• Nie Znaleziono Wyników

03.04.2020r. Temat: First conditional - Stosowanie pierwszego trybu warunkowego. Cele lekcji: 

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "03.04.2020r. Temat: First conditional - Stosowanie pierwszego trybu warunkowego. Cele lekcji: "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

03.04.2020r.

Temat: First conditional - Stosowanie pierwszego trybu warunkowego.

Cele lekcji:

Uczeń zna zasady stosowania I trybu warunkowego

Uczeń potrafi stosować I tryb warunkowy

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się zastosowania I trybu warunkowego oraz jak stosować go w zdaniach.

Zanim rozpoczniesz pracę w zeszycie, najpierw oglądnij filmik. Pomoże Ci on zrozumieć zastosowanie i układ zdania w I trybie warunkowym.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUASj8q8kYY Czyli jeszcze raz:

Używając pierwszego okresu warunkowego mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które ma realną szansę, żeby zaistnieć.

Struktura zdania w pierwszym okresie warunkowym wygląda następująco:

if + Present Simple , WILL + bezokolicznik lub

WILL + bezokolicznik if + Present Simple I na koniec przypomnijmy najważniejszą zasadę:

Pierwszego okresu warunkowego używamy, jeśli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.

W celu jeszcze lepszego zrozumienia dzisiejszego zagadnienia, przeczytaj informacje w podręczniku na str.

84 First conditional.

Przejdźmy do ćwiczeń.

Proszę otworzyć sobie podręcznik i zeszyt na str. 79 i popatrzeć na zad. 11.W zeszycie wybierz właściwą formą, czyli albo sam czasownik w czasie present simple, albo konstrukcję z will.

W zad. 13 proszę uzupełnić tekst właściwą formą czasownika z nawiasu.

W ćwiczeniach proszę zrobić:

Str. 47/ 9, 10, 11

Rozwiązane zadania proszę przesłać do poniedziałku na adres angielskizn@gmail.com Powodzenia!

W razie trudności lub wątpliwości proszę pisać na podany adres.

Cytaty

Powiązane dokumenty

2.W zeszycie uzupełnij zdania właściwą formą czasownika z nawiasu, czyli w każdym zdaniu trzeba dodać odmieniony czasownik „to be”, a czasownik z nawiasu zamienić na

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się stosowania strony biernej w czasach past simple.. Zapraszam Cię do ponownego oglądnięcia filmiku o budowie zdania w

Czyli zdania oznajmujące i przeczące w czasie przeszłym Past simple z czasownikami nieregularnymi tworzymy dokładnie tak samo jak z czasownikami regularnymi, z tą tylko różnicą,

11 proszę uzupełnić zdania właściwą formą czasownika z nawiasu w drugim trybie warunkowym. W ćwiczeniach

Proszę przeanalizować zadania z rozdziału 7 i w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań co do zagadnień gramatycznych, czy innych, proszę się ze mną

Czyli aby utworzyć pytanie otwarte , zaczynające się od słówka pytającego, należy rozpocząć zdanie właśnie od tego słówka pytającego, potem stoi czasownik was/were

-ukazujemy możliwość wydarzenia się czegoś, przewidujemy coś, mówimy o rzeczach których nie jesteśmy pewni (wyrażamy subiektywne opinie),!. -decyzje podjęte w chwili

l pojedynczej (He/She/It.) Ale w przeczeniu czasownik wraca do formy podstawowej bez tych końcówek.. POZYTYWNE : She plays tennis