• Nie Znaleziono Wyników

Konsultacje na platformie Microsoft Teams o godz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konsultacje na platformie Microsoft Teams o godz"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Paweł Pietkiewicz Przedmiot: Instalacje elektryczne Klasa: 3 TE

Temat lekcji: Pomiary rezystancji uziemiania ochronnego. Pomoc osobom porażonym prądem elektrycznym.

Data lekcji: 13.05.2020 Wprowadzenie do tematu:

Lekcja online na platformie Microsoft Teams - 13.05.2020 o godz. 13.00 - 13.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Konsultacje na platformie Microsoft Teams –13.05.2020 o godz. 14.00 - 14.45

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.

Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej grupy zajęciowej. Dalej należy wejść w pliki w tej grupie. Na środku w żółtym folderze Materiały z zajęć należy pobrać plik i wykonać w nim zawarte zadanie.

Następnie zgodnie z instrukcją w pliku na czerwono napisaną należy odesłać na adres e-mail podany poniżej.

Informacja zwrotna:pietkiewicz@zs9elektronik.pl UWAGA:

Wszystkie zaległe materiały należy odesłać do dnia 15 maja 2020 roku. Po tym terminie N zamieni się na ocenę niedostateczną!!!

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.a.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Rozwiązania zadań, w szelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

[r]