• Nie Znaleziono Wyników

Welcome Module Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Welcome Module Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module

Welcome Module Extra practice

Vocabulary

1 Pokoloruj kółka na właściwe kolory.

1

red

2

green

3

brown

4

grey

5

purple

Vocabulary

2 Dopasuj liczby do ich słownych odpowiedników.

Vocabulary

3 Znajdź w wężu osiem słów. Przypisz je do właściwej kategorii.

school food

glue stick apple

Grammar

4 Wstaw a lub an.

1 an apple 4 desk

2 notebook 5 orange

3 sandwich 6 ice cream

Grammar

5 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.

A: What’s your first name?

B: It’s Josie.

A: And what’s your 2 ? B: It’s Green.

A: How 3 you spell that?

B: G – R – 4 E – N.

A: What’s your telephone 5 ? B: 6 01455 878956.

double surname do number It’s your

two 1

one nine

four five

six three

ten

eight

seven

Grammar

6 Zakreśl właściwe słowo.

A: What’s 1 that / those?

B: It’s my bag.

A: What are 2 that / these?

B: 3 It’s / They’re my sandwiches.

A: What’s this?

B: 4 It’s / They’re my desk.

A: What are 5 this / those?

B: 6 It’s / They’re my oranges.

5 1 6 3 8 9 2

4 7 10

gluestickapplechocolatebardesknote bookorangepensandw ich

Cytaty

Powiązane dokumenty

1 Znajdź w wężu wyrazowym osiem nazw codziennych czynności..

Następnie uzupełnij

5 My two favourite sports isn’t / aren’t tennis and karate, they’re football and

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 1 eat / sandwiches Sarah usually

2 Colin plays football, volleyball

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You