Geografia klasa 5 - 24 VI 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

24 VI 2020

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=kAkedYYKO6Q Wykonaj ćwiczenia (str.87 – 88). Dziękuję! (nie odsyłać)

Figure

Updating...

References

Related subjects :