Temat: Reklama społeczna. Poniższy schemat podsumowuje, jakie funkcje spełniają reklamy... Przeanalizuj go.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Temat: Reklama społeczna.

Poniższy schemat podsumowuje, jakie funkcje spełniają reklamy... Przeanalizuj go.

Zadanie 1: Reklama wpływa na nas i nasze wybory. Może jednak być tworzona nie tylko w tym celu, by coś sprzedać, ale także by namówić nas do konkretnego działania. Tego typu reklamę, gdy ktoś chce zachęcić ludzi do konkretnego działania, nazywamy reklamą społeczną. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=Yhr5PoA9KK4 (pamiętaj o bezpiecznym korzystaniu z sieci) i napisz, o czym byłaby reklama społeczna, którą sam(a) byś zaprojektował(a)? Do jakiego zachowania byś namawiał(a)? Jaki byłby scenariusz takiej reklamy? Taka reklama powinna dotyczyć ważnej dla Ciebie sprawy: może odnosić się do społeczności szkolnej lub całego naszego społeczeństwa. Zastanów się nad tym i odpowiedz na poniższe pytania:

1. Jaki byłby temat zaproponowanej przez Ciebie reklamy społecznej?

…...

2. Opisz pokrótce, jaki byłby jej scenariusz?

…...

…...

Dla chętnych: Narysuj plakat, który byłby częścią (wraz z reklamą) realizowanej przez Ciebie kampanii społecznej. Poniżej znajdują się ilustracje będące przykładem takich kampanii.

Źródło ilustracji i filmu: uniwersytetdzieci.pl.

Figure

Updating...

References

Related subjects :