PRACA KLASOWA Ułamki zwykłe Zadanie 1 Narysuj: a) kwadrat o boku 5 cm i pokoloruj 5 3 tego kwadratu, b) prostokąt o wymiarach 4 cm × 6 cm i pokoloruj 12 5 tego prostokąta

102  Download (0)

Full text

(1)

Imię i nazwisko: ______________________________ Data: _______

Klasa: _____

PRACA KLASOWA Ułamki zwykłe

Zadanie 1 Narysuj:

a) kwadrat o boku 5 cm i pokoloruj 5

3 tego kwadratu,

b) prostokąt o wymiarach 4 cm × 6 cm i pokoloruj 12

5 tego prostokąta.

Zadanie 2

Tasiemkę o długości 12 m podzielono na 32 równe kawałki. Jaką długość ma każdy z tych kawałków?

Odp. __________________________________________________________________________________

Zadanie 3

Zapisz w postaci ułamka nieskracalnego, jaka to część godziny.

a) 18 minut to ____ godziny b) 48 minut to ____ godziny c) 75 minut to ____ godziny Zadanie 4

Wstaw w okienko odpowiednią liczbę.

a) 9 8 =

27 b)

6 = 42

35 c) 25 = 8

5 d) 60 54 = 9

Zadanie 5 Monika miała 112 zł. Za

7

2 tej kwoty kupiła prezent imieninowy dla dziadka. Ile pieniędzy jej zostało?

Odp. __________________________________________________________________________________

Grupa I

(2)

Zadanie 6

Połącz strzałkami równe ułamki.

18

3 3 18

69 9 32

18

310 12

38 6 35

Zadanie 7

Oblicz. Doprowadź wynik do najprostszej postaci.

a)

11 5 9 11 8 4

b)

8 53 6 85

c) 7 5 42 3

2

d)

12 4 1 7 12

e)

5 32 15: 4 8

Zadanie 8

Rozwiąż równanie.

a) 5 2

1 − x = 3 4 1

b) x ∙ 3 5 1 = 8

Zadanie 9 Marta rozlała 4

2

1 litra soku po równo do 18 szklanek. Ile litrów soku jest w jednej szklance?

Odp. __________________________________________________________________________________

Zadanie 10 (zadanie dodatkowe) Cenę sukienki obniżono o

5

3 jej wartości. Nowa cena wynosi 60 zł. Jaka była początkowa cena sukienki?

Odp. __________________________________________________________________________________

(3)

Imię i nazwisko: ______________________________ Data: _______

Klasa: _____

PRACA KLASOWA Ułamki zwykłe

Zadanie 1 Narysuj:

a) prostokąt o wymiarach 6 cm × 4 cm i pokoloruj 12

7 tego prostokąta,

b) kwadrat o boku 3 cm i pokoloruj 3

2 tego kwadratu.

Zadanie 2

Tasiemkę o długości 18 m podzielono na 24 równe kawałki. Jaką długość ma każdy z tych kawałków?

Odp. __________________________________________________________________________________

Zadanie 3

Zapisz w postaci ułamka nieskracalnego, jaka to część godziny.

a) 12 minut to ____ godziny b) 54 minuty to ____ godziny c) 105 minut to ____ godziny Zadanie 4

Wstaw w okienko odpowiednią liczbę.

a) 32 = 9

4 b)

60

48 = 4 c)

7 5 =

35 d)

8 = 56

21

Zadanie 5

Dominik miał 126 zł. Za 7

3 tej kwoty kupił prezent imieninowy dla babci. Ile pieniędzy mu zostało?

Odp. __________________________________________________________________________________

Grupa II

(4)

Zadanie 6

Połącz strzałkami równe ułamki.

5 43

24 111

12 57

20

415

20 92

8 45

Zadanie 7

Oblicz. Doprowadź wynik do najprostszej postaci.

a)

13 611 13 8 6

b)

6 45 8 83

c) 9 3 72 5 4

d)

5 44 21 1 4

e)

6 51 9: 68

Zadanie 8

Rozwiąż równanie.

a) 6 2

1 − x = 2 4 1

b) 55

3 ∙ x = 7

Zadanie 9 Marek rozlał 3

2

1 litra soku po równo do 14 szklanek. Ile litrów soku jest w jednej szklance?

Odp. __________________________________________________________________________________

Zadanie 10 (zadanie dodatkowe) Cenę bluzki obniżono o

5

2 jej wartości. Nowa cena wynosi 30 zł. Jaka była początkowa cena bluzki?

Odp. __________________________________________________________________________________

(5)

Nr zadania

Grupa I Grupa II Punktacja

1 a) Narysowanie kwadratu o boku 5 cm i pokolorowanie

5

3 tego kwadratu.

b) Narysowanie prostokąta o wymiarach 4 cm × 6 cm i pokolorowanie

12

5 tego prostokąta.

a) Narysowanie prostokąta o wymiarach 6 cm × 4 cm i pokolorowanie

12

7 tego prostokąta.

b) Narysowanie kwadratu o boku 3 cm i pokolorowanie

3

2 tego kwadratu.

2 punkty

2 a) 8

3 m a)

4

3 m 1 punkt

3 a) 10

3 b) 5

4 c) 4

11

a) 5 1

b) 10 9

c) 4 13

3 punkty

4 a) 24 b) 5 c) 40 d) 10

a) 72 b) 5 c) 25 d) 3

4 punkty

5 80 zł 72 zł 2 punkty

6

18 3 3 =

12 38,

18 69 =

6 35,

18 310 =

9 32

5 43 =

20 92 ,

24 111 =

8 45,

20 415 =

12

57 3 punkty

7 a) 11 2 6

b) 24 14 5

c) 15 34

d) 4 51

e) 3 11

a) 13 18

b) 24 13 5

c) 15 22

d) 7 55

e) 3 11

1 punkt 2 punkty 1 punkt 2 punkty 2 punkty 8 a) x =

4 21

b) x = 2 21

a) x = 4 41

b) x = 4 11

2 punkty

9

4 1 litra

4

1 litra 2 punkty

10 150 zł 50 zł

razem: 27 punktów

liczba punktów: ocena:

27 + (zad. dod.) celujący

24–27 bardzo dobry

20–23 dobry

15–19 dostateczny

11–14 dopuszczający

0–10 niedostateczny

Figure

Updating...

References

Related subjects :