnego. cały rok Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów maturalnych

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe

Żywa biblioteka kwiecień U. Olejniczak, koło

Amnesty International

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Międzyszkolny konkurs tańca „Talenciak

Taneczny”.

marzec A. Krzynowek IIIa

Świąteczne tradycje starej Łodzi . Grudzień 2016 P. Sowiński IIIc

(21)

Lekcje wychowawcze:

 Jak możemy pomagać osobom starszym lub chorym.

 Jaka jest nasza wiedza na temat obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce.

w ciągu całego roku szkolnego

wychowawca klasy wybrani uczniowie

IIIe

3.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Bezpieczne posługiwanie się Internetem. Cyberprzemoc.

Lekcja technologii informacyjnej.

Bezpieczeństwo w sieci.

wrzesień K. Swojnóg IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Lekcja wychowawcza. Cyberprzemoc a

odpowiedzialność karna. październik/listopad

Pedagog szkolny, wychowawcy klas, zaproszeni goście

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Lekcja wychowawcza. Technologia w życiu

młodego człowieka. do ustalenia Wychowawcy klas IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Internet w procesie rekrutacyjnym na studia

wyższe.

do ustalenia Wychowawcy klas IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Wykorzystywanie technologii informatycznych

na lekcjach przedmiotowych.

cały rok Wszyscy nauczyciele IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Modyfikacja strony internetowej szkoły. W trakcie roku K.Swojnóg, M.Górecki

Prowadzenie szkolnej strony Facebook cały rok K.Golec Działalność informacyjna Samorządu

Uczniowskiego na Facebook.

cały rok SU IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe

Jak uniknąć cyberoszustów. Styczeń 2017 P. Sowiński IIIc

Jak nie paść ofiarą seksualnej przemocy w cyberprzestrzeni.

Luty 2017 P. Sowiński IIIc

Udział w nowoczesnych programach edukacyjnych– rejestrowanie uczniów na e platformach, oferujących aktywne i innowacyjne metody kształcenia lub przygotowania do egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów.

cały rok

nauczyciele różnych przedmiotów

w zależności od potrzeb oraz poziomu

merytorycznego

udostępnianych aplikacji IIIe

4.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Narodowe czytanie „Quo Vadis”. 03.09.2016 Wydział Kultury Miasta Łódź, wychowawcy

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Spotkania z pisarzami, dziennikarzami

i publicystami.

cały rok Wychowawcy klas IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe

(22)

Poznawanie historii szkoły na podstawie Encyklopedii XXI LO, 7 Dekad Prusa oraz innych dostępnych źródeł.

cały rok Nauczyciele biblioteki, j. polskiego,

wychowawcy

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe

Lekcje biblioteczne. wrzesień/październik Wychowawcy,

nauczyciele biblioteki

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Śladami Andrzeja Sapkowskiego. kwiecień P. Sowiński, M. Górecki IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe

Konkurs czytelniczy. do ustalenia Nauczyciele biblioteki IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Konkurs plastyczny-moja ulubiona książka. do ustalenia Nauczyciele biblioteki IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe

Szkolny bookcrossing. cały rok Nauczyciele biblioteki IIIa, IIIb,

IIIc, IIId, IIIe Warsztaty, wykład w bibliotece im. Józefa

Piłsudskiego.

do ustalenia Aleksandra Stasiczka IIIb Wizyty w bibliotece wojewódzkiej im. Józefa

Piłsudzkiego – spotkanie z kołem im. Grota – Roweckiego.

grudzień – styczeń K. Bilski IIId

Lekcje wychowawcze:

 Jaką książkę ostatnio przeczytaliśmy.

Polećmy ją swoim kolegom i koleżankom.

 Po co człowiek umie czytać i pisać. Czy potrafimy czytać ze zrozumieniem.

w ciągu całego roku szkolnego

wychowawca klasy

wybrani uczniowie IIIe

5. Planowanie kształcenia

i kariery zawodowej Procedury egzaminu maturalnego.

wrzesień

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Salon Maturzystów ”Perspektywy”. wrzesień Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Absolwent na rynku pracy.

do ustalenia

Wychowawca, U.

Olejniczak

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe

(23)

Autoprezentacja

do ustalenia

Zaproszeni specjaliści

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Zajęcia laboratoryjne na wydziale

mechanicznym PŁ.

wrzesień wychowawca IIIb

Zajęcia w szpitalu PROFAMILIA. październik Rodzic Pani Pilichowska IIIb Wizyta prawników w klasie, absolwentów

szkoły.

marzec 2017 P. Sowiński IIIc

Udział w „Drzwiach Otwartych” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

do ustalenia nauczyciel biologii lub chemii, wychowawca

IIIe Działania dotyczące wyboru studiów i kariery

zawodowej

do ustalenia Wychowawcy, zaproszeni goście

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Wg ustalonych

terminów

Doradca zawodowy IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Lekcje wychowawcze:

 Jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej – o czym pamiętać, żeby zrobić dobre wrażenie.

 Czy potrafimy wymienić oraz akceptować swoje mocne i słabe strony.

w ciągu całego roku szkolnego

wychowawca klasy wybrani uczniowie

IIIe

6. Zagrożenia cywilizacyjne

i profilaktyka Stres przed maturą. do ustalenia Zaproszeni specjaliści

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Dzień Szkoły Promującej Zdrowie- profilaktyka

zdrowotna, prelekcje, pomiary podstawowych parametrów ciała.

styczeń

Zaproszeni specjaliści, pedagog szkolny, nauczyciele, pielęgniarka szkolna – projekt szkolny

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe

Profilaktyka uzależnień – FAS. do ustalenia Zaproszeni specjaliści

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe

(24)

Profilaktyka uzależnień: alkohol/substancje

psychoaktywne. do ustalenia Zaproszeni specjaliści

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Spotkania ze znanymi sportowcami. cały rok rodzice uczniów

IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe

Profilaktyka trądziku. wrzesień, październik Dr. Tracz IIIb

Dopalacze drogą do zniszczenia. wrzesień 2016 P. Sowiński IIIc

Promocja zdrowego trybu życia – działalność i uczestnictwo w kole rowerowym.

Wrzesień –

październik, kwiecień K. Bilski IIId Lekcje wychowawcze:

 Jak rozpoznać osobę uzależnioną i jak jej próbować pomagać.

 Co to znaczy mieć silną wolę.

 Jakie wydarzenia i sytuacje potęgują niebezpieczeństwo uzależnień wśród młodych ludzi.

w ciągu całego roku szkolnego

wychowawca klasy wybrani uczniowie

IIIe

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :