• Nie Znaleziono Wyników

Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Imię i nazwisko ... klasa ...

Grupa A

Nr zadania 1 2 3 4 5 Suma

Liczba punktów

Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna

Praca klasowa nr 2

Zadanie 1. (6 pkt) Dana jest funkcja:

f(x) = log

3 | |

2 4

2 x

x

− + .

a) Wyznacz dziedzinę funkcji f.

b) Narysuj wykres funkcji f.

Zadanie 2. (6 pkt) Rozwiąż równanie:

2 cos x ⋅ ( ) 2 cos x ( ) 4 2 cos x ( ) 8 2 cos x ⋅ = ... 2 w przedziale 〈0, 2π〉.

Zadanie 3. (8 pkt) Rozwiąż nierówność:

log 5 3 x − 3 log 5 2 x + ≤ 4 0 .

Zadanie 4. (6 pkt)

Wyznacz zbiór wartości funkcji:

f(x) = 2

2

2

2

  

 

xx

dla x ∈ 〈0, 4〉.

Zadanie 5. (4 pkt) Udowodnij, że:

1 7

1

7 2

6 8

log + log < .

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

Są dosyć podobne, ale jest kilka różnic: Dla x = 0, funkcje mają wartość 1.. Im większy argument, tym mniejsza

Funkcja impresywna występuje w wypowiedziach, którymi nadawca chce wywołać w odbiorcy reakcję – przekonać, nakłonić go do czegoś, poprosić o coś.. • Bezpośrednie zwroty

Jeżeli wartość w komórce A2 będzie słowem Warszawa, to w komórce, w której ma być wprowadzona funkcja JEŻELI pojawi się słowo stolica, jeśli będzie to inne miasto,

Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego.

w ramach projektu „Era inżyniera – pewna lokata na przyszłość”.. Odgrywa ona szczególna rolę w analizie matematycznej oraz w zastosowaniach matematyki..

Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku