• Nie Znaleziono Wyników

Fizyka ciała stałego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fizyka ciała stałego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Fizyka ciała stałego

1. Adres: http://www.ftj.agh.edu.pl/~kakol/efizyka/

Autor: Zbigniew Kąkol AGH Format: html, pdf

Język: polski

Rodzaj materiału: zadania

2. Adres: http://www.ftj.agh.edu.pl/~kakol/efizyka/

Autor: Zbigniew Kąkol AGH Format: html, pdf

Język: polski

Rodzaj materiału: wykład

3. Adres: http://www.mif.pg.gda.pl/kfze/wyklady/WMz3Elementy.pdf Autor: dr Władysław Tomaszewicz PG

Format: pdf Język: polski

Rodzaj materiału: wykład

4. Adres: http://www.if.uj.edu.pl/ZFCS/wyklad/plan.html Autor: dr hab. Andrzej Budkowski Uniwersytet Jagielloński Format: html

Język: polski

Rodzaj materiału: wykład

5. Adres: http://info.fuw.edu.pl/~stepniew/FizCSt.pdf

Autor: prof. R. Stępniewski na podstawie notatek prof. R. Grynberga Format: pdf

Język: polski

Rodzaj materiału: wykład

6. Adres: http://www.mif.pg.gda.pl/zz/Zbior%20zadan%20z%20fizyki%20Cz%20II.pdf Autor: prof. dr hab. Czesław Szmytkowski PG

Format: pdf Język: polski

Rodzaj materiału: zadania

7. Adres: http://nobelprize.org/physics/laureates/2003/ginzburg-lecture.html Autor: Vitaly L. Ginzburg

Format: realvideo Język: angielski

Rodzaj materiału: wykład wideo

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli ograniczyć się do sytuacji wyboru między dwiema opcjami, wyniki porównywania parami można przedstawić formalnie za pomocą relacji binarnej na zbiorze X,

Jest to ugrupowanie, które jako jedyne na chłopskiej scenie politycznej zdecydowanie przeciwstawia się prywatyzowaniu państwowych gospodarstw rolnych, postulując oddanie ich

Wydaje się, że okresom szybkich zmian społecznych towarzyszy na ogół atrofia więzi moralnej. Czemu tak się dzieje? Po pierwsze, nagłemu poszerzeniu ulega sfera

A utor nie wyjaśnia niestety, jaki charakter (naukowy, potoczny?) m a owa wiedza, można jedynie domniemywać, że jej przedmiotem jest przeciwstawienie nauki - nie-nauce,

Posługując się powszechnie znanymi operacjami logicznymi postaram się w nich wykazać, iż wszystkie twierdzenia dotyczące oddziaływania struktury społecznej

Bardzo często Internet jest traktowany jako izolowane zjawisko społeczne, bez analizy, jak interakcje w Sieci m ogą wpływać na inne aspekty ludzkiego

Natomiast Beck w teorii społeczeństwa ryzyka stara się pokazać, że problemem jest to, iż nie dostrzega−.

Podejście dyskursywne pozwala również wyjść poza Habermasowskie kon- sensualne, unitarne rozumienie sfery publicznej, przyjęte przez Casanovę (2005) w jego koncepcji