• Nie Znaleziono Wyników

Wiedząc, że cos

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wiedząc, że cos"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Wiadomo, że  jest kątem ostrym i tg  = 0,2. Oblicz wartość wyrażenia

 +

 sin 3 cos

cos 5 sin

4 .

2. Oblicz obwód czworokąta ABCD, wykorzystując dane na rysunku poniżej:

3. Oblicz obwód trójkąta ABC z dokładnością do 0,1 cm.

4. Wiedząc, że cos = 13

5 i  (0, 90), oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta .

5. Wykaż, że dana równość

 + − = +tg

cos 1

) 90 cos(

cos jest tożsamością trygonometryczną

6. Kąt jest ostry. Wiedząc, że

2 cos 5

sin +  = , oblicz sin4 +cos4 .

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Dokładnie uzasadnij rozwiązanie, powołując się na odpowiednie twierdzenia (oraz sprawdzając założenia tych

dr Krzysztof ›yjewski MiBM rok I, 31 maja 2015. Zadania przygotowuj¡ce (przykªadowe) do

Prawdopodobieństwo, że organizm pacjenta, który przeżył operację transplantacji, odrzuci przeszczepiony narząd w ciągu miesiąca jest równe 0.20..

Czynność tę mogę zautomatyzować korzy- stając ze (związanej już z programowaniem) funkcji iteracyjnej For.. In[4]:= For[i=1,Length[r[i]]==0,++i];

6.. Stosując rachunek wektorowy obliczyć cosinus kąta ABC oraz obwód czworokąta. Wyznaczyć współrzędne wszystkich wierzchołków trójkąta i obliczyć jego pole.. Oblicz

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 8 oraz 15 jest podobny do trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej 34.. Oblicz pozostałe długości boków jednego i

Czy pilot uderzy w nią, czy zdąży się wzbić, jeśli znajduje się