• obliczyd sumę długości krawędzi ostrosłupa 5/234

Download (0)

Full text

(1)

Lekcj@ 144, 145, 146 Tem@t: Ostrosłupy.

Będziemy umied:

• wskazad ostrosłup wśród innych brył

• określid liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa

• obliczyd sumę długości krawędzi ostrosłupa 5/234

• wskazad siatkę ostrosłupa

• rysowad rzut równoległy ostrosłupa 2,3/234

• obliczyd pole powierzchni całkowitej ostrosłupa - na podstawie narysowanej siatki 8/235

- na podstawie opisu 7/235

• rozwiązad zadanie tekstowe związane z ostrosłupem 7/235

(2)
(3)

rysowad rzut równoległy ostrosłupa

2/234

A

B C

(4)

rysowad rzut równoległy ostrosłupa

3/234

(5)

obliczyd pole powierzchni całkowitej ostrosłupa na podstawie opisu

7/235

230 m

190 m

P = 230 * 190 / 2 = 21 850 m2 Pb= 4 * 21 850 = 87 400 m2

Odp.: Wapieo pokrywał 87 400 m2.

(6)

obliczyd pole powierzchni całkowitej ostrosłupa na podstawie narysowanej siatki

8/235

Pp= 16 * 8 = 128 cm2 P1= 8 * 9,5 : 2 = 38 cm2 P2= 6,5 * 16 : 2 = 52 cm2

Pb= 38 + 52 + 38 + 52 = 180 cm2 Pc= 128 + 180 = 308 cm2

Odp.: Pole ostrosłupa wynosi 308 cm2.

(7)

rozwiązad zadanie tekstowe związane z ostrosłupem

9/235

Pb= 7,5 * 8 = 60 m2

3 m

5m

P= 5 * 3 : 2= 7,5 m2 8 x

220 *60 = 13 200 zł

Odp.: Pokrycie dachu będzie wynosid 13 200 zł.

(8)

5*5 = 25

P1=5*6:2 = 15cm2 Pb= 4 * 15 = 60 cm2

60

25 + 60 = 85

(9)

Zadanie domowe – nie trzeba wysyład!!!!

Figure

Updating...

References

Related subjects :