• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Reklama społeczna. Poniższy schemat podsumowuje, jakie funkcje spełniają reklamy... Przeanalizuj go.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat: Reklama społeczna. Poniższy schemat podsumowuje, jakie funkcje spełniają reklamy... Przeanalizuj go."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Reklama społeczna.

Poniższy schemat podsumowuje, jakie funkcje spełniają reklamy... Przeanalizuj go.

Zadanie 1: Reklama wpływa na nas i nasze wybory. Może jednak być tworzona nie tylko w tym celu, by coś sprzedać, ale także by namówić nas do konkretnego działania. Tego typu reklamę, gdy ktoś chce zachęcić ludzi do konkretnego działania, nazywamy reklamą społeczną. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=Yhr5PoA9KK4 (pamiętaj o bezpiecznym korzystaniu z sieci) i napisz, o czym byłaby reklama społeczna, którą sam(a) byś zaprojektował(a)? Do jakiego zachowania byś namawiał(a)? Jaki byłby scenariusz takiej reklamy? Taka reklama powinna dotyczyć ważnej dla Ciebie sprawy: może odnosić się do społeczności szkolnej lub całego naszego społeczeństwa. Zastanów się nad tym i odpowiedz na poniższe pytania:

1. Jaki byłby temat zaproponowanej przez Ciebie reklamy społecznej?

…...

2. Opisz pokrótce, jaki byłby jej scenariusz?

…...

…...

Dla chętnych: Narysuj plakat, który byłby częścią (wraz z reklamą) realizowanej przez Ciebie kampanii społecznej. Poniżej znajdują się ilustracje będące przykładem takich kampanii.

Źródło ilustracji i filmu: uniwersytetdzieci.pl.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przykładu |x-1|=7-3x (analogicznie w przykładzie 2) tego nie można rozwiązać wcześniej poznanymi metodami, ze względu na to, że niewiadoma x występuje również poza wartością

Kilka dni przed zajęciami nauczyciel prosi troje uczniów (zdolnych, mających umiejętności informatyczne, zainteresowania historyczne, swobodnie wypowiadających się

Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do tablicy interaktywnej lub komputerów i prosi, aby wyobraziły sobie, że przygotowują prezent dla Gniewka – średniowiecznego dziecka –

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli".. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

I teraz sam muszę coś wymyślić, żeby te moje marzenia jednak się spełniły.. A Wy

 Zastanowię się, czy wysiłek militarny w zmaganiach o granice był potrzebny i miał wpływ na korzystniejsze rozwiązania dla Polski.. KARTKÓWKA Z TRZECH OSTATNICH

został utworzony Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową – 14 XI

W pewnym doświadczeniu farmakologicznym bada się utlenianie tkankowe wątroby.. Narysuj histogram częstości i opisz