Geografia klasa 5 - 29 IV 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

29 IV 2020

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 113 – 119), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia (str. 68 – 70). Dziękuję!

Materiał dodatkowy, dla chętnych:

https://www.youtube.com/watch?v=X_BahYuAmKU https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DQJ6ZDCy9

https://epodreczniki.pl/a/rosliny-i-zwierzeta-lasow-rownikowych/DCB8qK7Yo

Figure

Updating...

References

Related subjects :