• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa. "

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 BG

1.

Data lekcji: 13.05.2020

Temat lekcji: Wielkości odwrotnie proporcjonalne

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

2. Data lekcji: 14.05.2020

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o funkcjach

Konsultacje na platformie Microsoft Teams – 14.05.2020 o godz. 12.00-12.45

Rozwiązane zadanie, pytania proszę przesłać na adres: matmaxmm121@gmail.com.

Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

• Po utworzeniu spotkania Microsoft Teams pojawia się komunikat, w którym znajdują się wszystkie dane na temat tworzonego spotkania (link do spotkania oraz wszelkie inne

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

[r]

[r]

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.te.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.tib.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Na tym spotkaniu omówimy także jak będzie wyglądała praca na lekcjach języka angielskiego w obu grupach. Tematy najbliższych lekcji języka angielskiego

[r]

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.a.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 14.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 15.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 13.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Rozwiązania zadań, w szelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

[r]