• Nie Znaleziono Wyników

Module 3 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 3 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module 3

Module 3 Extra practice

Vocabulary

1 Znajdź w wężu wyrazowym nazwy dziesięciu przedmiotów szkolnych oraz dziesięciu liczb.

Przypisz je do właściwych kategorii.

sixge ogra phym a t hst w

elv etwoscien ce en gl i s h t hree

pe oneeighth is to ry it se ve n n i nem us ic

ele venartfren ch fo ur

Vocabulary

2 Dopasuj godziny do ich słownych zapisów.

1 11.45 a ten past seven 2 15.30 b twenty past ten 3 19.10 c twenty-five past eight 4 08.25 d quarter to twelve 5 22.05 e twenty-five to five 6 10.20 f half past three 7 16.35 g five past ten

Grammar

3 Użyj a, an lub any, aby uzupełnić pytania.

Napisz odpowiedzi.

1 Have you got any sweets?

✓ Yes, I have.

2 Have you got notebook?

3 Have you got mobile phone?

4 Have you got orange?

5 Have you got keys?

6 Have you got tissues?

Grammar

4 Zakreśl właściwe słowa.

1 Joe and Emma have got some / any sweets but they haven’t / not got any rubbish.

2 I’ve got a / an purse and I’ve got a / some keys.

3 Julie hasn’t / haven’t got any biscuits but she has got a / some crisps.

4 We’ve got two sandwich / sandwiches and any / some tissues.

5 My dad has got some / a yoghurt and any / a banana.

6 I’ve got a hairbrush and / but a teddy bear.

7 My sister and I have / are got some magazines but we haven’t got some / any money.

8 Eric has / have got some cake and two ham sandwiches.

School subjects Numbers

geography six

Cytaty

Powiązane dokumenty

2 Colin plays football, volleyball

The 8 thing about living in Cambridge is that I can ride my bike by

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You

Następnie ponumeruj rysunki w odpowiedniej kolejności.. Yesterday, Kim went to

1 Spójrz na podpowiedzi i wpisz prawidłowe słowo, a następnie znajdź je w diagramie. 1 You can fly

3 Przeczytaj problemy i uzupełnij prośby, używając czasowników podanych w ramce. borrow fix help switch on