• Nie Znaleziono Wyników

Rodzina i dom rodzinny - Jerzy Tokarski - fragment relacji świadka historii [TEKST]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rodzina i dom rodzinny - Jerzy Tokarski - fragment relacji świadka historii [TEKST]"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

JERZY TOKARSKI

ur. 1956; Dubienka

Miejsce i czas wydarzeń Dubienka, PRL

Słowa kluczowe Projekt Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość, Dubienka, rodzina, dom rodzinny, ulica Pierwszej Armii Wojska Polskiego,

Rodzina i dom rodzinny

Jestem mieszkańcem Dubienki od urodzenia. Urodziłem się w [19]56 roku. Moja mama jest Ukrainką. Rodzice poznali się na robotach przymusowych w Niemczech.

[Później] powrócili tutaj i założyli rodzinę. Miałem pięcioro rodzeństwa, rozjechaliśmy się w różne strony. Ojciec wybudował dom w rynku przy ulicy Pierwszej Armii Wojska Polskiego, tu gdzie teraz jest dom starców. Tam pobudował dom, ale w czasach rozbudowy Dubienki, w latach siedemdziesiątych, zostaliśmy wywłaszczeni. Ojciec pobudował drugi dom w Dubience, a ja z mamą i z pozostałym rodzeństwem, chociaż [część] rodzeństwa już wcześniej wyjechała z Dubienki, przenieśliśmy się do Hrubieszowa. Jednak w związku z tym, że miałem prace tu w Starosielskim Ośrodku Wypoczynkowym, to praktycznie nie zerwałem kontaktu z Dubienką przez cały ten okres. [Mój dom rodzinny] stoi nadal, to budynek drewniany, wybudowany w [19]56 roku, w roku moich urodzin. To jest pierwszy dom przy ośrodku zdrowia.

Data i miejsce nagrania 2014-07-22, Dubienka

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Małgorzata Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ojciec mój, Józef Wujec, zaniósł do księdza dziecko, żeby je okazać, i razem z księdzem doszli do wniosku, że lepiej zapisać dziecko urodzone już w nowym roku, nie

Ten nasz dom był bardzo piękny, taki domek w formie dworku, był wysoki dach, taki ozdobny był, z gankiem, elegancki taki domek.. Kochałam

Centralne ogrzewanie było uruchamiane z kuchni, która miała konstrukcję metalową, bardzo nowoczesna jak na tamte czasy, gdzie paliło się pod kuchnią i gotowało się tam obiad i

To takie były jakieś czasy, później była okupacja i też jeszcze pracował, tylko że lżejszą miał pracę, był portierem.. Był taki budynek postawiony dla kursantów,

Słowa kluczowe Puławy, dwudziestolecie międzywojenne, rodzina, ojciec, matka, dom rodzinny, ulica Lubelska 39, sąsiedzi, praca ojca.. Rodzina i

Słowa kluczowe Puławy, dwudziestolecie międzywojenne, rodzina, matka, Ruchla Zajtman, ojciec, Szalom Tugentman, siostra, brat, dom rodzinny, ulica Wąska 16b, rodzina matki,

Była taka tutaj pani Waldbaumowa, fotografistka, ona miała jedną córkę, nazywała się Czesława, bardzo mnie lubiła, no i tak mnie zapraszała do siebie i na święta, jak

Więc ojciec pracował w charakterze laboranta w Instytucie Weterynarii, to był wtedy taki mały Instytut Weterynarii przy tym gmachu głównym, tam jest w tej chwili.... nawet nie wiem co