Geografia klasa 6 - 16 IV 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

02 IV 2020

Temat: Gospodarka Europy – sprawdzian wiadomości.

Proszę o wykonanie zadań w teście i przesłanie do oceny (test do pobrania w załączniku).

Dziękuję. Życzę powodzenia i dużo zdrowia!

Wiesława Durczok

Figure

Updating...

References

Related subjects :