• Nie Znaleziono Wyników

Module 4 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 4 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module 4

Module 4 Extra practice

Vocabulary

1 Znajdź sześć wyrazów w wężu wyrazowym.

Uzupełnij nimi tekst.

Zack has to wear a school uniform. He doesn’t have to wear a 1 jacket . He has to wear a white

2 s and black 3 t . His sister Zoë has to wear a black 4 s . She doesn’t have to wear a 5 t . They have to wear black 6 s .

Grammar

2 Popatrz na obrazki. Następnie przeczytaj pytania i napisz odpowiedzi.

Paddy

Zoë and Zack

Tinker

Ray

Holly

1 Do Zack and Zoë

have to wear a school uniform?

Yes, they do.

2 Does Paddy have to get up early?

3 Does Holly have to get ready for school?

4 Does Tinker have to do some chores?

5 Does Ray have to go to bed early?

Reading

3 Przeczytaj zasady gry w koszykówkę. Zdecyduj, czy są one prawdziwe (T – True), czy fałszywe (F – False).

jack e ttieshoesskirt t r o u s e r s s hirt

1 You have to throw the ball. T / F 2 You can head the ball. T / F 3 You can’t kick the ball. T / F 4 You can roll the ball. T / F 5 You have to carry the ball. T / F

Grammar

4 Uzupełnij pytania, wstawiając have to lub can.

Napisz odpowiedzi.

1 Do you have to kick the ball in football?

✔ Yes, you do.

2 you head the ball in basketball?

✘ No, you can’t.

3 Do you wear white clothes in ice hockey?

4 you hit the ball in tennis?

5 Do you kick the ball in volleyball?

Grammar

5 Uzupełnij zdania, wstawiając much lub many.

Następnie odpowiedz na pytania, używając A lot, Not much lub Not many.

1 How much cola do you drink?

Not much.

2 How oranges do you eat?

3 How pasta do you eat?

4 How milk do you drink?

5 How biscuits do you eat?

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

5 My two favourite sports isn’t / aren’t tennis and karate, they’re football and

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 1 eat / sandwiches Sarah usually

2 Colin plays football, volleyball

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You

Następnie ponumeruj rysunki w odpowiedniej kolejności.. Yesterday, Kim went to

1 Spójrz na podpowiedzi i wpisz prawidłowe słowo, a następnie znajdź je w diagramie. 1 You can fly