• Nie Znaleziono Wyników

KARTA PRACY - TRÓJKĄTY 1. Suma miar kątów w trójkącie wynosi: A. 360

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTA PRACY - TRÓJKĄTY 1. Suma miar kątów w trójkącie wynosi: A. 360"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

KARTA PRACY - TRÓJKĄTY

1. Suma miar kątów w trójkącie wynosi:

A. 360o B. 180o C. 120o D. 90o

2. Narysowany trójkąt jest

A. rozwartokątny B. ostrokątny C. prostokątny D. równoboczny

3. Które kąty nie są kątami tego samego trójkąta?

A. 36o, 36o, 128o B. 44o, 54o, 82o C. 40,5o, 50,5o, 89o D. 100o, 56o, 24o

4. Oblicz miary kątów α, ϒ

5. Z których odcinków nie można zbudowac trójkąta?

A. 7cm, 8cm, 8cm B. 15mm, 2cm, 3cm C. 25cm, 75cm, 1m D. 6m, 2cm, 6m

6.Odcinki OP, OS, PS i PR są równe. Jakie miary mają kąty trójkąta ORS?

(2)

7.Na rysunku przedstawiono trójkąty równoramienny i równoboczny. Oblicz miary zaznaczonych kątów

8. Jeżeli boki jednego trójkąta mają takie same długości, jak odpowiednie boki drugiego trójkąta, to są one :

A. przystające B. odległe C. wymierne D. równe

9.Trójkątami przystającymi są trójkąty

A. I i III B. II i IV C. III i II D. IV i III 10. Trójkąty narysowane obok są przystające. Wobec tego

A. AB =PS B. AB =PR C. BC =RS D. BC= PR

(3)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czy i jaki dokument pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi w przypadku zagubienia przez pracownika świadectwa

Dla chętnych: Jeżeli chcesz lepiej opanować dany materiał, proponuję następujące

Zapoznaj się z wiadomościami zawartymi w filmie, na podstawie których rozwiążesz zadania.. Dziś nie

Przeciwległe boki są równoległe Suma miar kątów wynosi 360 o Przekątne mają jednakowe długości Przekątne przecinają się w połowie8. Przekątne są

Drugi bok tego prostokąta jest 3 razy dłuższy.. Ania wyszyła fokę na płótnie w

Nierówność trójkąta jest jednym z podstawowych narzędzi w geometrii. Stosowana jest często wtedy, gdy w zadaniu należy wykazać pewną nierówność, zwłaszcza jeśli jest to

Jeśli dwie proste równoległe ( na rysunku: k oraz l) przetniemy trzecią prostą, to otrzymamy kąty parami równe.. Nazywamy

Jeżeli dwa boki i kąt między nimi zawarty jednego trójkąta są odpowiednio równe dwóm bokom i kątowi między nimi zawartemu drugiego trójkąta, to trójkąty są