• Nie Znaleziono Wyników

Module 2 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 2 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module 2

Module 2 Extra practice

Vocabulary and grammar

1 Ułóż zdania na temat obrazków. Użyj do tego wyrazów z ramki.

feed wash do vacuum make empty

1 He ‘s vacuuming the carpet.

2 She the cat.

3 He his bed.

4 She the bin.

5 He the car.

6 She the washing-up.

Vocabulary

2 Ułóż podane wyrażenia w odpowiedniej kolejności.

every day always twice a month four times a month never every month

always never

100% 0%

Grammar

3 Ułóż zdania z podanych wyrazów.

1 play / on / always / football / I / Thursday I always play football on Thursday.

2 swimming / goes / Ela / never

3 shopping / they / on / usually / go / Sat- urday

4 go / sometimes / before / we / school / swimming

5 TV / I / often / Sunday / watch / on

Grammar

4 Dziś jest sobota. Sarah ma urodziny. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.

1 eat / sandwiches Sarah usually eats

sandwiches for lunch.

eat / cake Today, she’s eating cake . 2 do / homework Sarah usually

after breakfast.

go / swimming Today,

. 3 wash / the car Sarah usually

on Saturday

afternoon.

listen to / music Today,

on her new

MP3 player.

4 watch / TV Sarah usually

on Saturday

evening.

go / to the cinema Today,

.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You

Następnie ponumeruj rysunki w odpowiedniej kolejności.. Yesterday, Kim went to

1 Spójrz na podpowiedzi i wpisz prawidłowe słowo, a następnie znajdź je w diagramie. 1 You can fly

3 Przeczytaj problemy i uzupełnij prośby, używając czasowników podanych w ramce. borrow fix help switch on

Jako pomoc wykorzystaj pytania podane w ramce?. What places should/shouldn’t they

3 Spójrz na rysunek i uzupełnij zdania, używając wyrażenia going to i czasowników?.