• Nie Znaleziono Wyników

Module 1 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 1 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Module

Module 1 Extra practice

Vocabulary

1 Dopasuj liczebniki do ich słownych odpowiedników.

1 3rd a first

2 45th b nineteenth

3 19th c fifteenth

4 1st d forty-fifth

5 15th e twentieth

6 20th f third

Grammar

2 Zakreśl właściwe wyrazy.

1 My birthday aren’t / isn’t on 15th March, it’s on 15th May.

2 I’m / is eleven years old.

3 My cat is / am very friendly.

4 These is / are my trainers. They’re great!

5 My two favourite sports isn’t / aren’t tennis and karate, they’re football and basketball.

Grammar

4 Dopasuj pytania do odpowiedzi.

1 What’s your name? a In Manchester.

2 Where do you live? b I like cooking and reading.

3 How old are you? c I don’t like chocolate!

4 What do you like? d Hari Patel.

5 What don’t you like? e Twelve.

Writing

5 Uzupełnij tekst. Użyj do tego odpowiedzi z ćwiczenia 4.

Hi, my name’s 1 Hari Patel and I live in 2 . I’m 3 .

I like 4 and 5 . I don’t like 6 .

Vocabulary

3 Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania.

1 John’s hair is short ,

b

and c .

3 Sam’s hair is

b .

2 Maggie’s hair is m

and b .

4 Tessa’s hair is

l and

s .

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

1 Ryan likes pizza but he doesn’t

1 Znajdź w wężu wyrazowym osiem nazw codziennych czynności..

[r]

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 1 eat / sandwiches Sarah usually

2 Colin plays football, volleyball

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular