• Nie Znaleziono Wyników

Temat pl Laboratoryjny układ wibrometru laserowego Temat projektu/pracy dyplomowej in

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat pl Laboratoryjny układ wibrometru laserowego Temat projektu/pracy dyplomowej in"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

Temat pl

Laboratoryjny układ wibrometru laserowego Temat projektu/pracy

dyplomowej

inżynierskiej (jęz. ang.)

Laboratory setup of laser vibrometer

Opiekun pracy Dr inż. Adam Mazikowski Konsultant pracy

Cel pracy Celem jest zaprojektowanie i wykonanie układu wibrometru, działającego w oparciu technikę „self-mixing interferometry”, przy wykorzystaniu dowolnej diody laserowej.

Zadania do wykonania 1. Opracowanie koncepcji wibrometru

2. Zaprojektowanie części elektronicznej i układu optycznego urządzenia

3. Wykonanie urządzenia

4. Wykonanie pomiarów testowych. Ocena dokładności urządzenia i możliwości jego wykorzystania.

Źródła 1. G.Giuliani, S.Bozzi-Pietra, S. Donati: 'Self-Mixing Laser Diode Vibrometer', Meas. Science and Techn., vol.14 (2003), pp.24-32

2. P. Horowitz „Sztuka Elektroniki cz 1”, WKiŁ 2003, Warszawa

Liczba wykonawców 1 Uwagi

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem pracy jest zbadanie i porównanie możliwości, jakie daje wykorzystanie danych z poszczególnych, wybranych systemów obrazowania satelitarnego (np. Sentinel-2,

Celem pracy jest ocena warunków utrzymania kotów w wybranych schroniskach dla zwierząt oraz opracowanie projektu kociarni dla określonej liczby kotów z

- przygotowanie bazy obrazów wybranych uczestników ruchu - przygotowanie oprogramowania do automatycznej klasyfikacji wybranych uczestników ruchu na podstawie analizy obrazów

Po szczegółowych badaniach filtru pasywnego i aktywnego, w następnej kolejności zostały przeanalizowane struktury hybrydowe filtru aktywnego: model równoległego filtru aktywnego

wynikającego z zagrożeń i ocenienie, czy zastosowane środki ochrony są właściwe oraz czy należy podjąć jeszcze jakieś działania w celu dalszego ograniczenia tego

• Szybki atak wykonany po zdobyciu punktów z gry przez zawodnika; zawodnik 04 po celnym rzucie zbiera piłkę z kosza, wybiega za linię końcową i natychmiast podaje do

Opracowanie i wykonanie projektu wielowarstwowej bazodanowej aplikacji internetowej działającej na platformie Java EE, wspierającej pracę wypożyczalni sprzętu

Opracowanie i wykonanie projektu wielowarstwowej rozproszonej aplikacji internetowej wspierającej przedsiębiorstwo handlowe, działającej na platformie Java EE z

Sposób wykorzystania pracy Po poprawkach proponowanych przez recenzentów, praca powinna zostać zaprezentowana w formie referatu na konferencji

Cel pracy Praca projektowo-konstrukcyjna, której celem jest zbudowanie laserowego systemu do pomiaru grubości cienkiej warstwy w komorze próżniowej. Handbook of Optical Constants

Celem pracy jest współpraca w ramach wytwarzania nowego materiału półprzewodnikowego – nanokrystalicznego diamentu domieszkowanego borem na potrzeby aktywnych elektrod

Rayar, M.; Supiot, P.; Veis, P.; Gicquel, A.; Optical emission study of a doped diamond deposition process by plasma enhanced chemical vapor deposition, Optical emission study of

Swain, Optical and Electrochemical Properties of Optically Transparent, Boron-Doped Diamond Thin Films Deposited on Quartz, Analytical Chemistry, (2002). Liczba wykonawców

Z podanego opisu wynika, że krążenie wieńcowe jest częścią (małego / dużego) obiegu krwi. b) Regularne ćwiczenia fizyczne są jednym ze sposobów zapobiegania i leczenia

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Ostatnią kolumnę tabeli

Uprzejmie proszę o sporządzenie i wydanie odpisu SUPLEMENTU do dyplomu w tłumaczeniu na język

WYMIENIONEJ JEDNOSTCE NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W

1 Podać poziom kształcenia i formę studiów, stosując oznaczenia: S1 – studia stacjonarne pierwszego stopnia, NS1 – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, S2 –

Metoda pomiaru drgań wibrometrem laserowym Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości efek- tywnego zastosowania wibrometru laserowego do pomiaru drgań stołu

W następnym etapie wykonano ocenę możliwości adaptacji terenów pod cele ośrodków sportów paramilitarnych w czterech podstawowych kategoriach, zgodnie z teoretycznym

W trakcie realizacji tej pracy Autor wykazał się dobrą znajomością elementów numerycznej mechaniki płynów i samodzielnością w osiąganiu poszczególnych